^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 3,00 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,90 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,50 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,50 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,60 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-2,20 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,80 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa B C i D
  Bilet m. miasto. normalny -6,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,80 zł Bilet ulgowy (50%) - 3,00 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 3,00 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,90 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,50 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,50 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,60 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-2,20 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,80zł

Linia D

6
Linia D 
Łask - Pabianice 
Pabianice - Łask 
Trasa: Zielona, Narutowicza, Jana Pawła II, 9-go Maja, Kaufland, Szpital, CPN, Mosty, Prefabrykaty, Lubelska, Kolumna PKP, Skryżowanie Krakowska, Przygoń, Orpelów, Dobroń CPN, Dobroń, Dobroń WDDiM, Chechło II, Chechło I, Strzelnica, Łaska/Wiejska, Zamkowa/Konopnickiej, Zamkowa/Kościuszki, Zamkowa/św. Mateusza, Konstantynowska, Konstantynowska/Partyzancka, Sikorskiego PZTT, Nawrockiego, Nawrockiego/20 Stycznia, 20 Stycznia/Podleśna, Waltera Jankego.

  
Linia D - dni nauki szkolnej

Łask - Pabianice, ul. Sikorskiego

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP 3.55 - - - 7.22 7.50 8.45 9.20 10.45 11.45 - 13.15 - 14.10 14.55 - 16.05 - - - - 21.05
Kolejowa/CPN 3.56 - - - 7.23 7.51 8.46 9.21 10.46 11.46 - 13.16 - 14.11 14.56 - 16.06 - - - - 21.06
Kolejowa/Sąd 3.57 - - - 7.24 7.52 8.47 9.22 10.47 11.47 - 13.17 - 14.12 14.57 - 16.07 - - - - 21.07
Lutomierska 3.58 4.48 - - 7.25 7.54 8.49 9.24 10.49 11.49 - 13.19 - 14.14 14.58 - 16.09 - - - - 21.09
Zielona 4.00 4.50 5.50 6.49 7.27 7.57 8.52 9.26 10.51 11.51 12.50 13.21 13.55 14.16 15 15.20 16.12 17.10 18.05 19.05 20.00 21.12
Pl.11-go
Listopada
4.01 4.51 - 6.50 7.28 7.58 8.53 9.27 10.52 11.52 12.51 13.22 13.56 14.17 15.01 15.21 16.13 17.11 18.06 19.06 20.01 21.13
Narutowicza 4.02 4.52 5.52 6.51 7.29 7.59 8.54 9.28 10.53 11.53 12.53 13.23 13.57 14.18 15.02 15.22 16.14 17.12 18.07 19.08 20.02 21.14
Jana Pawła II 4.03 4.53 5.53 6.52 7.30 8.00 8.55 9.29 10.54 11.54 12.54 13.24 13.58 14.19 15.03 15.23 16.15 17.13 18.08 19.09 20.03 21.15
9-go Maja 4.04 4.55 5.55 6.54 7.32 8.01 8.56 9.31 10.56 11.56 12.56 13.26 14.00 14.21 15.04 15.25 16.16 17.15 18.10 19.11 20.05 21.16
Batorego Przedszkole 4.06 4.56   - - -  - - - - - - - - - -   -  - -  - -
Jodłowa 4.08 4.58   - - -  - - - - - - - - - -   -  -  -  - -
Jodłowa 4.09 4.59   - - -  - - - - - - - - - -   -  -  -  - -
