Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działa w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2.

Czynny:

 • w każdy wtorek i czwartek w godz. od 10.00 do 14.30 oraz od 15.30 do 19.00
 • sobota (1 i 3 sobota miesiąca) godz. 9.00 – 13.00

Do PSZOK można dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt następujące rodzaje odpadów:

 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury;
 • szkło, opakowania ze szkła;
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, metale;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony, 4 szt. rocznie z nieruchomości;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały na nieruchomości w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do odpowiednich organów administracyjnych w ilości do 1, 1 m3 rocznie;
 • odpady tekstyliów i odzieży;
 • styropian opakowaniowy.

W PSZOK nie są przyjmowane:

 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe;
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 • odpady w cieknących opakowaniach;
 • urządzenia przemysłowe;
 • odpady poprodukcyjne;
 • papa, wata szklana, styropian budowlany.

Ceny biletów

I Strefa - Miejska

normalny - 3,60 zł 
ulgowy szkolny - 2,20 zł 
ulgowy 50% - 1,80 zł
dwu-przystankowy - 1,80 zł
 

II Strefa - Podmiejska

bilet normalny - 4,40 zł
ulgowy szkolny - 2,60 zł 
ulgowy 50% - 2,20 zł

 

III Strefa - Podmiejska

bilet normalny - 6,00 zł
ulgowy szkolny - 4,40 zł
ulgowy 50% - 3,00 zł
 

IV Strefa - Międzymiastowa

bilet normalny - 7,00 zł
ulgowy szkolny - 4,60 zł
ulgowy 50% - 3,50 zł
 

Aplikacje

Logo aplikacji Time4BUS


Aplikacja time4BUS (Web, Android, iOS)
Dzięki Aplikacji Time4Bus sprawdzisz rozkład jazdy, rzeczywisty czas przyjazdu autobusu oraz jego aktualną pozycję na mapie.


 


Aplikacja moBiLET (Web, Android, iOS)
Aplikacja umożliwia zakupu biletów w formie elektronicznej przez Internet.


 

Polecamy