^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,30 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-1,70 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,50 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa C i D
  Bilet m. miasto. normalny -5,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,00 zł Bilet ulgowy (50%) - 2,50 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,30 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-1,70 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,50 zł

Linia D

6
Linia D 
Łask - Pabianice 
Pabianice - Łask 
Trasa: Zielona, Narutowicza, Jana Pawła II, 9-go Maja, Kaufland, Szpital, CPN, Mosty, Prefabrykaty, Lubelska, Kolumna PKP, Skryżowanie Krakowska, Przygoń, Orpelów, Dobroń CPN, Dobroń, Dobroń WDDiM, Chechło II, Chechło I, Strzelnica, Łaska/Wiejska, Zamkowa/Konopnickiej, Zamkowa/Kościuszki, Zamkowa/św. Mateusza, Konstantynowska, Konstantynowska/Partyzancka, Sikorskiego PZTT, Nawrockiego, Nawrockiego/20 Stycznia, 20 Stycznia/Podleśna, Waltera Jankego.

  
Linia D - dni nauki szkolnej

Łask - Pabianice, ul. Sikorskiego

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP 3.55 - - - 7.22 7.50 8.45 9.20 10.45 11.45 - 13.15 - 14.10 - - 16.05 - - - - 21.05
Kolejowa/CPN 3.56 - - - 7.23 7.51 8.46 9.21 10.46 11.46 - 13.16 - 14.11 - - 16.06 - - - - 21.06
Kolejowa/Sąd 3.57 - - - 7.24 7.52 8.47 9.22 10.47 11.47 - 13.17 - 14.12 - - 16.07 - - - - 21.07
Lutomierska 3.58 4.48 - - 7.25 7.53 8.48 9.24 10.49 11.49 - 13.19 - 14.14 - - 16.08 - - - - 21.08
Zielona 4.00 4.50 5.50 6.49 7.27 7.55 8.50 9.26 10.51 11.51 12.50 13.21 13.55 14.16 - 15.20 16.10 17.10 18.05 19.05 20.00 21.10
Pl.11-go
Listopada
4.01 4.51 - 6.50 7.28 7.56 8.51 9.28 10.53 11.53 - 13.23 - 14.18 - - 16.11 - - - - 21.11
Narutowicza 4.02 4.52 5.52 6.51 7.30 7.57 8.52 9.30 10.55 11.55 12.52 13.25 13.57 14.20 15.00 15.22 16.12 17.12 18.07 19.08 20.02 21.12
Jana Pawła II 4.03 4.53 5.53 6.52 7.30 7.58 8.53 9.31 10.56 11.56 12.54 13.26 13.58 14.21 15.01 15.23 16.13 17.13 18.08 19.09 20.03 21.13
9-go Maja 4.04 4.55 5.55 6.54 7.31 8.00- 8.55 9.33 10.58 11.58 12.57 13.28 14.00 14.23 15.02 15.25 16.15 17.15 18.10 19.12 20.05 21.15
Batorego Przedszkole 4.06 4.56   - - -  - - - - - - - - - -   -  - -  - -
Jodłowa 4.08 4.58   - - -  - - - - - - - - - -   -  -  -  - -
Jodłowa 4.09 4.59   - - -  - - - - - - - - - -   -  -  -  - -
Kaufland - - - - - - - 9.36 11.01 12.01 13.00 13.31 - 14.26 - - - - - 19.15 - -
Szpital - - 5.58 6.57 7.34 8.04 8.59 9.39 11.04 12.04 13.02 13.34 14.03 14.29 15.05 15.28 16.19 17.18 18.13 19.17 20.08 21.19
 Warszawska CPN 4.10 5.00 6.00 6.59 7.35 8.05 9.00 9.40 11.05 12.05 13.03 13.35 14.04 14.30 15.06 15.29 16.20 17.19 18.14 19.18 20.09 21.20
Mosty 4.12 5.02 6.03 7.02 7.38 8.08 9.03 9.42 11.07 12.07 13.06 13.37 14.07 14.32 15.09 15.32 16.23 17.22 18.17 19.21 20.12 21.23
Prefabrykaty 4.14 5.04 6.04 7.04 7.39 8.10 9.05 9.44 11.09 12.09 13.08 13.39 14.09 14.34 15.11 15.34 16.25 17.24 18.19 19.23 20.14 21.25
Lubelska 4.16 5.06 6.05 7.05 7.40 8.12 9.07 9.46 11.11 12.11 13.10 13.41 14.11 14.36 15.12 15.36 16.27 17.26 18.21 19.25 20.16 21.27
Kolumna PKP 4.18 5.07 6.08 7.07 - 8.14 9.09 9.47 11.12 12.12 13.11 13.42 14.13 14.37 15.14 15.38 16.29 17.28 18.23 19.26 20.18 21.29
Krakowska 4.20 5.09 6.10 7.10 7.43 8.16 9.11 9.49 11.14 12.14 13.13 13.44 14.15 14.39 15.16 15.40 16.31 17.30 18.25 19.28 20.20 21.31
Przygoń 4.21 5.10 6.11 7.11 7.44 8.17 9.12 9.50 11.15 12.15 13.14 13.45 14.16 14.40 15.17 15.41 16.32 17.31 18.26 19.29 20.21 21.32
Orpelów 4.22 5.11 6.12 7.12 7.45 8.18 9.13 9.51 11.16 12.16 13.15 13.46 14.17 14.41 15.18 15.42 16.33 17.32 18.27 19.30 20.22 21.33
Dobroń CPN 4.24 5.13 6.14 7.15 7.47 8.20 9.15 9.53 11.18 12.18 13.17 13.48 17.19 14.43 15.20 15.44 16.35 17.34 18.29 19.32 20.24 21.35
Dobroń 4.26 5.15 6.16 7.17 7.49 8.22 9.17 9.55 11.20 12.20 13.19 13.50 14.21 14.45 15.22 15.46 16.37 17.36 18.31 19.34 20.26 21.37
Dobroń WDDiM 4.28 5.17 6.19 7.20 7.51 8.24 9.19 9.57 11.22 12.22 13.21 13.52 14.23 14.47 15.24 15.48 16.39 17.38  18.33 19.36 20.28 21.39
Chechło II 4.30 5.19 6.20 7.22 7.53 8.26 9.21 9.59 11.24 12.24 13..23 13.54 14.25 14.49 15.26 15.50 16.41 17.40 18.35 19.38 20.30 21.41
Chechło I 4.32 5.21 6.22 7.24 7.55 8.28 9.23 10.01 11.26 12.26 13.25 13.56 14.27 14.51 15.28 15.52 16.43 17.42 18.37 19.40 20.32 21.43
Strzelnica 4.34 5.22 6.23 7.26 7.57 8.30 9.25 10.03 11.28 12.28 13.26 13.58 14.28 14.53 15.29 15.53 16.45 17.43 18.38 19.41 20.33 21.45
Łaska/Wiejska 4.36 5.24 6.25 7.28 7.59 8.32 9.27 10.05 11.30 12.30 13.28 14.00 14.30 14.55 15.31 15.55 16.47 17.45 18.40 19.43 20.35 21.47
Zamkowa/
Konopnickiej
4.39 5.27 6.28 7.31 8.01 8.35 9.30 10.08 11.33 12.33 13.31 14.03 14.33 14.58 15.34 15.58 16.50 17.48 18.43 19.46 20.38 21.50
Zamkowa/
Kościuszki
4.41 5.29 6.30 7.34 8.03 8.37 9.32 10.10 11.35 12.35 13.33 14.05 14.35 15.00 15.36 16.00 16.52 17.50 18.45 19.48 20.40 21.52
Zamkowa/
Św. Mateusza
4.42 5.31 6.32 7.35 8.04 8.39 9.34 10.12 11.37 12.37 13.34 14.07 14.37 15.02 15.38 16.02 16.54 17.52 18.47 19.49 20.42 21.54
Konstantyno-
wska
4.43 5.32 6.33 7.36 8.05 8.40 9.35 10.13 11.38 12.38 13.35 14.08 14.38 15.03 15.39 16.03 16.55 17.53 18.48 19.50 20.43 21.55
Konstantyno-
wska
4.44 5.33 6.34 7.37 8.06 8.41 9.36 10.14 11.39 12.39 13.36 14.09 14.39 15.04 15.40 16.04 16.56 17.54 18.49 19.51 20.44 21.56
Sikorskiego/
PZTT
4.46 5.35 6.36 7.39 8.08 8.43 9.38 10.16 11.41 12.41 13.38 14.11 14.41 15.06 15.42 16.06 16.58 17.56 18.51 19.53 20.46 21.58