Kaufland - - - - - - - 9.34 10.59 11.59 12.59 13.29 - 14.24 - - - - - 19.14 - -
Szpital - - 5.58 6.57 7.34 8.03 8.58 9.36 11.01 12.01 13.01 13.31 14.03 14.26 15.06 15.28 16.18 17.18 18.13 19.16 20.08 21.18
 Warszawska CPN 4.10 5.00 6.00 6.58 7.35 8.04 8.59 9.37 11.02 12.02 13.03 13.32 14.04 14.27 15.07 15.29 16.19 17.19 18.14 19.18 20.09 21.19
Mosty 4.12 5.02 6.03 7.01 7.38 8.07 9.02 9.40 11.05 12.05 13.06 13.35 14.07 14.30 15.10 15.32 16.22 17.22 18.17 19.21 20.12 21.22
Prefabrykaty 4.14 5.04 6.04 7.03 7.40 8.09 9.04 9.42 11.07 12.07 13.08 13.37 14.09 14.32 15.12 15.34 16.24 17.24 18.19 19.23 20.14 21.24
Lubelska 4.16 5.06 6.05 7.04 7.41 8.10 9.05 9.43 11.08 12.08 13.09 13.38 14.10 14.33 15.13 15.35 16.25 17.25 18.20 19.24 20.15 21.25
Kolumna PKP 4.18 5.07 6.07 7.06 - 8.12 9.07 9.45 11.10 12.10 13.11 13.40 14.12 14.35 15.15 15.37 16.27 17.27 18.22 19.26 20.17 21.27
Krakowska 4.20 5.09 6.09 7.08 7.43 8.14 9.09 9.48 11.13 12.13 13.13 13.43 14.14 14.38 15.17 15.39 16.29 17.29 18.24 19.28 20.19 21.29
Przygoń 4.21 5.10 6.10 7.09 7.44 8.15 9.10 9.49 11.14 12.14 13.15 13.44 14.15 14.39 15.18 15.40 16.30 17.30 18.25 19.30 20.20 21.30
Orpelów I STREFA 4.22 5.11 6.11 7.10 7.45 8.16 9.11 9.50 11.15 12.15 13.16 13.45 14.16 14.40 15.19 15.41 16.31 17.31 18.26 19.31 20.21 21.31
Dobroń CPN II STREFA 4.24 5.13 6.13 7.12 7.47 8.18 9.13 9.52 11.17 12.17 13.18 13.47 17.18 14.42 15.21 15.43 16.33 17.33 18.28 19.33 20.23 21.33
Dobroń 4.26 5.15 6.15 7.14 7.49 8.20 9.15 9.54 11.19 12.19 13.20 13.49 14.20 14.44 15.23 15.45 16.35 17.35 18.30 19.35 20.25 21.35
Dobroń WDDiM 4.28 5.17 6.18 7.17 7.52 8.23 9.18 9.57 11.22 12.22 13.23 13.52 14.23 14.47 15.26 15.48 16.38 17.38  18.33 19.38 20.28 21.38
Chechło II 4.30 5.19 6.20 7.19 7.54 8.25 9.20 9.59 11.24 12.24 13.25 13.54 14.25 14.49 15.28 15.50 16.40 17.40 18.35 19.40 20.30 21.40
Chechło I  III STREFA 4.32 5.21 6.22 7.21 7.56 8.27 9.22 10.01 11.26 12.26 13.27 13.56 14.27 14.51 15.30 15.52 16.42 17.42 18.37 19.42 20.32 21.42
Strzelnica  IV STREFA 4.34 5.22 6.23 7.22 7.58 8.28 9.23 10.02 11.27 12.27 13.28 13.57 14.28 14.52 15.31 15.53 16.43 17.43 18.38 19.43 20.33 21.43
Łaska/Wiejska 4.36 5.24 6.25 7.24 8.00 8.30 9.25 10.04 11.29 12.29 13.30 13.59 14.30 14.54 15.33 15.55 16.45 17.45 18.40 19.45 20.35 21.45
Zamkowa/Staszewskiego 4.39 5.27 6.28 7.27 8.03 8.33 9.28 10.07 11.32 12.32 13.33 14.02 14.33 14.57 15.36 15.58 16.48 17.48 18.43 19.48 20.38 21.48
Zamkowa/
Kościuszki
4.41 5.29 6.30 7.29 8.05 8.35 9.30 10.09 11.34 12.34 13.35 14.04 14.35 14.59 15.38 16.00 16.50 17.50 18.45 19.50 20.40 21.50
Partyzancka/Konstantyno-
wska
4.44 5.32 6.34 7.33 8.09 8.39 9.34 10.13 11.38 12.38 13.39 14.08 14.39 15.03 15.42 16.04 16.54 17.54 18.49 19.54 20.44 21.54
Sikorskiego/  
PZTT  V STREFA
4.46 5.34 6.36 7.35 8.11 8.41 9.36 10.15 11.40 12.40 13.41 14.10 14.41 15.05 15.44 16.06 16.56 17.56 18.51 19.56 20.46 21.56

