^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,30 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-1,70 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,50 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa C i D
  Bilet m. miasto. normalny -5,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,00 zł Bilet ulgowy (50%) - 2,50 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,30 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-1,70 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,50 zł

Linia D

6
Linia D 
Łask - Pabianice 
Pabianice - Łask 
Trasa: Zielona, Narutowicza, Jana Pawła II, 9-go Maja, Kaufland, Szpital, CPN, Mosty, Prefabrykaty, Lubelska, Kolumna PKP, Skryżowanie Krakowska, Przygoń, Orpelów, Dobroń CPN, Dobroń, Dobroń WDDiM, Chechło II, Chechło I, Strzelnica, Łaska/Wiejska, Zamkowa/Konopnickiej, Zamkowa/Kościuszki, Zamkowa/św. Mateusza, Konstantynowska, Konstantynowska/Partyzancka, Sikorskiego PZTT, Nawrockiego, Nawrockiego/20 Stycznia, 20 Stycznia/Podleśna, Waltera Jankego.

  
Linia D - dni nauki szkolnej

Łask - Pabianice, ul. Sikorskiego

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP 3.55 - - 6.35 7.15 7.48 8.45 - 10.45 11.45 - - - - - - 16.05 16.58 - - - 21.30
Kolejowa/CPN 3.56 - - 6.36 7.16 7.49 8.46 - 10.46 11.46 - - - - - - 16.06 16.59 - - - 21.31
Kolejowa/Sąd 3.57 - - 6.37 7.17 7.50 8.47 - 10.47 11.47 - - - - - - 16.07 17.00 - - - 21.32
Lutomierska 3.58 - - 6.38 7.19 7.51 8.48 - 10.48 11.48 - - - - - - 16.08 17.01 - - - 21.33
Zielona 4.00 4.50 5.50 6.40 7.21 7.53 8.50 9.20 10.50 11.50 12.50 13.15 13.50 14.15 14.55 15.15 16.10 17.03 18.05 19.05 20.00 21.35
Pl.11-go
Listopada
4.01 - - 6.41 7.22 7.54 8.51 - 10.51 11.51 - - - - - - 16.11 17.04 - - - 21.36
Narutowicza 4.02 4.52 5.52 6.42 7.23 7.55 8.52 9.22 10.52 11.52 12.52 13.17 13.52 14.17 14.57 15.17 16.12 17.05 18.07 19.07 20.02 21.37
Jana Pawła II 4.03 4.53 5.53 6.43 7.24 7.56 8.53 9.23 10.53 11.53 12.53 13.18 13.53 14.18 14.58 15.18 16.13 17.06 18.08 19.08 20.03 21.38
9-go Maja 4.05 4.55 5.55 6.45 7.36 7.58 8.55 9.25 10.55 11.55 12.55 13.20 13.55 14.20 15.00 15.20 16.15 17.08 18.10 19.10 20.05 21.40
Kaufland - - - - - - - 9.28 10.58 11.58 12.58 13.23 - 14.23 - - - - - 19.13 - -
Szpital - - 5.58 6.48 7.29 8.01 8.58 9.31 11.01 12.01 13.01 13.26 13.58 14.26 15.03 15.23 16.18 17.11 18.13 19.16 20.08 21.42
Batorego Przedszkol. 4.06 4.56  - - -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -
Jodłowa 4.08 4.58  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -
Jodłowa 2 4.09 4.59 -  -  -  -  -  -
CPN 4.10 5.00 6.00 6.49 7.31 8.02 8.59 9.33 11.03 12.03 13.03 13.28 14.00 14.28 15.05 15.25 16.19 17.12 18.15 19.18 20.10 21.44
Mosty 4.12 5.02 6.03 6.52 7.34 8.05 9.02 9.36 11.06 12.06 13.06 13.31 14.03 14.31 15.08 15.28 16.22 17.15 18.18 19.21 20.13 21.46
Prefabrykaty 4.13 5.03 6.04 6.53 7.35 8.06 9.03 9.37 11.07 12.07 13.07 13.32 14.04 14.32 15.09 15.29 16.23 17.16 18.19 19.22 20.14 21.47
Lubelska 4.14 5.04 6.05 6.54 - 8.07 9.04 9.38 11.08 12.08 13.08 13.33 14.05 14.33 15.10 15.30 16.24 17.17 18.20 19.23 20.15 21.48
Kolumna PKP 4.15 5.06 6.07 6.55 - 8.08 9.05 9.40 11.09 12.09 13.10 13.35 14.07 14.35 15.12 15.32 16.25 17.18 18.22 19.25 20.17 21.49
Kolumna/
Lubelska
- - - - 7.36 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krakowska 4.18 5.09 6.10 6.58 7.37 8.11 9.08 9.43 11.12 12.12 13.13 13.38 14.10 14.38 15.15 15.35 16.28 17.21 18.25 19.28 20.20 21.51
Przygoń 4.19 5.10 6.11 6.59 7.38 8.12 9.09 9. 44 11.13 12.13 13.14 13.39 14.11 14.39 15.16 15.36 16.29 17.22 18.26 19.29 20.21 21.52
Orpelów 4.20 5.11 6.12 7.00 7.39 8.13 9.10 9. 45 11.14 12.14 13.15 13.40 14.12 14.40 15.17 15.37 16.30 17.23 18.27 19.30 20.22 21.53
Dobroń CPN 4.21 5.13 6.14 7.02 7.41 8.15 9.12 9.47 11.16 12.16 13.17 13.42 14.14 14.42 15.19 15.39 16.32 17.25 18.29 19.32 20.24 21.55
Dobroń 4.22 5.15 6.16 7.04 7.43 8.17 9.14 9.49 11.18 12.18 13.19 13.44 14.16 14.44 15.21 15.41 16.34 17.27 18.31 19.34 20.26 21.56
Dobroń WDDiM 4.25 5.18 6.19 7.07 7.46 8.20 9.17 9.52 11.21 12.21 13.22 13.47 14.19 14.47 15.24 15.44 16.37 17.30 18.34 19.37 20.29 21.58
Chechło II 4.28 5.21 6.22 7.10 7.49 8.23 9.20 9.55 11.24 12.24 13.25 13.50 14.22 14.50 15.27 15.47 16.40 17.33 18.37 19.40 20.32 22.00
Chechło I 4.29 5.22 6.23 7.11 7.50 8.24 9.21 9.56 11.25 12.25 13.26 13.51 14.23 14.51 15.28 15.48 16.41 17.34 18.38 19.41 20.33 22.01
Strzelnica 4.30 5.23 6.24 7.12 7.51 8.25 9.22 9.57 11.26 12.26 13.27 13.52 14.24 14.52 15.29 15.49 16.42 17.35 18.39 19.42 20.34 22.02
Łaska/Wiejska 4.32 5.25 6.26 7.14 7.53 8.27 9.24 9.59 11.28 12.28 13.29 13.54 14.26 14.54 15.31 15.51 16.44 17.37 18.41 19.44 20.36 22.03
Zamkowa/
Konopnickiej
4.35 5.28 6.29 7.17 7.56 8.30 9.27 10.02 11.31 12.31 13.32 13.57 14.29 14.57 15.34 15.54 16.47 17.40 18.44 19.47 20.39 22.05
Zamkowa/
Kościuszki
4.37 5.30 6.31 7.19 7.58 8.32 9.29 10.04 11.33 12.33 13.34 13.59 14.31 14.59 15.36 15.56 16.49 17.42 18.46 19.49 20.41 22.06
Zamkowa/
Św. Mateusza
4.38 5.31 6.32 7.20 7.59 8.33 9.30 10.05 11.34 12.34 13.35 14.00 14.32 15.00 15.37 15.57 16.50 17.43 18.47 19.50 20.42 22.07
Konstantyno-
wska
4.39 5.32 6.33 7.21 8.00 8.34 9.31 10.06 11.35 12.35 13.36 14.01 14.33 15.01 15.38 15.58 16.51 17.44 18.48 19.51 20.43 22.08
Konstantyno-
wska
4.40 5.33 6.34 7.22 8.01 8.35 9.32 10.08 11.36 12.36 13.38 14.03 14.34 15.03 15.39 15.59 16.52 17.45 18.49 19.53 20.44 22.09
Sikorskiego/
PZTT
4.42 5.35 6.36 7.24 8.03 8.37 9.34 10.10 11.38 12.38 13.40 14.05 14.36 15.05 15.41 16.01 16.54 17.47 18.51 19.55 20.46 22.10