 18.51

Linia D - dni wolne od nauki szkolnej

Łask – Pabianice

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP 3.55 - - - 7.40 - 9.10 11.00 - - 13.25 14.05 14.50 - 16.10 17.00 18.06 - - 21.30
Kolejowa/CPN 3.56 - - - 7.41 - 9.11 11.01 - - 13.26 14.06 14.51 - 16.11 17.01 18.07 - - 21.31
Kolejowa/Sąd 3.57 - - - 7.42 - 9.12 11.02 - - 13.27 14.07 14.52 - 16.12 17.02 18.08 - - 21.32
Lutomierska 3.58 - - - 7.43 - 9.13 11.04 - - 13.28 14.08 14.53 - 16.13 17.03 18.09 - - 21.33
Zielona 4.00 4.50 5.50 6.53 7.45 8.20 9.15 11.06 11.50 12.50 13.30 14.10 14.55 15.15 16.15 17.05 18.11 19.05 20.00 21.35
Pl.11-go Listopada 4.01 - - - 7.46 - 9.16 11.07 - - 13.31 14.11 14.56 - 16.16 17.07 18.12 - - 21.36
Narutowicza 4.02 4.52 5.52 6.55 7.47 8.22 9.17 11.08 11.52 12.52 13.32 14.12 14.57 15.17 16.17 17.08 18.13 19.07 20.02 21.37
Jana Pawła II 4.03 4.53 5.53 6.56 7.48 8.23 9.18 11.09 11.53 12.53 13.33 14.13 14.58 15.18 16.18 17.09 18.14 19.08 20.03 21.38
9-go Maja 4.05 4.55 5.55 6.58 7.50 8.25 9.20 11.11 11.55 12.55 13.35 14.15 15.00 15.20 16.20 17.10 18.16 19.10 20.05 21.40
Batorego Przedszkole 4.06  4.56  - - - - - - -  -  -  -  -  - - - - - -
Jodłowa 4.08  4.58  - -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -
Kaufland - - - - - - 9.23 11.14 11.58 12.58 13.38 14.17 - - - - - 19.12 - -
Szpital - - 5.58 7.01 7.52 8.28 9.26  11.17 12.01 13.01 13.41 14.20 15.01 15.23 16.23 17.12 18.19 19.16 20.08 21.42
CPN 4.10 5.00 6.00 7.03 7.54 8.30 9.28 11.19 12.03 13.02 13.43 14.23 15.02 15.25 16.24 17.13 18.20 19.18 20.10 21.44
Mosty 4.12 5.02 6.03 7.06 7.57 8.33 9.31 11.22 12.06 13.06 13.46 14.26 15.03 15.28 16.27 17.16 18.23 19.21 20.13 21.46
Prefabrykaty 4.13 5.03 6.04 7.07 7.58 8.34 9.32 11.23 12.07 13.07 13.47 14.27 15.04 15.29 16.28 17.18 18.24 19.22 20.14 21.47
Lubelska 4.14 5.04 6.05 7.08 7.59 8.35 9.33 11.24 12.08 13.08 13.48 14.28 15.05 15.30 16.29 17.20 18.25 19.23 20.15 21.48
Kolumna PKP 4.15 5.06 6.07 7.10 8.01 8.37 9.34 11.25 12.10 13.10 13.49 14.29 15.06 15.32 16.32 17.21 18.26 19.24 20.17 21.49
Skrzyż. Krakowska 4.18 5.09 6.10 7.13 8.03 8.40 9.37 11.28 12.13 13.13 13.52 14.31 15.08 15.35 16.33 17.23 18.29 19.26 20.20 21.51
Przygoń 4.19 5.10 6.11 7.14 8.04 8.41 9.38 11.29 12.14 13.14 13.53 14.32 15.09 15.36 16.34 17.24 18.30 19.27 20.21 21.52
Orpelów 4.20 5.11 6.12 7.15 8.05 8.42 9.39 11.30 12.15 13.15 13.54 14.33 15.10 15.37 16.36 17.25 18.31 19.28 20.22 21.53
Dobroń CPN 4.21 5.13 6.14 7.17 8.07 8.44 9.41 11.32 12.17 13.18 13.56 14.36 15.13 15.39 16.37 17.27 18.33 19.30 20.24 21.55
Dobroń 4.22 5.15 6.16 7.19 8.09 8.46 9.43 11.34 12.19 13.19 13.58 14.37 15.15 15.41 16.40 17.29 18.35 19.32 20.26 21.56
Dobroń WDDiM 4.25 5.18 6.19 7.22 8.12 8.49 9.46 11.37 12.22 13.20 14.01 14.41 15.20 15.44 16.42 17.32 18.38 19.34 20.29 21.58
Chechło II 4.28 5.21 6.22 7.25 8.15 8.52 9.49 11.40 12.25 13.23 14.04 14.44 15.21 15.47 16.45 17.35 18.41 19.38 20.32 22.00
Chechło I 4.29 5.22 6.23 7.26 8.16 8.53 9.50 11.41 12.26 13.25 14.05 14.45 15.22 15.48 16.46 17.36 18.42 19.39 20.33 22.01
Srzelnica 4.30 5.23 6.24 7.27 8.17 8.54 9.51 11.43 12.27 13.27 14.06 14.47 15.23 15.49 16.47 17.37 18.43 19.40 20.34 22.05
Łaska/Wiejska 4.32 5.25 6.26 7.29 8.19 8.56 9.53 11.45 12.29 13.29 14.08 14.49 15.24 15.51 16.49 17.39 18.45 19.44 20.36 22.06
Zamkowa/Konop. 4.35 5.28 6.29 7.32 8.22 8.59 9.56 11.48 12.32 13.32 14.11 14.52 15.28 15.54 16.52 17.42 18.48 19.47 20.39 22.07
Zamkowa/Kościuszki 4.37 5.29 6.31 7.34 8.24 9.01 9.58 11.50 12.34 13.34 14.13 14.54 15.30 15.56 16.54 17.44 18.50 19.49 20.41 22.08
Zamkowa/Św.Mateusza 4.38 5.30 6.32 7.35 8.25 9.02 9.59 11.51 12.35 13.35 14.14 14.55 15.31 15.57 16.55 17.45 18.51 19.50 20.42 22.09
Konstantynowska 4.39 5.31 6.33 7.36 8.26 9.03 10.00 11.52 12.36 13.36 14.15 14.56 15.32 15.58 16.56 17.46 18.52 19.51 20.43 22.10
Konstant./Partyzantów 4.40 5.32 6.34 7.37 8.27 9.04 10.01 11.53 12.38 13.38 14.16 14.58 15.33 15.59 16.57 17.47 18.53 19.53 20.44 22.11
Sikorskiego 4.42 5.33 6.36 7.39 8.29 9.06 10.03 11.55 12.40 13.40 14.18 14.59 15.35 16.01 17.02 17.50 18.55 19.54 20.46 22.13