 

Linia D - dni wolne od nauki szkolnej

Łask – Pabianice

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP 3.55 - - - 7.40 - 9.10 11.00 - - 13.25 14.05 14.50 - - - 18.05 - - -
Kolejowa/CPN 3.56 - - - 7.41 - 9.11 11.01 - - 13.26 14.06 14.51 - - - 18.06 - - -
Kolejowa/Sąd 3.57 - - - 7.42 - 9.12 11.02 - - 13.27 14.07 14.52 - - - 18.07 - - -
Lutomierska 3.58 4.48 - - 7.44 - 9.14 11.04 - - 13.29 14.09 14.54 - - - 18.09 - - -
Zielona 4.00 4.50 5.50 6.53 7.47 8.20 9.16 11.06 11.55 12.50 13.31 14.11 14.57 15.15 16.17 17.10 18.12 19.05 20.00 21.05
Pl.11-go Listopada 4.01 4.51 5.51 6.54 7.48 8.21 9.17 11.07 11.56 12.51 13.32 14.12 14.58 15.16 16.18 17.11 18.13 19.06 20.01 21.06
Narutowicza 4.02 4.52 5.52 6.55 7.49 8.22 9.18 11.08 11.58 12.53 13.33 14.13 14.59 15.17 16.19 17.12 18.14 19.08 20.02 21.07
Jana Pawła II 4.03 4.53 5.53 6.56 7.50 8.23 9.19 11.09 11.59 12.54 13.34 14.14 15.00 15.18 16.20 17.13 18.15 19.09 20.03 21.08
9-go Maja 4.04 4.55 5.55 6.58 7.51 8.25 9.21 11.11 12.01 12.56 13.36 14.16 15.01 15.20 16.21 17.15 18.16 19.11 20.05 21.10
Batorego Przedszkole 4.06  4.56  - - - - - - -  -  -  -  -  - - - - - -
Jodłowa 4.08  4.58  - -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -
Jodłowa 2 4.09 4.59 - - - -   - -   -                  
Kaufland - - - - - - 9.24 11.14 12.04 12.59 13.39 14.19 - - - - - 19.14 - -
Szpital - - 5.58 7.01 7.53 8.28 9.26  11.16 12.06 13.01 13.41 14.21 15.03 15.23 16.23 17.18 18.18 19.16 20.08 21.13
CPN 4.10 5.00 5.59 7.02 7.54 8.29 9.27 11.17 12.08 13.03 13.42 14.22 15.04 15.24 16.24 17.19 18.29 19.18 20.09 21.14
Mosty 4.13 5.03 6.02 7.05 7.57 8.32 9.30 11.20 12.11 13.06 13.45 14.25 15.07 15.27 16.27 17.22 18.22 19.21 20.12 21.17
Prefabrykaty 4.15 5.04 6.04 7.07 7.59 8.34 9.32 11.22 12.13 13.08 13.47 14.27 15.09 15.29 16.29 17.24 18.24 19.23 20.14 21.19
Lubelska 4.16 5.05 6.05 7.08 8.00 8.35 9.33 11.23 12.14 13.09 13.48 14.28 15.10 15.30 16.30 17.25 18.25 19.24 20.15 21.20
Kolumna PKP 4.18 5.07 6.07 7.10 8.02 8.37 9.35 11.25 12.16 13.11 13.50 14.30 15.12 15.32 16.32 17.27 18.27 19.26 20.17 21.22