 

Linia D - dni wolne od nauki szkolnej

Łask – Pabianice

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP 3.55 - - - 7.40 - 9.10 11.00 - - 13.25 - - - 15.55 17.00 18.06 - - 21.30
Kolejowa/CPN 3.56 - - - 7.41 - 9.11 11.01 - - 13.26 - - - 15.56 17.01 18.07 - - 21.31
Kolejowa/Sąd 3.57 - - - 7.42 - 9.12 11.02 - - 13.27 - - - 15.57 17.02 18.08 - - 21.32
Lutomierska 3.58 - - - 7.43 - 9.13 11.04 - - 13.28 - - - 15.58 17.03 18.09 - - 21.33
Zielona 4.00 4.50 5.50 650 7.45 8.20 9.15 11.06 11.50 12.50 13.30 14.10 14.50 15.15 16.00 17.05 18.11 19.05 20.00 21.35
Pl.11-go Listopada 4.01 - - - 7.46 - 9.16 11.07 - - 13.31 - - - 16.01 17.07 18.12 - - 21.36
Narutowicza 4.02 4.52 5.52 6.52 7.47 8.22 9.17 11.08 11.52 12.52 13.32 14.12 14.52 15.17 16.02 17.08 18.13 19.07 20.02 21.37
Jana Pawła II 4.03 4.53 5.53 6.53 7.48 8.23 9.18 11.09 11.53 12.53 13.33 14.13 14.53 15.18 16.03 17.09 18.14 19.08 20.03 21.38
9-go Maja 4.05 4.55 5.55 6.55 7.53 8.25 9.20 11.11 11.55 12.55 13.35 14.15 14.55 15.20 16.05 17.10 18.16 19.10 20.05 21.40
Batorego Przedszkole 4.06  4.56                -  -  -  -  -          
Jodłowa 4.08  4.58                        
Kaufland - - - - - - 9.23 11.14 11.58 12.58 13.38 14.18 - - - - - 19.13 - -
Szpital - - 5.58 6.58 7.53 8.28 9.26  11.17 12.01 13.01 13.41 14.21 14.58 15.23 16.08 17.12 18.19 19.16 20.08 21.42
CPN 4.10 5.00 6.00 7.00 7.54 8.30 9.28 11.19 12.03 13.02 13.43 14.23 15.00 15.25 16.09 17.13 18.20 19.18 20.10 21.44
Mosty 4.12 5.02 6.03 7.03 7.57 8.33 9.31 11.22 12.06 13.06 13.46 14.26 15.03 15.28 16.12 17.16 18.23 19.21 20.13 21.46
Prefabrykaty 4.13 5.03 6.04 7.04 7.58 8.34 9.32 11.23 12.07 13.07 13.47 14.27 15.04 15.29 16.13 17.18 18.24 19.22 20.14 21.47
Lubelska 4.14 5.04 6.05 7.05 7.59 8.35 9.33 11.24 12.08 13.08 13.48 14.28 15.05 15.30 16.14 17.20 18.25 19.23 20.15 21.48
Kolumna PKP 4.15 5.06 6.07 7.07 8.00 8.37 9.34 11.25 12.10 13.10 13.49 14.30 15.07 15.32 16.15 17.21 18.26 19.25 20.17 21.49
Skrzyż. Krakowska 4.18 5.09 6.10 7.10 8.03 8.40 9.37 11.28 12.13 13.13 13.52 14.33 15.10 15.35 16.18 17.23 18.29 19.28 20.20 21.51
Przygoń 4.19 5.10 6.11 7.11 8.04 8.41 9.38 11.29 12.14 13.14 13.53 14.34 15.11 15.36 16.19 17.24 18.30 19.29 20.21 21.52
Orpelów 4.20 5.11 6.12 7.12 8.05 8.42 9.39 11.30 12.15 13.15 13.54 14.35 15.12 15.37 16.20 17.25 18.31 19.30 20.22 21.53
Dobroń CPN 4.21 5.13 6.14 7.14 8.07 8.44 9.41 11.32 12.17 13.18 13.56 14.37 15.14 15.39 16.22 17.27 18.33 19.32 20.24 21.55
Dobroń 4.22 5.15 6.16 7.16 8.09 8.46 9.43 11.34 12.19 13.19 13.58 14.39 15.16 15.41 16.24 17.29 18.35 19.34 20.26 21.56
Dobroń WDDiM 4.25 5.18 6.19 7.19 8.12 8.49 9.46 11.37 12.22 13.20 14.01 14.42 15.19 15.44 16.27 17.32 18.38 19.37 20.29 21.58
Chechło II 4.28 5.21 6.22 7.22 8.15 8.52 9.49 11.40 12.25 13.23 14.04 14.45 15.22 15.47 16.30 17.35 18.41 19.40 20.32 22.00
Chechło I 4.29 5.22 6.23 7.23 8.16 8.53 9.50 11.41 12.26 13.25 14.05 14.46 15.23 15.48 16.31 17.36 18.42 19.41 20.33 22.01
Srzelnica 4.30 5.23 6.24 6.24 8.17 8.54 9.51 11.43 12.27 13.27 14.06 14.47 15.24 15.49 16.32 17.37 18.43 19.42 20.34 22.02
Łaska/Wiejska 4.32 5.25 6.26 7.26 8.19 8.56 9.53 11.45 12.29 13.28 14.08 14.49 15.26 15.51 16.34 17.39 18.45 19.44 20.36 22.03
Zamkowa/Konop. 4.35 5.28 6.29 7.29 8.22 8.59 9.56 11.48 12.32 13.29 14.11 14.52 15.29 15.54 16.37 17.42 18.48 19.47 20.39 22.05
Zamkowa/Kościuszki 4.37 5.30 6.31 7.31 8.24 9.01 9.58 11.50 12.34 13.30 14.13 14.54 15.31 15.56 16.39 17.44 18.50 19.49 20.41 22.06
Zamkowa/Św.Mateusza 4.38 5.31 6.32 7.32 8.25 9.02 9.59 11.51 12.35 13.32 14.14 14.55 15.32 15.57 16.40 17.45 18.51 19.50 20.42 22.07
Konstantynowska 4.39 5.32 6.33 7.33 8.26 9.03 10.00 11.52 12.36 13.33 14.15 14.56 15.33 15.58 16.41 17.46 18.52 19.51 20.43 22.08
Konstant./Partyzantów 4.40 5.33 6.34 7.34 8.27 9.04 10.01 11.53 12.38 13.34 14.16 14.58 15.34 15.59 16.42 17.47 18.53 19.53 20.44 22.09
Sikorskiego 4.42 5.35 6.36 736 8.29 9.06 10.03 11.55 12.40 13.36 14.18 15.00 15.36 16.01 16.44 17.49 18.55 19.55 20.46 22.10