 

Linia D - soboty

Łask – Pabianice 

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP 3.55 -  - 7.10 7.55 - 11.00 - 13.00 14.05 -  -  - - - -
Kolejowa/CPN- 3.56 - - 7.11 7.56 - 11.01 - 13.01 14.06 -  - - - -  
Kolejowa/Sąd- 3.57 - - 7.12 7.57 - 11.02 - 13.02 14.07 -  -  - - -  
Lutomierska- 3.58 4.53 - 7.13 7.58 - 11.03 - 13.03 14.08 -  - - - -  
Zielona- 4.00 4.55 5.55 7.15 8.00 9.15 11.05 11.50 13.05 14.10 15.05 16.15 17.15 18.10 19.10 21.05
Pl.11-go Listopada 4.01 4.56 - 7.16 8.01 - 11.06 - 13.06 14.11 - - - - - -
Narutowicza 4.02 4.57 5.57 7.17 8.02 9.18 11.07 11.53 13.07 14.12 15.07 16.17 17.17 18.12 19.12 21.07
Jana Pawła II 4.03 4.58 5.58 7.18 8.03 9.19 11.08 11.54 13.08 14.13 15.08 16.18 17.18 18.13 19.13 21.08
9-go Maja 4.04 5.00 6.00 7.20 8.05 9.22 11.10 11.57 13.10 14.15 15.10 16.20 17.20 18.15 19.15 21.10
Kaufland - - - 8.07 9.25 11.12 12.00 13.12 14.17 15.12 16.22 17.22 18.17 19.17 -
Szpital - - 6.03 7.22 8.10 9.27 11.15 12.02 13.15 14.19 15.14 16.24 17.24 18.19 19.19 21.13
Batorego Przedszkole 4.06 5.01
Jodłowa 4.08 5.03  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jodłowa 2 4.09 5.04  -  -  -  -  -  -
Warszawska CPN 4.10 5.05 6.04 7.23 8.11 9.28 11.16 12.03 13.16 14.20 15.15 16.25 17.25 18.20 19.20 21.14
Mosty 4.12 5.07 6.07 7.25 8.13 9.31 11.18 12.06 13.18 14.23 15.17 16.27 17.27 18.22 19.22 21.16
Prefabrykaty 4.14 5.09 6.09 7.27 8.14 9.33 11.19 12.08 13.19 14.25 15.19 16.29 17.29 18.24 19.24 21.18
Lubelska 4.16 5.11 6.11 7.29 8.15 9.35 11.20 12.10 13.20 14.27 15.21 16.31 17.31 18.26 19.26 21.19
Kolumna PKP 4.18 5.12 6.13 7.30 8.16 9.36 11.21 12.11 13.21 14.29 15.22 16.32 17.32 18.27 19.27 21.21
Krakowska 4.20 5.14 6.15 7.32 8.18 9.38 11.23 12.13 13.23 14.31 15.24 16.34 17.34 18.29 19.29 21.23
Przygoń 4.21 5.15 6.16 7.33 8.19 9.39 11.24 12.14 13.24 14.32 15.25 16.35 17.35 18.30 19.30 21.24
Orpelów 4.22 5.16 6.17 7.34 8.20 9.40 11.25 12.15 13.25 14.33 15.26 16.36 17.36 18.31 19.31 21.25
Dobroń CPN 4.24 5.18 6.19 7.36 8.22 9.42 11.27 12.17 13.27 14.35 15.28 16.38 17.38 18.33 19.33 21.27
Dobroń 4.26 5.20 6.21 7.38 8.24 9.44 11.29 12.19 13.29 14.37 15.30 16.40 17.40 18.35 19.35 21.29
Dobroń WDDiM 4.28 5.22 6.23 7.40 8.26 9.46 11.31 12.21 13.31 14.39 15.32 16.42 17.42 18.37 19.37 21.31
Chechło II 4.30 5.24 6.25 7.42 8.28 9.48 11.33 12.23 13.33 14.41 15.34 16.44 17.44 18.39 19.39 21.33
Chechło I 4.32 5.26 6.27 7.44 8.30 9.50 11.35 12.25 13.35 14.42 15.36 16.46 17.46 18.41 19.41 21.35
Strzelnica 4.34 5.27 6.28 7.46 8.32 9.51 11.37 12.26 13.37 14.43 15.37 16.47 17.47 18.42 19.42 21.36
Łaska/Wiejska 4.36 5.29 6.30 7.48 8.34 9.53 11.39 12.28 13.39 14.45 15.39 16.49 17.49 18.44 19.44 21.38
Zamkowa/Konopnickiej 4.39 5.32 6.33 7.50 8.37 9.56 11.42 12.31 13.42 14.48 15.42 16.52 17.52 18.47 19.47 21.41
Zamkowa/Kościuszki 4.41 5.34 6.35 7.52 8.39 9.58 11.44 12.33 13.44 14.50 15.44 16.54 17.54 18.49 19.49 21.43
Zamkowa/Św.Mateusza 4.42 5.36 6.37 7.53 8.41 9.59 11.46 12.34 13.46 14.51 15.45 16.55 17.55 18.50 19.50 21.44
Konstantynowska
4.43 5.37 6.38 7.54 8.42 10.00 11.47 12.35 13.47 - - - - - - -
Konstant./Partyzancka
4.44 5.38 6.39 7.55 8.43 10.01 11.48 12.36 13.48 - - - - - - -
Sikorskiego PZTT 4.46 5.40 6.41 7.57 8.45 10.03 11.50 12.38 13.50 - - - - - - -
Skargi /20 Stycznia  -  -  - -  -  - - - - 14.52 15.47 16.57 17.57 18.52 19.52 21.45
Nawrockiego/Bracka  -  -  -  -  - - - - - 14.54 15.49 16.59 17.59 18.54 19.54 21.47
20 Stycznia/Kościół Miłos.  - -  -  -  - - - - - 14.56 15.51 17.01 18.01 18.56 19.56 21.49
Waltera Jankego    - -  -  -  -  - - - - 14.57 15.52 17.02 18.02 18.57 19.57 21.50
 