Skrzyż. Krakowska 4.20 5.09 6.09 7.12 8.04 8.39 9.38 11.28 12.18 13.13 13.53 14.33 15.14 15.34 16.34 17.29 18.29 19.28 20.19 21.24
Przygoń 4.22 5.10 6.10 7.13 8.05 8.40 9.39 11.29 12.20 13.15 13.54 14.34 15.15 15.35 16.35 17.30 18.30 19.30 20.20 21.25
Orpelów I STREFA 4.23 5.11 6.11 7.14 8.06 8.41 9.40 11.30 12.21 13.16 13.55 14.35 15.16 15.36 16.36 17.31 18.31 19.31 20.21 21.26
Dobroń CPN II STREFA 4.25 5.13 6.13 7.16 8.08 8.43 9.42 11.32 12.23 13.18 13.57 14.37 15.18 15.38 16.38 17.33 18.33 19.33 20.23 21.28
Dobroń 4.27 5.15 6.15 7.18 8.10 8.45 9.44 11.34 12.25 13.20 13.59 14.39 15.20 15.40 16.40 17.35 18.35 19.35 20.25 21.30
Dobroń WDDiM 4.30 5.18 6.18 7.21 8.13 8.48 9.47 11.37 12.28 13.23 14.02 14.42 15.23 15.43 16.43 17.38 18.38 19.38 20.28 21.33
Chechło II 4.32 5.20 6.20 7.23 8.15 8.50 9.49 11.39 12.30 13.25 14.04 14.44 15.25 15.45 16.45 17.40 18.40 19.40 20.30 21.35
Chechło I  III STREFA 4.33 5.21 6.22 7.25 8.17 8.52 9.51 11.41 12.32 13.27 14.06 14.46 15.27 15.47 16.47 17.42 18.42 19.42 20.32 21.37
Srzelnica IV STREFA 4.34 5.22 6.23 7.26 8.18 8.53 9.52 11.42 12.33 13.28 14.07 14.47 15.28 15.48 16.48 17.43 18.43 19.43 20.33 21.38
Łaska/Wiejska 4.36 5.24 6.25 7.28 8.20 8.55 9.54 11.44 12.35 13.30 14.09 14.49 15.30 15.50 16.50 17.45 18.45 19.45 20.35 21.40
Zamkowa/Konop. 4.39 5.27 6.28 7.31 8.23 8.58 9.57 11.47 12.38 13.33 14.12 14.52 15.33 15.53 16.53 17.48 18.48 19.48 20.38 21.43
Zamkowa/Kościuszki 4.41 5.29 6.30 7.33 8.25 9.00 9.59 11.49 12.40 13.35 14.14 14.54 15.35 15.55 16.55 17.50 18.50 19.50 20.40 21.45
Zamkowa/Św.Mateusza 4.42 5.30 6.31 7.34 8.27 9.01 10.01 11.51 12.42 13.37 14.16 14.56 15.37 15.56 16.57 17.51 18.52 19.52 20.41 21.46
Konstantynowska 4.43 5.31 6.33 7.36 8.28 9.03 10.02 11.52 12.43 13.38 14.17 14.57 15.38 15.58 16.58 17.53 18.53 19.53 20.43 21.48
Konstant./Partyzantów 4.44 5.32 6.34 7.37 8.29 9.04 10.03 11.53 12.44 13.39 14.18 14.58 15.39 15.59 16.59 17.54 18.54 19.54 20.44 21.49
Sikorskiego V STREFA 4.46 5.34 6.36 7.39 8.31 9.06 10.05 11.55 12.46 13.41 14.20 15.00 15.41 16.01 17.01 17.56 18.56 19.56 20.46 21.51

 