 

Linia D - soboty

Łask – Pabianice 

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP 4.00 -  - 7.10 7.55 - 11.00 - 13.00 14.05 -  -  - - - 21.30
Kolejowa/CPN 4.01 - - 7.11 7.56 - 11.01 - 13.01 14.06 -  - - - - 21.31
Kolejowa/Sąd 4.02 - - 7.12 7.57 - 11.02 - 13.02 14.07 -  -  - - - 21.32
Lutomierska 4.03 - - 7.13 7.58 - 11.03 - 13.03 14.08 -  - - - - 21.33
Zielona 4.05 4.55 5.55 7.15 8.00 9.15 11.05 11.50 13.05 14.10 15.05 16.15 17.15 18.10 19.10 21.35
Pl.11-go Listopada 4.06 - - 7.16 8.01 - 11.06 - 13.06 14.11 - - - - - 21.36
Narutowicza 4.07 4.57 5.57 7.17 8.02 9.17 11.07 11.52 13.07 14.12 15.07 16.17 17.17 18.12 19.12 21.37
Jana Pawła II 4.08 4.58 5.58 7.18 8.03 9.18 11.08 11.53 13.08 14.13 15.08 16.18 17.18 18.13 19.13 21.37
9-go Maja 4.10 5.00 6.00 7.20 8.05 9.20 11.10 11.55 13.10 14.15 15.10 16.20 17.20 18.15 19.15 21.38
Kaufland - - - 8.08 9.23 11.13 11.58 13.13 14.18 15.13 16.23 17.23 18.18 19.18 -
Szpital - - 6.03 7.23 8.11 9.26 11.16 12.01 13.16 14.21 15.17 16.27 17.27 18.22 19.22 21.40
Batorego Przedszkole 4.11 5.01
Jodłowa 4.13 5.03  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jodłowa 2 4.14 5.04  -  -  -  -  -  -
Warszawska CPN 4.15 5.05 6.05 7.24 8.13 9.28 11.18 12.03 13.18 14.23 15.19 16.29 17.29 18.24 19.24 21.41
Mosty 4.17 5.07 6.08 7.27 8.16 9.31 11.21 12.06 13.21 14.26 15.22 16.32 17.32 18.27 19.27 21.43
Prefabrykaty 4.18 5.08 6.09 7.28 8.17 9.32 11.22 12.07 13.22 14.27 15.23 16.33 17.33 18.28 19.28 21.45
Lubelska 4.19 5.09 6.10 7.29 8.18 9.33 11.23 12.08 13.23 14.28 15.24 16.34 17.34 18.29 19.29 21.46
Kolumna PKP 4.20 5.11 6.12 7.30 8.19 9.35 11.24 12.10 13.24 14.30 15.26 16.36 17.36 18.31 19.31 21.47
Krakowska 4.23 5.14 6.15 7.33 8.22 9.38 11.27 12.13 13.27 14.32 15.29 16.39 17.39 18.34 19.34 21.49
Przygoń 4.24 5.15 6.16 7.34 8.23 9.39 11.28 12.14 13.28 14.33 15.31 16.41 17.41 18.36 19.36 21.50
Orpelów 4.25 5.16 6.17 7.35 8.24 9.40 11.29 12.15 13.29 14.34 15.32 16.42 17.42 18.37 19.37 21.51
Dobroń CPN 4.26 5.18 6.19 7.37 8.26 9.42 11.31 12.17 13.31 14.36 15.34 16.44 17.44 18.39 19.39 21.53
Dobroń 4.27 5.20 6.21 7.39 8.28 9.44 11.33 12.19 13.33 14.38 15.36 16.46 17.46 18.41 19.41 21.55
Dobroń WDDiM 4.30 5.23 6.24 7.42 8.31 9.47 11.36 12.22 13.36 14.41 15.39 16.49 17.49 18.44 19.44 21.58
Chechło II 4.33 5.26 6.27 7.45 8.34 9.50 11.39 12.25 13.39 14.44 15.42 16.52 17.52 18.47 19.47 22.01
Chechło I 4.34 5.27 6.28 7.46 8.35 9.51 11.40 12.26 13.40 14.45 15.43 16.53 17.53 18.48 19.48 22.02
Strzelnica 4.35 5.28 6.29 7.47 8.36 9.52 11.41 12.27 13.41 14.46 15.44 16.54 17.54 18.49 19.49 22.03
Łaska/Wiejska 4.37 5.30 6.31 7.49 8.38 9.54 11.43 12.29 13.43 14.48 15.46 16.56 17.56 18.51 19.51 22.04
Zamkowa/Konopnickiej 4.40 5.33 6.34 7.52 8.41 9.57 11.46 12.32 13.46 14.51 15.49 16.59 17.59 18.54 19.54 22.06
Zamkowa/Kościuszki 4.42 5.35 6.36 7.54 8.43 9.59 11.48 12.34 13.48 14.53 15.51 17.01 18.01 18.56 19.56 22.07
Zamkowa/Św.Mateusza 4.43 5.36 6.37 7.55 8.44 10.00 11.49 12.35 13.49 14.54 15.52 17.02 18.02 18.57 19.57 22.08
Konstantynowska
4.44 5.37 6.38 7.56 8.45 10.01 11.50 12.36 13.50 - - - - - - -
Konstant./Partyzancka
4.45 5.38 6.39 7.57 8.46 10.03 11.51 12.38 13.51 - - - - - - -
Sikorskiego PZTT 4.47 5.40 6.41 7.59 8.48 10.05 11.53 12.40 13.53 - - - - - - -
Skargi /20 Stycznia  -  -  - -  -  - - - - 14.56 15.54 17.04 18.04 18.59 19.59 22.09
Nawrockiego/Bracka  -  -  -  -  - - - - - 14.58 15.56 17.06 18.06 19.01 20.01 22.10
20 Stycznia/Kościół Miłos.  - -  -  -  - - - - - 15.00 15.58 17.08 18.08 19.03 20.03 22.11
Waltera Jankego    - -  -  -  -  - - - - 15.01 15.59 17.09 18.09 19.04 20.00 22.12
 