Linia D - niedziele i święta

Łask PKP – Pabianice, ul. Waltera Jankego

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP - - 8.35 - - - - - - -
Kolejowa/CPN - - 8.36 - - - - - - -
Kolejowa/Sąd - - 8.37 - - - - - - -
Lutomierska - - 8.38 - - - - - - -
Zielona 6.15 7.45 8.40 11.10 13.00 14.35 16.10 17.25 19.15 21.05
Pl.11-go Listopada 6.16 - 8.41 - - - - - - -
Narutowicza 6.16 7.47 8.42 11.12 13.02 14.37 16.12 17.27 19.17 21.07
Jana Pawła II 6.17 7.48 8.43 11.13 13.03 14.38 16.13 17.28 19.18 21.08
9-go Maja 6.18 7.50 8.45 11.15 13.05 14.40 16.15 17.30 19.20 21.10
Kaufland - - - 11.17 13.07 14.42 16.17 17.32 19.22 -
Szpital 6.20 7.53 8.48 11.19 13.09 14.44 16.19 17.34 19.24 21.13
Warszawska CPN 6.21 7.54 8.49 11.20 13.10 14.45 16.20 17.35 19.25 21.14
Mosty 6.24 7.56 8.52 11.22 13.12 14.47 16.22 17.37 19.27 21.16
Prefabrykaty 6.25 7.58 8.54 11.24 13.14 14.49 16.24 17.39 19.29 21.18
Lubelska 6.26 7.59 8.56 11.26 13.16 14.51 16.26 17.41 19.31 21.19
Skrzyż. Krakowska 6.27 -   - - - - - - -
Kolumna PKP 6.28 8.01 8.58 11.27 13.17 14.52 16.27 17.42 19.32 21.21
Krakowska 8.03 9.00 11.29 13.19 14.54 16.29 17.44 19.34 21.23
Przygoń 8.04 9.01 11.30 13.20 14.55 16.30 17.45 19.35 21.24
Orpelów 8.05 9.02 11.31 13.21 14.56 16.31 17.46 19.36 21.25
Dobroń CPN 8.07 9.04 11.33 13.23 14.58 16.33 17.48 19.38 21.27
Dobroń 8.09 9.06 11.35 13.25 15.00 16.35 17.50 19.40 21.29
Dobroń WDDiM 8.11 9.08 11.37 13.27 15.02 16.37 17.52 19.42 21.31
Chechło II 8.13 9.10 11.39 13.29 15.04 16.39 17.54 19.44 21.33
Chechło I 8.15 9.12 11.41 13.31 15.06 16.41 17.56 19.46 21.35
Strzelnica 8.16 9.14 11.42 13.32 15.07 16.42 17.57 19.47 21.36
Łaska/Wiejska 8.18 9.16 11.44 13.34 15.09 16.44 18.09 19.49 21.38
Zamkowa/Konopnickiej 8.21 9.19 11.47 13.37 15.12 16.47 18.02 19.52 21.41
Zamkowa/Kościuszki 8.23 9.21 11.49 13.49 15.14 16.49 18.04 19.54 21.43
Zamkowa/Św. Mateusza 8.24 9.22 11.50 13.40 15.15 16.50 18.05 19.55 21.44
Skargi/20 Stycznia 8.25 9.23 11.52 13.42 15.17 16.52 18.07 19.57 21.45
Nawrockiego/Bracka 8.27 9.25 11.54 13.44 15.19 16.54 18.09 19.59 21.47
20 Stycznia/Kościół Miłosi. 8.29 9.26 11.56 13.46 15.21 16.56 18.11 20.01 21.49
Waltera Jankego 8.30 9.27 11.57 13.47 15.22 16.57 18.12 20.02 21.50