Linia D - soboty

Łask – Pabianice 

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP 3.55 -  - 7.10 7.55 - 11.00 - 13.00 14.05 -  -  - - - -
Kolejowa/CPN- 3.56 - - 7.11 7.56 - 11.01 - 13.01 14.06 -  - - - -  
Kolejowa/Sąd- 3.57 - - 7.12 7.57 - 11.02 - 13.02 14.07 -  -  - - -  
Lutomierska- 3.58 4.53 - 7.14 7.59 - 11.04 - 13.04 14.08 -  - - - -  
Zielona- 4.00 4.55 5.55 7.15 8.01 9.15 11.06 11.50 13.06 14.10 15.05 16.15 17.15 18.10 19.10 21.05
Pl.11-go Listopada 4.01 4.56 5.56 7.16 8.02 9.16 11.07 11.51 13.07 14.11 15.06 16.16 17.16 18.11 19.11 21.06
Narutowicza 4.02 4.57 5.57 7.19 8.03 9.18 11.08 11.53 13.08 14.12 15.07 16.17 17.17 18.12 19.12 21.07
Jana Pawła II 4.03 4.58 5.58 7.20 8.04 9.19 11.09 11.54 13.09 14.13 15.08 16.18 17.18 18.13 19.13 21.08
9-go Maja 4.04 5.00 6.00 7.21 8.06 9.21 11.11 11.56 13.11 14.15 15.10 16.20 17.20 18.15 19.15 21.09
Kaufland - - - 8.09 9.24 11.14 12.09 13.14 14.16 15.12 16.22 17.22 18.17 19.17 -
Szpital - - 6.03 7.23 8.11 9.26 11.16 12.01 13.16 14.17 15.14 16.24 17.24 18.19 19.19 21.11
Batorego Przedszkole 4.06 5.01
Jodłowa 4.08 5.03  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jodłowa 2 4.09 5.04  -  -  -  -  -  -
Warszawska CPN 4.10 5.05 6.04 7.24 8.12 9.28 11.17 12.03 13.17 14.18 15.15 16.25 17.25 18.20 19.20 21.12
Mosty 4.13 5.08 6.07 7.27 8.15 9.31 11.20 12.06 13.20 14.21 15.18 16.28 17.28 18.23 19.23 21.15
Prefabrykaty 4.15 5.09 6.09 7.29 8.17 9.33 11.22 12.08 13.22 14.23 15.20 16.30 17.30 18.25 19.25 21.17
Lubelska 4.16 5.10 6.10 7.30 8.18 9.34 11.23 12.09 13.23 14.24 15.21 16.331 17.31 18.26 19.26 21.18
Kolumna PKP 4.18 5.12 6.12 7.32 8.20 9.36 11.25 12.11 13.25 14.25 15.23 16.33 17.33 18.28 19.28 21.20
Krakowska 4.20 5.14 6.14 7.34 8.23 9.38 11.28 12.13 13.28 14.27 15.25 16.35 17.35 18.30 19.30 21.22