Linia D - niedziele i święta

Łask PKP – Pabianice, ul. Waltera Jankego

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP - - - - - - - - - 21.30
Kolejowa/CPN - - - - - - - - - 21.31
Kolejowa/Sąd - - - - - - - - - 21.32
Lutomierska - - - - - - - - - 21.33
Zielona 6.15 7.45 8.40 11.10 13.00 14.35 16.10 17.25 19.15 21.35
Pl.11-go Listopada 6.16 - - - - - - - - 21.36
Narutowicza 6.16 7.47 8.42 11.12 13.02 14.37 16.12 17.27 19.17 21.37
Jana Pawła II 6.17 7.47 8.42 11.13 13.03 14.38 16.13 17.28 19.18 21.37
9-go Maja 6.18 7.48 8.43 11.14 13.04 14.39 16.14 17.29 19.19 21.38
Kaufland - - - 11.15 13.05 14.40 16.15 17.30 19.20 -
Szpital 6.20 7.50 8.45 11.17 13.07 14.42 16.17 17.32 19.22 21.40
CPN 6.21 7.51 8.46 11.19 13.09 14.44 16.19 17.34 19.24 21.41
Mosty 6.24 7.54 8.49 11.22 13.12 14.47 16.22 17.37 19.27 21.43
Prefabrykaty 6.25 7.56 8.51 11.23 13.13 14.48 16.23 17.38 19.28 21.45
Lubelska 6.26 7.57 8.52 11.24 13.14 14.49 16.24 17.39 19.29 21.46
Skrzyż. Krakowska 6.27 - - - - - - - - -
Kolumna PKP 6.28 7.58 8.53 11.26 13.16 14.51 16.26 17.41 19.31 21.47
Krakowska 8.00 8.55 11.29 13.19 14.54 16.29 17.44 19.34 21.49
Przygoń 8.01 8.56 11.31 13.21 14.56 16.31 17.46 19.36 21.50
Orpelów 8.02 8.57 11.32 13.22 14.57 16.32 17.47 19.37 21.51
Dobroń CPN 8.04 8.59 11.34 13.24 14.59 16.34 17.49 19.39 21.53
Dobroń 8.06 9.01 11.36 13.26 15.01 16.36 17.51 19.41 21.55
Dobroń WDDiM 8.10 9.05 11.39 13.29 15.04 16.39 17.54 19.44 21.58
Chechło II 8.14 9.09 11.42 13.32 15.07 16.42 17.57 19.47 22.01
Chechło I 8.16 9.11 11.43 13.33 15.08 16.43 17.58 19.48 22.02
Strzelnica 8.18 9.13 11.44 13.34 15.09 16.44 17.59 19.49 22.03
Łaska/Wiejska 8.20 9.15 11.46 13.36 15.11 16.46 18.01 19.51 22.04
Zamkowa/Konopnickiej 8.23 9.18 11.49 13.39 15.14 16.49 18.04 19.54 22.05
Zamkowa/Kościuszki 8.25 9.20 11.51 13.41 15.16 16.51 18.06 19.56 22.06
Zamkowa/Św. Mateusza 8.26 9.21 11.52 13.42 15.17 16.52 18.07 19.57 22.07
Skargi/20 Stycznia 8.28 9.23 11.54 13.44 15.19 16.54 18.09 19.59 22.08
Nawrockiego/Bracka 8.30 9.25 11.56 13.46 15.21 16.56 18.11 20.01 22.09
20 Stycznia/Kościół Miłosi. 8.32 9.27 11.58 13.48 15.23 16.58 18.13 20.03 22.11
Waltera Jankego 8.33 9.28 11.59 13.49 15.24 16.59 18.14 20.04 22.12