 

Linia D - dni nauki szkolnej 

Pabianice, ul. Sikorskiego PZTT - Łask

Przystanek                                                                 Godziny odjazdów
Sikorskiego/PZTT 5.08 6.05  6.50 7.40  8.30 9.00  9.45  10.40 11.50  13.10 13.53 14.15 15.55  15.20  15.55  16.15 17.15  18.05   19.10 20.10   21.10 22.10 
Konst./Konopna 5.10 6.07 6.52 7.42 8.32 9.02 9.47 10.42 11.52 13.12 13.55 14.17 14.57 15.22 15.57 16.17 17.17 18.07 19.12 20.12 21.12 22.12
Konst./Warszaw. 5.11 6.08 6.53 7.43 8.33 9.03 9.48 10.43 11.53 13.13 13.56 14.18 14.58 15.23 15.58 16.18 17.18 18.08 19.13 20.13 21.13 22.13
Zamk/Zamek 5.12 6.09 6.54 7.44 8.34 9.04 9.49 10.44 11.54 13.14 13.57 14.19 14.59 15.24 15.59 16.19 17.19 18.09 19.14 20.14 21.14 22.14
Zamk/Okulickiego 5.14 6.10 6.56 7.46 8.36 9.06 9.51 10.46 11.56 13.15 13.59 14.21 15.01 15.26 16.01 16.21 17.21 18.11 19.16 20.16 21.16 22.16
Zamkowa/Staszewskiwgo 5.16 6.12 6.58 7.49 8.39 9.09 9.54 10.49 11.58 13.17 14.01 14.23 15.04 15.29 16.04 16.24 17.24 18.14 19.19 20.18 21.18 22.18
Łaska/Węglowa 5.18 6.14 7.00 7.52 8.42 9.12 9.57 10.52 12.01 13.19 14.04 14.26 15.07 15.32 16.07 16.27 17.27 18.17 19.22 20.20 21.20 22.20
Łaska/Dw.PKP 5.19 6.16 7.01 7.54 8.44 9.12 9.59 10.54 12.03 13.21 14.06 14.28 15.09 15.34 16.09 16.29 17.29 18.19 19.24 20.22 21.22 22.22
Łaska/ Strzelnica 5.21 6.18 7.03 7.56 8.46 9.16 10.01 10.56 12.05 13.23 14.08 14.30 15.10 15.36 16.11 16.31 17.31 18.21 19.26 20.24 21.24 22.24
Chechło I 5.22 6.19 7.04 7.57 8.47 9.17 10.02 10.57 12.06 13.25 14.10 14.31 15.11 15.38 16.213 16.33 17.33 18.22 19.27 20.25 21.25 22.25
Chechło II 5.24 6.20 7.06 7.59 8.49 9.19 10.04 10.59 12.07 13.27 14.11 14.32 15.13 15.40 16.15 16.35 17.35 18.24 19.329 210.27 21.27 22.27
Dobroń WDDiM 5.26 6.22 7.08 8.01 8.51 9.21 10.06 11.01 12.09 13.29 14.13 14.34 15.15 15.42 16.17 16.37 17.37 18.26 19.31 20.29 21.29 22.29
Dobroń 5.29 6.25 7.11 8.04 8.54 9.34 10.09 11.04 12.12 13.31 14.16 14.37 15.18 15.45 16.20 16.40 17.40 18.29 19.34 20.32 21.32 22.32
Dobroń CPN 5.30 6.26 7.12 8.06 8.56 9.26 10.11 11.06 12.13 13.33 14.18 14.38 15.19 15.47 16.22 16.42 17.42 18.31 19.36 20.33 21.33 22.33
Orpelów 5.32 6.28 7.14 8.07 8.57 9.27 10.12 11.07 12.15 13.35 14.20 14.40 15.21 15.49 16.24 16.44 17.44 18.32 19.37 20.35 21.35 22./35
Kol.skrz.Krakow. 5.35 6.31 7.17 8.10 9.00 9.30 10.15 11.10 12.18 13.37 14.22 14.43 15.24 15.52 16.27 16.47 17.47 18.35 19.40 20.37 21.37 22.37
Kolumna PKP 5.37 6.33 7.19 8.12 9.02 9.32 10.17 11.12 12.21 13.39 14.25 14.46 15.26 15.54 16.29 16.49 17.49 18.37 19.42 20.39 21.39 22.39
Ul.Lubelska 5.39 6.35 7.21 8.14 9.04 9.34 10.19 11.14 12.23 13.41 14.27 14.48 15.28 15.56 16.31 16.51 17.51 18.39 19.44 20.41 21.41 22.41
Prefabrykaty 5.40 6.36 7.22 8.15 9.05 9.35 10.20 11.15 12.24 13.42 14.28 14.49 15.29 15.57 16.32 16.52 17.52 18.40 19.45 20.42 21.42 22.42
Mosty 5.41 6.37 7.23 8.16 9.06 9.36 10.21 11.16 12.25 13.44 14.30 14.50 15.30 15.58 16.33 16.53 17.53 18.41 19.46 20.43 21.43 22.43
Warszawska CPN 5.44 6.40 7.26 8.19 9.09 9.39 10.24 11.19 12.28 13.47 14.33 14.53 15.33 16.00 16.35 16.55 17.55 18.44 19.49 20.45 21.45 22.45
Jodłowa - - - - - - - - - - 14.34 - 15.34 16.01 16.36 16.56 17.56 - - 220.46 21.46 22.46
Przylesie- Batorego - - - - - - - - - - 14.35 - 15.35 16.02 16.37 16.57 17.57 - - 10.47 21.47 22.47
Batorego- Przedszkole - - - - - - - - - - 14.37 - 15.37 16.04 16.39 16.59 17.59   - 20.49 21.49 22.49
Ul. Warszawska 5.46 6.42 7.28 8.21 9.11 9.41 10.26 11.21 12.30 13.49 - 14.55 - - - - - 18.46 19.51 - - -
KAUFLAND - - - 8.23 9.13 9.43 10.28 11.23 - - - - - - - - - 18.48 19.53 - - _
Ul. 9-go Maja 5.48 6.44 7.30 8.26 9.16 9.46 10.31 11.26 12.32 13.51 14.39 14.57 15.39 16.05 16.40 17.00 18.00 18.51 19.56 20.50 21.50 22.50
ul. Jana Pawła II 5.49 6.45 7.31 8.28 9.18 9.48 10.33 11.28 12.34 13.52 14.40 14.59 15.40 16.06 16.41 17.01 18.01 18.53 19.58 20.51 21.51 22.51
Ul. Narutowicza 5.50 6.46 7.32 8.29 9.19 9.49 10.34 11.29 12.35 13.53 14.41 15.00 15.42 16.07 16.42 17.02 18.02 18.54 19.59 20.52 21.52 22.52
Pl. 11go Listopada 5.51 - 7.33 - - - - - - 13.54 14.42 - 15.43 - - - - - - 21.02 - _
Ul. Zielona - 6.48 - 8.31 9.21 9.51 10.36 11.31 12.37 13.55 - 15.02 15.44 16.09 16.44 17.04 18.04 18.56 20.01 20.54 21.54 22.54
Lutomierska - - - - - -  - -  - 13.57 - - 15.46 -  - - - - - - - -
Kolejowa - - - - - -  - -  - 13.58 - - 15.47 -  - - - - - - - -
KolejowaCPN - - - - - -  - -  - 13.59 - - 15.48 -  - - - - - - - -
Łask PKP - - - - - -  - -  - 14.00 - - 15.49 -  - - - - - - - -