Przygoń 4.22 5.15 6.15 7.35 8.24 9.40 11.29 12.15 13.29 14.28 15.26 16.36 17.36 18.31 19.31 21.23
Orpelów I STREFA 4.23 5.16 6.16 7.36 8.25 9.41 11.30 12.16 13.30 14.29 15.27 16.37 17.37 18.32 19.32 21.24
Dobroń CPN II STREFA 4.25 5.18 6.18 7.38 8.27 9.43 11.32 12.18 13.32 14.31 15.29 16.39 17.39 18.34 19.34 21.26
Dobroń 4.27 5.20 6.20 7.40 8.29 9.45 11.34 12.20 13.34 14.33 15.31 16.41 17.41 18.36 19.36 21.28
Dobroń WDDiM 4.30 5.23 6.23 7.43 8.32 9.48 11.37 12.23 13.37 14.37 15.34 16.44 17.44 18.39 19.39 21.31
Chechło II 4.32 5.25 6.25 7.45 8.34 9.50 11.39 12.25 13.39 14.41 15.36 16.46 17.46 18.41 19.41 21.33
Chechło I  III STREFA 4.33 5.26 6.27 7.47 8.36 9.52 11.41 12.27 13.41 14.43 15.38 16.48 17.48 18.43 19.43 21.34
Strzelnica IV STREFA 4.34 5.27 6.28 7.48 8.37 9.53 11.42 12.28 13.42 14.45 15.39 16.49 17.49 18.44 19.44 21.35
Łaska/Wiejska 4.36 5.29 6.30 7.50 8.39 9.55 11.44 12.30 13.44 14.47 15.41 16.51 17.51 18.46 19.46 21.37
Zamkowa/Staszewskiego 4.39 5.32 6.33 7.53 8.42 9.58 11.47 12.33 13.47 14.50 15.44 16.54 17.54 18.49 19.49 21.39
Zamkowa/Kościuszki 4.41 5.34 6.35 7.55 8.44 10.00 11.49 12.35 13.49 14.52 15.46 16.56 17.56 18.51 19.51 21.41
Partyzancka/Konstantynowska
4.43 5.36 6.38 7.58 8.47 10.03 11.52 12.38 13.52 - - - - - - -
Konstant./Warszawska
4.44 5.37 6.39 7.59 8.48 10.04 11.53 12.39 13.53 14.53 15.47 16.57 17.57 18.52 19.52 21.42
Sikorskiego PZTT 4.46 5.39 6.41 8.00 8.50 10.06 11.55 12.41 13.55 - - - - - - -
Skargi /20 Stycznia  -  -  - -  -  - - - - 14.55 15.49 16.59 17.59 18.54 19.54 21.44
Nawrockiego/Bracka  -  -  -  -  - - - - - 14.57 15.51 17.00 18.01 18.56 19.56 21.46
20 Stycznia/Kościół Miłos.  - -  -  -  - - - - - 14.59 15.53 17.03 18.03 18.58 19.58 21.47
Waltera Jankego   V STREFA  - -  -  -  -  - - - - 15.00 15.54 17.04 18.04 18.59 19.59 21.48
 