 

Linia D - dni nauki szkolnej 

Pabianice, ul. Sikorskiego PZTT - Łask

Przystanek Godziny odjazdów
SikorskiegoPZTT 5.10 6.05 6.50 7.40 8.30 9.00 9.45 10.30 11.50 13.10 13.55 14.15 14.55 15.20 15.55 16.15 17.15 18.05 19.10 20.15 21.10 22.13
Konst./Konopna 5.12 6.07 6.52 7.42 8.32 9.02 9.47 10.32 11.52 13.12 13.57 14.17 14.57 15.22 15.57 16.17 17.17 18.07 19.12 20.17 21.12 22.15
Konst./Warszaw 5.13 6.08 6.53 7.43 8.33 9.03 9.48 10.33 11.53 13.13 13.58 14.18 14.58 15.23 15 58 16.18 17.18 18.08 19.13 20.18 21.13 22.16
Zamkowa/
Zamek
5.14 6.09 6.54 7.44 8.34 9.04 9.49 10.34 11.54 13.14 13.59 14.19 14.59 15.24 15.59 16.19 17.19  18.09 19.14 20.19 21.14 22.17
Zamkowa/
Okulickiego
5.16 6.10 6.56 7.46 8.36 9.06 9.51 10.36 11.56 13.16 14.01 14.21 15.01 15.26 16.01 16.21 17.21  18.11 19.16 20.21 21.16 22.19
Zamkowa/
Saszewskiego
5.19 6.12 6.59 7.49 8.39 9.09 9.54 10.39 11.579 13.19 14.04 14.24 15.04 15.29 16.04 16.24 17.24 18.14 19.19 20.24 21.19 22.22
Łaska/Węglowa 5.22 6.14 7.02 7.52 8.42 9.12 9.57 10.42 12.02 13.22 14.07 14.27 15.07 15.32 16.07 16.27 17.27 18.17 19.22 20.27 21.22 22.25
Łaska/Dw.PKP 5.24 6.15 7.04 7.54 8.44 9.14 9.59 10.44 12.04 13.24 14.09 14.29 15.09 15.34 16.09 16.29 17.29 18.19 19.24 20.29 21.24 22.27
Łaska/Strzelnica 5.27 6.17 7.06 7.56 8.46 9.16 10.01 10.46 12.06 13.26 14.11 14.31 15.11 15.36 16.11 16.31 17.31 18.21 19.26 20.31 21.26 22.29
Chechło I 5.28 6.18 7.07 7.57 8.47 9.17 10.02 10.47 12.07 13.27 14.12 14.32 15.12 15.37 16.12 16.32 17.32 18.22 19.27 20.32 21.27 22.30
Chechło II 5.29 6.19 7.08 7.58 8.48 9.18 10.03 10.48 12.08 13.28 14.13 14.33 15.13 15.38 16.13 16.33 17.33 18.23 19.28 20.33 21.28 22.31
Dobroń WDDiM 5.32 6.21 7.11 8.01 8.51 9.21 10.06 10.51 12.11 13.31 14.16 14.36 15.16 15.41 16.16 16.36 17.36 18.26 19.31 20.36 21.31 22.34
Dobroń 5.36 6.23 7.14 8.04 8.54 9.24 10.09 10.54 12.14 13.34 14.19 14.39 15.19 15.44 16.19 16.39 17.39 18.29 19.34 20.39 21.34 22.37
Dobroń CPN 5.38 6.24 7.15 8.05 8.55 9.25 10.10 10.55 12.15 13.35 14.20 14.40 15.20 15.45 16.20 16.40 17.40 18.30 19.35 20.40 21.35 22.38
Orpelów 5.40 6.26 7.17 8.07 8.57 9.27 10.12 10.57 12.17 13.37 14.22 14.42 15.22 15.47 16.22 16.42 17.42 18.32 19.37 20.42 21.37 22.40
Kolumna/
Krakowska
5.42 6.28 7.19 8.09 8.59 9.29 10.14 10.59 12.19 13.39 14.24 14.44 15.24 15.49 16.24 16.44 17.44 18.34 19.39 20.44 21.39 22.42
Kolumna PKP 5.44 6.30 7.21 8.11 9.01 9.31 10.16 11.01 12.21 13.41 14.26 14.46 15.26 15.51 16.26 16.46 17.46 18.36 19.41 20.46 21.41 22.44
Lubelska 5.46 6.32 7.23 8.13 9.03 9.33 10.18 11.03 12.23 13.43 14.28 14.48 15.28 15.53 16.28 16.48 17.48 18.38 19.43 20.48 21.43 22.46
Prefabrykaty 5.47 6.33 7.24 8.14 9.04 9.34 10.19 11.04 12.24 13.44 14.29 14.49 15.29 15.54 16.29 16.49 17.49 18.39 19.44 20.49 21.44 22.47
Mosty 5.48 6.34 7.25 8.15 9.05 9.35 10.20 11.05 12.25 13.45 14.30 14.50 15.30 15.55 16.30 16.50 17.50 18.40 19.45 20.50 21.45 22.48
WarszawskaCPN 5.51 6.37 7.28 8.18 9.08 9.38 10.23 11.08 12.28 13.48 14.33 14.53 15.33 15.58 16.33 16.53 17.53 18.43 19.48 20.53 21.48 22.51
Jodłowa - - - - - - - - - - - - 15.34 15.59 16.34 16.54 17.54 - - 20.54 21.49 22.52
Przylesie-Batorego - - - - - - - - - - - - 15.35 16.00 16.35 16.55 17.55 - - 20.56 21.50 22.53
Batorego/Przedsz. - - - - - - - - - - - - 15.37 16.02 16.37 16.57 17.57 - - 20.57 21.52 22.55
Warszawska 5.53 6.38 7.30 8.20 9.10 9.40 10.25 11.10 12.30 13.50 14.35 14.55 - - - - - 18.45 19.50 - - -
Kaufland - - - 8.22 9.12 9.42 10.27 11.12 - 13.52 14.37 - - - - - - 18.47 19.52 - - -
9-go Maja 5.55 6.40 7.32 8.25 9.15 9.45 10.30 11.15 12.32 13.55 14.40 14.57 15.38 16.03 16.38 16.58 17.58 18.50 19.55 20.58 21.53 22.56
Jana Pawła II 5.56 6.41 7.33 8.27 9.17 9.47 10.32 11.16 12.33 13.57 14.42 14.58 15.39 16.04 16.39 16.59 17.59 18.52 19.57 20.59 21.54 22.57
Narutowicza 5.57 6.42 7.34 8.28 9.18 9.48 10.33 11.18 12.34 13.58 14.43 14.59 15.40 16.05 16.40 17.00 18.00 18.53 19.58 21.00 21.55 22.58
Pl.11 Listopada 5.59 - - -  - -  - 11.20 - - - - - - -  - - 21.02 -  -
Zielona 6.00 6.44 7.36 8.30 9.20 9.50 10.35 11.21 12.36 14.00 14.45 15.01 15.42 16.07 16.42 17.02 18.02 18.55 20.00 21.03 21.57 23.00
Lutomierska 6.02 - - - - - - 11.23 - - - - - - - - - - - 21.05 - -
Kolejowa 6.03 - - - - - - 11.24 - - - - - - - - - - 21.06 - -
Kolejowa CPN 6.04 - - - - - - 11.25 - - - -- - - - - - - 21.07 - -
Łask PKP 6.05 - - - - - - 11.26 - - - - - - - - - - - 21.08 - -