 

Linia D - dni wolne od nauki szkolnej             

 Pabianice, ul. Sikorskiego PZTT - Łask

Przystanek Godziny odjazdów
Sikorskiego PZTT 5.10 6.05 6.50 8.00 8.40 9.35 10.15 12.00 13.10 14.15 14.50 15.18 15.50 16.10 17.10 18.05 19.10 20.15 21.10 22.13
Konstnt./Konopna 5.12 6.07 6.52 8.02 8.42 9.37 10.17 12.02 13.12 14.17 14.52 15.20 15.52 16.12 17.12 18.07 19.12 20.17 21.12 22.15
Konstant./Warszaw. 5.13 6.08 6.53 8.03 8.43 9.38 10.18 12.03 13.13 14.18 14.53 15.21 15.53 16.13 17.13 18.08 19.13 20.18 21.13 22.16
Zamk./Zamek 5.14 6.09 6.54 8.04 8.44 9.39 10.19 12.04 13.14 14.19 14.54 15.22 15.54 16.14 17.14 18.09 19.14 20.19 21.14 22.17
Zamk./Okulickiego 5.16 6.11 6.56 8.06 8.46 9.41 10.21 12.06 13.16 14.21 14.56 15.24 15.56 16.16 17.16 18.11 19.16 20.21 21.16 22.19
Zamk./Staszwskiego 5.19 6.14 6.59 8.09 8.49 9.44 10.24 12.09 13.19 14.25 14.59 15.27 15.59 16.19 17.19 18.14 19.19 20.24 21.19 22.22
Łaska/Węglowa  5.22 6.17 7.02 8.12 8.52 9.47 10.27 12.12 13.22 14.27 15.02 15.30 16.02 16.22 17.22 18.17 19.22 20.27 21.22 22.25
Łaska Dw. PKP 5.24 6.19 7.04 8.14 8.54 9.49 10.29 12.14 13.24 14.29 15.04 15.32 16.04 16.24 17.24 18.19 19.24 20.29 21.24 22.27
Łaska/Strzelnica 5.26 6.21 7.07 8.16 8.56 9.51 10.31 12.16 13.26 14.31 15.06 15.34 16.06 16.26 17.26 18.21 19.26 20.31 21.26 22.29
Chechło I 5.27 6.22 7.08 8.17 8.57 9.52 10.32 12.17 13.27 14.32 15.07 15.35 16.07 16.27 17.27 18.22 19.27 20.32 21.27 22.30
Chechło II 5.28 6.23 7.09 8.18 8.58 9.53 10.33 12.18 13.28 14.33 15.08 15.36 16.08 16.28 17.28 18.23 19.28 20.33 21.28 22.31
Dobroń WDDiM 5.31 6.26 7.12 8.21 9.01 9.56 10.36 12.21 13.31 14.36 15.11 15.39 16.11 16.31 17.31 18.26 19.31 20.36 21.31 22.34
Dobroń 5.34 6.29 7.16 8.24 9.04 9.59 10.39 12.24 13.34 14.39 15.14 15.42 16.14 16.34 17.34 18.29 19.34 20.39 21.34 22.37
Dobroń CPN 5.35 6.30 7.18 8.25 9.05 10.00 10.40 12.25 13.35 14.40 15.15 15.43 16.15 16.35 17.35 18.30 19.35 20.40 21.35 22.38
Orpelów  5.37 6.32 7.20 8.27 9.07 10.02 10.42 12.27 13.37 14.42 15.17 15.45 16.17 16.37 17.37 18.32 19.37 20.42 21.37  22.40
Kolumna
skrzyż.Krakowskiej 
5.38 - - - - - 10.44 - - - - - - - - - - - - -
Kolumna PKP  5.41 6.36 7.24 8.31 9.11 10.06 10.46 12.31 13.41 14.46 15.21 15.49 16.21 16.41 17.41 18.36 19.41 20.46 21.41 22.44
Lubelska  5.43 6.38 7.26 8.33 9.13 10.08 10.48 12.33 13.43 14.48 15.23 15.51 16.23 16.43 17.43 18.38 19.43 20.48 21.43 22.46
Prefabrykaty  5.44 6.39 7.27 8.34 9.14 10.09 10.49 12.34 13.44 14.49 15.24 15.52 16.24 16.44 17.44 18.39 19.44 20.49 21.44 22.47
Mosty 5.45 6.40 7.28 8.35 9.15 10.10 10.50 12.35 13.45 14.50 15.25 15.53 16.25 16.45 17.45 18.40 19.45 20.50 21.45 22.48
Warszawska CPN 5.48 6.43 7.31 8.38 9.18 10.13 10.53 12.38 13.48 14.53 15.28 15.56 16.28 16.48 17.48 18.43 19.48 20.53 21.48 22.51
Jodłowa  - - - - - - - - - - 15.29 - 16.29 16.49 17.49 - - 20.54 21.49 22.52
Jodłowa/Batorego - - - - - - - - - - 15.31 - 16.30 16.50 17.51 - - 20.56 21.50 22.53
Batorego/Przedszkole - - - - - - - - - - 15.32 - 16.32 16.52 17.52 - - 20.57 21.52 22.55
Warszawska 5.50 6.45 7.33 8.40 9.20 10.15 10.55 12.40 13.50 14.55 - 15.58 - - - 18.45 19.50 - - -
Kaufland - - - 8.42 9.22 10.17 - 12.42 13.52 14.57 - - - - - 18.47 19.52 - - -
9-go Maja 5.52 6.47 7.35 8.45 9.25 10.20 10.57 12.45 13.55 15.00 15.33 16.00 16.33 16.53 17.53 18.50 19.55 20.58 21.53 22.56
Jana Pawła II  5.53 6.48 7.36 8.47 9.27 10.22 10.58 12.47 13.57 15.02 15.34 16.01 16.34 16.54 17.54 18.52 19.57 20.59 21.54 22.57
Narutowicza ŁDK 5.54 6.49 7.37 8.48 9.28 10.23 10.59 12.48 13.58 15.03 15.35 16.02 16.35 16.55 17.55 18.53 19.58 21.00 21.55 22.58
Pl. 11-go Listopada - - 7.39 - - - - - - - 15.37 - - - 17.57 - - 21.02 - -
Zielona  5.56 6.51 7.40 8.50 9.30 10.25 11.01 12.50 14.00 15.05 15.38 16.04 16.37 16.57 17.58 18.55 20.00 21.03 21.57 23.00
Lutomierska - - 7.42 - - - - - - - 15.40 - - - 18.00 - - 21.05 - -
Kolejowa/Lutomierska - - 7.43 - - - - - - - 15.41 - - - 18.01 - - 21.06 - -
Kolejowa CPN - - 7.44 - - - - - - - 15.42 - - - 18.02 - - 21.07 - -
Łask PKP - - 7.45 - - - - - - - 15.43 - - - 18.03 - - 21.08 - -