 

Linia D - dni wolne od nauki szkolnej             

 Pabianice, ul. Sikorskiego PZTT - Łask

Przystanek Godziny odjazdów
Sikorskiego PZTT 5.10 6.05 6.50 8.00 8.40 9.35 10.30 12.00 13.10 14.15 14.50 15.18 15.50 16.10 17.10 18.05 19.10 20.15 21.10 22.13
Konstnt./Konopna 5.12 6.07 6.52 8.02 8.42 9.37 10.32 12.02 13.12 14.17 14.52 15.20 15.52 16.12 17.12 18.07 19.12 20.17 21.12 22.15
Konstant./Warszaw. 5.13 6.08 6.53 8.03 8.43 9.38 10.33 12.03 13.13 14.18 14.53 15.21 15.53 16.13 17.13 18.08 19.13 20.18 21.13 22.16
Zamk./Zamek 5.14 6.09 6.54 8.04 8.44 9.39 10.34 12.04 13.14 14.19 14.54 15.22 15.54 16.14 17.14 18.09 19.14 20.19 21.14 22.17
Zamk./Okulickiego 5.16 6.11 6.56 8.06 8.46 9.41 10.36 12.06 13.16 14.21 14.56 15.24 15.56 16.16 17.16 18.11 19.16 20.21 21.16 22.19
Zamk./Staszwskiego 5.19 6.14 6.59 8.09 8.49 9.44 10.39 12.09 13.19 14.25 14.59 15.27 15.59 16.19 17.19 18.14 19.19 20.24 21.19 22.22
Łaska/Węglowa  5.22 6.17 7.02 8.12 8.52 9.47 10.42 12.12 13.22 14.27 15.02 15.30 16.02 16.22 17.22 18.17 19.22 20.27 21.22 22.25
Łaska Dw. PKP 5.24 6.19 7.04 8.14 8.54 9.49 10.44 12.14 13.24 14.29 15.04 15.32 16.04 16.24 17.24 18.19 19.24 20.29 21.24 22.27
Łaska/Strzelnica 5.26 6.21 7.07 8.16 8.56 9.51 10.46 12.16 13.26 14.31 15.06 15.34 16.06 16.26 17.26 18.21 19.26 20.31 21.26 22.29
Chechło I 5.27 6.22 7.08 8.17 8.57 9.52 10.47 12.17 13.27 14.32 15.07 15.35 16.07 16.27 17.27 18.22 19.27 20.32 21.27 22.30
Chechło II 5.28 6.23 7.09 8.18 8.58 9.53 10.48 12.18 13.28 14.33 15.08 15.36 16.08 16.28 17.28 18.23 19.28 20.33 21.28 22.31
Dobroń WDDiM 5.31 6.26 7.12 8.21 9.01 9.56 10.51 12.21 13.31 14.36 15.11 15.39 16.11 16.31 17.31 18.26 19.31 20.36 21.31 22.34
Dobroń 5.34 6.29 7.16 8.24 9.04 9.59 10.54 12.24 13.34 14.39 15.14 15.42 16.14 16.34 17.34 18.29 19.34 20.39 21.34 22.37
Dobroń CPN 5.35 6.30 7.18 8.25 9.05 10.00 10.55 12.25 13.35 14.40 15.15 15.43 16.15 16.35 17.35 18.30 19.35 20.40 21.35 22.38
Orpelów  5.37 6.32 7.20 8.27 9.07 10.02 10.57 12.27 13.37 14.42 15.17 15.45 16.17 16.37 17.37 18.32 19.37 20.42 21.37  22.40
Kolumna
skrzyż.Krakowskiej 
5.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolumna PKP  5.41 6.36 7.24 8.31 9.11 10.06 11.01 12.31 13.41 14.46 15.21 15.49 16.21 16.41 17.41 18.36 19.41 20.46 21.41 22.44
Lubelska  5.43 6.38 7.26 8.33 9.13 10.08 11.03 12.33 13.43 14.48 15.23 15.51 16.23 16.43 17.43 18.38 19.43 20.48 21.43 22.46
Prefabrykaty  5.44 6.39 7.27 8.34 9.14 10.09 11.04 12.34 13.44 14.49 15.24 15.52 16.24 16.44 17.44 18.39 19.44 20.49 21.44 22.47
Mosty 5.45 6.40 7.28 8.35 9.15 10.10 11.05 12.35 13.45 14.50 15.25 15.53 16.25 16.45 17.45 18.40 19.45 20.50 21.45 22.48
Warszawska CPN 5.46 6.43 7.31 8.38 9.18 10.13 11.08 12.38 13.48 14.53 15.28 15.56 16.28 16.48 17.48 18.43 19.48 20.53 21.48 22.51
Jodłowa  - - - - - - - - - - 15.29 - 16.29 16.49 17.49 - - 20.54 21.49 22.52
Jodłowa/Batorego - - - - - - - - - - 15.31 - 16.30 16.50 17.51 - - 20.56 21.50 22.53
Batorego/Przedszkole - - - - - - - - - - 15.32 - 16.32 16.52 17.52 - - 20.57 21.52 22.55
Warszawska 5.48 6.45 7.33 8.40 9.20 10.15 11.10 12.40 13.50 14.55 - 15.58 - - - 18.45 19.50 - - -
Kaufland - - - 8.42 9.22 10.17 11.12 12.42 13.52 14.57 - - - - - 18.47 19.52 - - -
9-go Maja - 6.47 7.35 8.45 9.25 10.20 11.15 12.45 13.55 15.00 15.33 16.00 16.33 16.53 17.53 18.50 19.55 20.58 21.53 22.56
Jana Pawła II  - 6.48 7.36 8.47 9.27 10.22 11.17 12.47 13.57 15.02 15.34 16.01 16.34 16.54 17.54 18.52 19.57 20.59 21.54 22.57
Narutowicza ŁDK - 6.49 7.37 8.48 9.28 10.23 11.18 12.48 13.58 15.03 15.35 16.02 16.35 16.55 17.55 18.53 19.58 21.00 21.55 22.58
Pl. 11-go Listopada - - 7.39 - - - - - - - 15.37 - - - 17.57 - - 21.02 - -
Zielona  5.50 6.50 7.40 8.50 9.30 10.25 11.20 12.50 14.00 15.05 15.38 16.04 16.37 16.57 17.58 18.55 20.00 21.03 21.57 23.00
Lutomierska - - 7.42 - - - - - - - 15.40 - - - 18.00 - - 21.05 - -
Kolejowa/Lutomierska - - 7.43 - - - - - - - 15.41 - - - 18.01 - - 21.06 - -
Kolejowa CPN - - 7.44 - - - - - - - 15.42 - - - 18.02 - - 21.07 - -
Łask PKP - - 7.45 - - - - - - - 15.43 - - - 18.03 - - 21.08 - -

 

Linia D - soboty 

Pabianice, ul. Waltera Jnkego - Łask PKP

Przystanek Godziny odjazdów
Waltera Jankego - - - - - - - - - 15.10 16.10 17.10 18.05 19.10 20.30 22.15
20 stycznia/Podleśna - - - - - - - - - 15.11 16.11 17.11 18.06 19.11 20.32 22.16
Nawrockiego/20 Stycznia - - - - - - - - - 15.13 16.13 17.13 18.08 19.13 20.33 22.18
Sikorskiego PZTT 5.08 6.05 7.00 8.00 9.00 10.30 12.00 13.10 14.10 - - - - - - -
Konstant./Konopna 5.10 6.07 7.02 8.02 9.02 10.32 12.02  13.12  14.12 - - - - - - -
Konstant./ Warszawska 5.11 6.08 7.03 8.03 9.03 10.33 12.03 13.13 14.13 - - - - - - -
Warszawska/Konstantynowska - - - - - - - - - 15.14 16.14 17.14 18.09 19.14 20.35 22.19
Zamkowa/Zamek 5.12 6.09 7.04 8.04 9.04 10.34 12.04 13.14 14.14 15.16 16.16 17.16 18.11 19.16 20.36 22.20
Zamkowa/Okulickiego 5.14 6.11 7.06 8.06 9.06 10.36 12.06 13.16 14.16 15.19 16.19 17.19 18.14 19.19 20.38 22.22
Zamkowa/Staszewskiego 5.17 6.14 7.09 8.09 9.09 10.39 12.09 13.19 14.19 15.22 16.22 17.22 18.17 19.22 20.41 22.25
Łaska/Węglowa 5.20 6.17 7.12 8.12 9.12 10.42 12.12 13.22 14.22 15.25 16.25 17.25 18.20 19.25 20.44 22.28
Łaska/Dworzec PKP 5.22 6.19 7.14 8.14 9.14 10.44 12.14 13.24 14.24 15.27 16.27 17.27 18.22 19.27 20.46 22.30
Łaska/Strzelnica 5.24 6.21 7.16 8.16 9.16 10.46 12.16 13.26 14.26 15.29 16.29 17.29 18.24 19.29 20.48 22.32
Chehchło I 5.25 6.22 7.17 8.17 9.17 10.47 12.17 13.27 14.27 15.30 16.30 17.30 18.25 19.30 20.49 22.33
Chechło II 5.26 6.22 7.18 8.18 9.18 10.48 12.18 13.28 14.28 15.31 16.31 17.31 18.26 19.31 20.50 22.34
Dobroń WDDiM 5.29 6.23 7.21 8.21 9.21 10.51 12.21 13.31 14.31 15.34 16.34 17.34 18.29 19.34 20.53 22.37
Dobroń 5.32 6.26 7.24 8.24 9.24 10.54 12.24 13.34 14.34 15.37 16.37 17.37 18.32 19.37 20.56 22.40
Dobroń CPN 5.33 6.29 7.25 8.25 9.25 10.55 12.25 13.35 14.35 15.38 16.38 17.38 18.33 19.38 20.57 22.41
Orpelów 5.35 6.30 7.27 8.27 9.27 10.57 12.27 13.37 14.37 15.40 16.40 17.40 18.35 19.40 20.59 22.43
Kolumna.skrzyz.Krakowska 5.37 6.32 7.29 8. 29 9.29 10.59 12.29 13.39 14.39 15.42 16.42 17.42 18.37 19.42 21.01 22.45
Kolumna PKP 5.39 6.34 7.31 8.31 9.31 11.01 12.31 13.41 14.41 15.44 16.44 17.44 18.39 19.44 21.03 22.47
 Lubelska 5.41 6.38 7.33 8.33 9.33 11.03 12.33 13.43 14.43 15.46 16.46 17.46 18.41 19.46 21.05 22.49
Prefabrykaty 5.42 6.39 7.34 8.34 9.34 11.04 12.34 13.44 14.44 15.47 16.47 17.47 18.42 19.47 21.06 22.50
Mosty 5.43 6.40 7.35 8.35 9.35 11.05 12.35 13.45 14.45 15.48 16.48 17.48 18.43 19.48 - -
Warszawska CPN 5.46 6.43 7.38 8.40 9.38 11.08 12.38 13.48 14.48 15.51 16.51 17.51 18.46 19.51 21.09 22.51
Warszawska II 5.48 - - 8.41 9.40 11.10 12.40 13.50 14.50 15.53 16.53 17.53 18.48 19.53 - 22.54
Kaufland - - - 8.42 9.42 11.12 12.42 13.52 - 15.54 16.54 17.54 18.49 19.54 - -
Jodłowa - 6.44 7.39 - - - - - - - - - - - 21.10 22.55
Jodłowa - Batorego - 6.46 7.41 - - - - - - - - - - - 21.11 22.56
Batorego-Przedszkole - 6.47 7.42 - - - - - - - - - - - 21.12 22.58
9-go Maja 5.50 6.48 7.43 8.45 9.45 11.15 12.45 13.55 14.52 15.57 16.57 17.57 18.52 19.57 21.14 22.59
Jana Pawła II 5.51 6. 49 7.44 8.47 9.47 11.17 12.47 13.57 14.53 15.58 16.58 17.58 18.53 19.58 21.15 23.00
Narutowicza ŁDK 5.52 6.50 7.45 8.48 9.48 11.18 12.48 13.58 14.54 15.59 16.59 17.59 18.54 19.59 21.16 23.01
Pl. 11-go Listopada - 6.52 7.47 - - - - - - - - - - - 21.17 -
Zielona PKS 5.54 6.53 7.48 8.50 9.50 11.20 12.50 14.00 14.56 16.01 17.01 18.01 18.56 20.01 21.18 23.03
Lutomierska - 6.55 7.50 - - - - - - - - - - - 21.20 -
Kolejowa/Lutomierska - 6.57 7.52 - - - - - - - - - - - 21.22 -
Łask PKP - 6.58 7.53 - - - - - - - - - - - 21.23 -