 

Linia D - soboty 

Pabianice, ul. Waltera Jnkego - Łask PKP

Przystanek Godziny odjazdów
Waltera Jankego - - - - - - - - - 15.10 16.10 17.10 18.05 19.10 20.10 21.55
20 stycznia/Podleśna - - - - - - - - - 15.12 16.12 17.12 18.07 19.12 20.10 21.55
Nawrockiego/20 Stycznia - - - - - - - - - 15.13 16.13 17.13 18.08 19.13 20.11 21.56
Warszawska/Konstantynowska - - - - - - - - - 15.15  16.15 17.15  18.10  19.15 20.13 21.58
Sikorskiego PZTT 5.08 6.05 7.00 8.00 9.00 10.30 12.00 13.10 14.10 - - - - - - -
Konstant./Konopna 5.10 6.07 7.02 8.02 9.02 10.32 12.02  13.12  14.12 - - - - - - -
Konstant./ Warszawska 5.11 6.08 7.03 8.03 9.03 10.33 12.03 13.13 14.13 - - - - - - -
Zamkowa/Zamek 5.12 6.09 7.04 8.04 9.04 10.34 12.04 13.14 14.14 15.16 16.16 17.16 18.11 19.16 20.14 21.59
Zamkowa/Okulickiego 5.14 6.11 7.06 8.06 9.06 10.36 12.06 13.16 14.16 15.18 16.18 17.18 18.13 19.18 20.15 22.00
Zamkowa/Staszewskiego 5.16 6.14 7.09 8.09 9.09 10.39 12.09 13.19 14.19 15.20 16.20 17.20 18.15 19.20 20.17 22.02
Łaska/Węglowa 5.19 6.17 7.12 8.12 9.12 10.42 12.12 13.22 14.22 15.22 16.22 17.22 18.17 19.22 20.19 22.04
Łaska/Dworzec PKP 5.21 6.19 7.14 8.14 9.14 10.44 12.14 13.24 14.24 15.24 16.24 17.24 18.19 19.24 20.21 22.06
Łaska/Strzelnica 5.23 6.20 7.15 8.16 9.16 10.46 12.16 13.26 14.26 15.26 16.26 17.26 18.21 19.26 20.23 22.08
Chehchło I 5.24 6.21 7.16 8.17 9.17 10.47 12.17 13.27 14.27 15.27 16.27 17.27 18.22 19.27 20.24 22.09
Chechło II 5.25 6.23 7.18 8.19 9.19 10.48 12.19 13.29 14.28 15.29 16.29 17.29 18.24 19.29 20.25 22.10
Dobroń WDDiM 5.27 6.25 7.20 8.21 9.21 10.51 12.21 13.31 14.31 15.31 16.31 17.31 18.26 19.31 20.26 22.11
Dobroń 5.30 6.28 7.23 8.24 9.24 10.54 12.24 13.34 14.34 15.34 16.34 17.34 18.29 19.34 20.29 22.14
Dobroń CPN 5.31 6.29 7.24 8.26 9.26 10.56 12.26 13.36 14.35 15.36 16.36 17.36 18.31 19.36 20.23 22.15
Orpelów 5.33 6.31 7.26 8.27 9.27 10.57 12.27 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.32 19.37 20.32 22.17
Kolumna.skrzyz.Krakowska 5.36 6.34 7.29 8. 30 9.30 11.00 12.30 13.40 14.39 15.40 16.40 17.40 18.35 19.40 20.34 22.19
Kolumna PKP 5.39 6.36 7.31 8.32 9.32 11.02 12.32 13.42 14.41 15.43 16.43 17.43 18.38 19.43 20.36 22.21
 Lubelska 5.41 6.38 7.33 8.34 9.34 11.04 12.34 13.44 14.43 15.45 16.45 17.45 18.40 19.45 20.38 22.23
Prefabrykaty 5.42 6.39 7.34 8.35 9.35 11.05 12.35 13.45 14.44 15.46 16.46 17.46 18.41 19.46 20.39 22.24
Mosty 5.43 6.40 7.35 8.36 9.36 11.06 12.36 13.46 14.45 15.47 16.47 17.47 18.42 19.47 20.41 22.26
Warszawska CPN 5.46 6.43 7.38 8.39 9.39 11.09 12.39 13.49 14.48 15.50 16.50 17.50 18.45 19.50 20.44 22.29
Jodłowa - 6.44 7.39 - - - - - - - - - - - 20.45 22.30
Jodłowa - Batorego - 6.45 7.40 - - - - - - - - - - - 20.46 22.31
Batorego-Przedszkole - 6.47 7.42 - - - - - - - - - - - 20.48 22.33
Warszawska II 5.48 - - 8.41 9.41 11.11 12.41 13.51  14.50  15.52  16.52  17.52 18.47   19.52 - -
Kaufland - - - 8.43 9.43 11.13 12.43 13.53 15.54 16.54  17.54  18.49  19.54  - -
9-go Maja 5.50 6.49 7.44 8.46 9.46 11.16 12.46 13.56 14.52 15.56 16.56 17.56 18.51 19.56 20.50 22.35
Jana Pawła II 5.52 6. 50 7.45 8.48 9.48 11.18 12.48 13.58 14.54 15.58 16.58 17.58 18.53 19.58 20.51 22.36
Narutowicza ŁDK 5.53 6.52 7.47 8.49 9.49 11.19 12.49 13.59 14.55 15.59 16.59 17.59 18.54 19.59 20.52 22.37
Pl. 11-go Listopada - 6.53 7.48 - - - - - - - - - - - - -
Zielona PKS 5.55 6.54 7.49 8.51 9.51 11.21 12.51 14.01 14.57 16.01 17.01 18.01 18.56 20.01 20.54 22.39
Lutomierska - 6.56 7.51 - - - - - - - - - - - - --
Kolejowa - 6.57 7.52 - - - - - - - - - - - - -
Kolejowa CPN - 6.58 7.53                       -
Łask PKP - 6.59 7.54 - - - - - - - - - - - - -