 

Linia D - niedziele i święta

Pabianice, ul. Waltera Jankego - Łask PKP

Przystanek Godziny odjazdów
Waltera Jankego  - 8.30 9.30 12.00 14.00 15.30 17.00 18.20 20.30 22.15
20 Stycznia/Podleśna 8.31 9.31 12.01 14.01 15.31 17.01 18.21 20.31 22.16
Nawrockiego/20Stycznia 8.33 9.32 12.03 14.03 15.33 17.03 18.23 20.33 22.18
Warszawska/Konstantynowska 8.34 9.33 12.04 14.04 15.34 17.04 18.24 20.35 22.19
Zamkowa/Zamek 8.36 9.35 12.06 14.06 15.36 17.06 18.26 20.36 22.20
Zamkowa/Okulickiego 8.39 9.36 12.09 14.09 15.39 17.09 18.29 20.38 22.22
Zamkowa/Staszewskiego 8.42 9.37 12.12 14.12 15.42 17.12 18.32 20.41 22.25
Łaska/Węglowa  8.45 9.39 12.15 14.15 15.45 17.15 18.35 20.44 22.28
Łaska/Dworzec PKP 8.47 9.40 12.17 14.17 15.47 17.17 18.37 20.46 22.30
Łaska/Strzelnica 8.49 9.42 12.19 14.19 15.49 17.19 18.39 20.48 22.32
 Chechło I  -  8.50  9.44  12.20  14.20  15.50  17.20 18.40  20.49  22.33
Chechło II - 8.51 9.46 12.21 14.21 15.51  17.21  18.41  20.50  22.34
Dobroń WDDiM - 8.54 9.49 12.24 14.24 15.54  17.24  18.44  20.53  22.37
Dobroń - 8.57 9.52 12.27 14.27 15.57  17.27  18.47  20.56  22.40
Dobroń CPN - 8.58 9.53 12.28 14.28 15.58  17.28  18.48  20.57  22.41
Orpelów - 9.00 9.54 12.30 14.30 16.00  17.30  18.50  20.59  22.43
Kolumna skrzyż. Krakowska - 9.02 9.56 12.32 14.32 16.02  17.32  18.52  21.01  22.45
Kolumna PKP 6.30 9.04 9.57 12.34 14.34 16.04  17.34  18.54  21.03  22.47
Kolumna skrzyż. Krakowska 6.31 - - - - - - - - -
Kolumna Lubelska 6.33 9.06 9.58 12.36 14.36 16.06  17.36  18.56  21.05  22.49
Prefabrykaty 6.34 9.07 9.59 12.37 14.37 16.07  17.37  18.57  21.06  22.50
Mosty 6.35 9.08 10.00 12.38 14.38 16.08  17.38  18.58  -  22.51
Warszawska CPN 6.38 9.11 10.03 12.41 14.41 16.11  17.41  19.01  21.09  22.54
Jodłowa - - - - - -  -  -  21.10  22.55
Jodłowa Batorego - - - - - -  -  -  21.11  22.56
Batorego Przedszkole - - - - - -  -  -  21.12  22.58
Warszawska II 6.40 9.13 10.05 12.43 14.43 16.13  17.43  19.03  -  -
Kaufland - 9.14 - 12.44 14.44 16.14  17.44  19.04  -  -
9 Maja 6.42 9.17 10.07 12.47 14.47 16.17  17.47  19.07  21.14  22.59
Jana Pawła II 6.43 9.18 10.08 12.48 14.48 16.18  17.48  19.08  21.15  23.00
Narutowicza ŁDK 6.44 9.19 10.09 12.49 14.49 16.19  17.49  19.09  21.16  23.01
PL11Listopada 6.45 - - - - -  -  -  21.17  -
Zielona PKS 6.46 9.21 10.11 12.51 14.51 16.21  17.51  19.11  21.18  23.03
Lutomierska 6.47 - - - - -  -  -  21.20 -
Kolejowa 6.48 - - - - -  -  -  21.21  -
Kolejowa CPN 6.59 - - - - -  -  -  21.22  -
Łask PKP 6.50 - - -- - -  -  -  21.23  -
Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: zkm_lask@poczta.onet.pl