 

Linia D - niedziele i święta

Pabianice, ul. Waltera Jankego - Łask PKP

Przystanek Godziny odjazdów
Waltera Jankego  - 8.30 9.30 12.00 14.00 15.30 17.00 18.25 20.10 21.55
20 Stycznia/Podleśna 8.32 9.31 12.02 14.02 15.32 17.02 18.27 20.10 21.55
Nawrockiego/20Stycznia 8.33 9.32 12.03 14.03 15.33 17.03 18.28 20.11 21.56
Warszawska/Konstantynowska 8.35 9.34 12.05 14.05 15.35 17.05 18.30 20.13 21.58
Zamkowa/Zamek 8.36 9.35 12.06 14.06 15.36 17.06 18.31 20.14 21.59
Zamkowa/Okulickiego 8.38 9.36 12.08 14.08 15.38 17.08 18.33 20.15 22.00
Zamkowa/Staszewskiego 8.40 9.38 12.10 14.10 15.40 17.10 18.35 20.17 22.02
Łaska/Węglowa  8.42 9.40 12.12 14.12 15.42 17.12 18.37 20.19 22.04
Łaska/Dworzec PKP 8.44 9.42 12.14 14.14 15.44 17.14 18.39 20.21 22.06
Łaska/Strzelnica 8.46 9.43 12.16 14.16 15.46 17.16 18.41 20.23 22.08
 Chechło I  -  8.47  9.45  12.17  14.17  15.47  17.17 18.42  20.24 22.09
Chechło II - 8.49 9.46 12.19 14.19 15.49  17.19  18.44  20.25 22.10
Dobroń WDDiM - 8.51 9.48 12.21 14.21 15.51  17.21  18.46  20.26 22.11
Dobroń - 8.54 9.50 12.24 14.24 15.54  17.24  18.49  20.29 22.14
Dobroń CPN - 8.56 9.52 12.26 14.26 15.56  17.26  18.51  20.30 22.15
Orpelów - 8.57 9.53 12.27 14.27 15.57  17.27  18.52  20.32 22.17
Kolumna skrzyż. Krakowska - 9.00 9.55 12.30 14.30 16.00  17.30  18.55  20.34 22.19
Kolumna PKP 6.30 9.03 9.57 12.33 14.33 16.03  17.33  18.58  21.36 22.21
Kolumna skrzyż. Krakowska 6.31   - - - - - - - -
Kolumna Lubelska 6.33 9.05 9.59 12.35 14.35 16.05  17.35  19.00  20.38  22.23
Prefabrykaty 6.34 9.06 10.00 12.36 14.36 16.06  17.36  19.01  20.39  22.24
Mosty 6.35 9.07 10.01 12.37 14.37 16.07  17.37  19.02  20.41  22.26
Warszawska CPN 6.38 9.10 10.03 12.40 14.40 16.10  17.40  19.05  20.44  22.29
Jodłowa - - - - - -  -  - 20.45  22.30
Jodłowa Batorego - - - - - -  -  - 20.46  22.31
Batorego Przedszkole - - - - - -  -  - 20.48  22.33
Warszawska II 6.40 9.12 10.05 12.42 14.42 16.12  17.42  19.07  -  -
Kaufland - 9.14 - 12.44 14.44 16.14  17.44  19.09  -  -
9 Maja 6.42 9.16 10.07 12.46 14.46 16.16  17.46  19.11  20.50  22.35
Jana Pawła II 6.43 9.18 10.08 12.48 14.48 16.18  17.48  19.13  20.51  22.36
Narutowicza ŁDK 6.44 9.19 10.09 12.49 14.49 16.19  17.49  19.14  20.52  22.37
PL11Listopada 6.45 - - - - -  -  - -  -
Zielona PKS 6.46 9.21 10.10 12.51 14.51 16.21  17.51  19.16 20.54  22.39
Lutomierska 6.47 - - - - -  -  -   -
Kolejowa 6.48 - - - - -  -  -    -
Kolejowa CPN 6.59 - - - - -  -  -    -
Łask PKP 6.50 - - -- - -  -  -    -
Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: zkm_lask@poczta.onet.pl