Linia D - niedziele i święta

Łask PKP – Pabianice, ul. Waltera Jankego

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP - - - - - - - - - -
Kolejowa/CPN - - - - - - - - - -
Kolejowa/Sąd - - - - - - - - - -
Lutomierska - - - - - - - - - -
Zielona - 7.45 8.40 11.10 13.00 14.35 16.10 17.25 19.15 21.05
Pl.11-go Listopada 6.15 7.46 8.41 11.11 13.01 14.36 16.11 17.26 19.16 21.05
Narutowicza 6.16 7.47 8.42 11.12 13.02 14.37 16.12 17.27 19.17 21.07
Jana Pawła II 6.17 7.48 8.43 11.13 13.03 14.38 16.13 17.28 19.18 21.08
9-go Maja 6.18 7.49 8.44 11.15 13.05 14.40 16.15 17.30 19.20 21.09
Kaufland - - - 11.17 13.07 14.42 16.17 17.32 19.22 -
Szpital 6.20 7.51 8.46 11.19 13.09 14.44 16.19 17.34 19.24 21.11
Warszawska CPN 6.21 7.52 8.47 11.20 13.10 14.45 16.20 17.35 19.25 21.12
Mosty 6.24 7.55 8.50 11.23 13.13 14.48 16.23 17.38 19.28 21.15
Prefabrykaty 6.26 7.57 8.52 11.25 13.15 14.50 16.25 17.40 19.30 21.17
Lubelska 6.27 7.58 8.53 11.26 13.16 14.51 16.26 17.41 19.31 21.18
Skrzyż. Krakowska 6.28 - -   - - - - - -
Kolumna PKP 6.29 8.00 8.55 11.28 1318 14.53 16.28 17.43 19.33 21.20
Krakowska 8.02 8.57 11.30 13.20 14.55 16.30 17.45 19.35 21.22
Przygoń 8.03 8.58 11.31 13.21 14.56 16.31 17.46 19.36 21.23
Orpelów I STREFA 8.04 8.59 11.32 13.22 14.57 16.32 17.47 19.37 21.24
Dobroń CPN II STREFA 8.06 9.01 11.34 13.24 14.59 16.34 17.49 19.39 21.26
Dobroń 8.08 9.03 11.36 13.26 15.01 16.36 17.51 19.41 21.28
Dobroń WDDiM 8.11 9.06 11.39 13.29 15.04 16.39 17.54 19.44 21.31
Chechło II 8.13 9.08 11.41 13.31 15.06 16.41 17.56 19.46 21.33
Chechło I III STREFA 8.14 9.09 11.43 13.33 15.08 16.43 17.58 19.48 21.34
Strzelnica IV STREFA 8.15 9.10 11.44 13.34 15.09 16.44 17.59 19.49 21.35
Łaska/Wiejska 8.17 9.12 11.46 13.36 15.11 16.46 18.01 19.51 21.37
Zamkowa/Staszewskiego 8.19 9.14 11.49 13.39 15.14 16.49 18.04 19.54 21.39
Zamkowa/Kościuszki 8.21 9.16 11.51 13.41 15.16 16.51 18.06 19.56 21.41
Konstantynowska/ Warszawska 8.22 9.17 11.52 13.42 15.17 16.52 18.07 19.57 21.42
Skargi/20 Stycznia 8.24 9.19 11.54 13.44 15.19 16.54 18.09 19.59 21.44
Nawrockiego/Bracka 8.26 9.21 11.56 13.46 15.21 16.56 18.11 20.01 21.46
20 Stycznia/Kościół Miłosi. 8.27 9.22 11.58 13.48 15.23 16.58 18.13 20.03 21.47
Waltera Jankego V STREFA 8.38 9.23 11.59 13.49 15.24 16.59 18.14 20.04 21.48

 

Linia D - dni nauki szkolnej 

Pabianice, ul. Sikorskiego PZTT - Łask

Przystanek                                                                 Godziny odjazdów
Sikorskiego/PZTT 5.08 6.05  6.47 7.40  8.30 9.00  9.45  10.40 11.50  13.10 13.50 14.15 14.55  15.20  15.55  16.15 17.15  18.05   19.10 20.10   21.10 22.10 
Partyzancka/Lumileds 5.10 6.07 6.49 7.42 8.32 9.02 9.47 10.42 11.52 13.12 13.53 14.17 14.57 15.22 15.57 16.17 17.17 18.07 19.12 20.12 21.12 22.12
Zamk/Okulickiego 5.13 6.11 6.55 7.46 8.36 9.06 9.51 10.46 11.55 13.16 13.59 14.20 15.01 15.26 16.01 16.21 17.21 18.11 19.16 20.16 21.16 22.16
Staszewskiego/Zamkowa 5.15 6.13 6.57 7.49 8.39 9.09 9.54 10.49 11.57 13.18 14.01 14.22 15.03 15.29 16.04 16.24 17.24 18.14 19.19 20.19 21.19 22.19
Łaska/Węglowa 5.17 6.15 6.59 7.51 8.41 9.11 9.56 10.51 11.59 13.20 14.03 14.24 15.05 15.31 16.06 16.26 17.26 18.16 19.21 20.21 21.21 22.21
Łaska/Dw.PKP 5.18 6.16 7.00 7.52 8.42 9.12 9.57 10.52 12.00 13.21 14.05 14.25 15.07 15.32 16.07 16.27 17.27 18.17 19.22 20.22 21.22 22.22
Łaska/ Strzelnica I STREFA 5.20 6.18 7.02 7.55 8.45 9.15 10.00 10.55 12.02 13.23 14.08 14.27 15.10 15.35 16.10 16.30 17.30 18.20 19.25 20.25 21.25 22.25
Chechło I  II STREFA 5.21 6.19 7.03 7.57 8.47 9.17 10.02 10.57 12.03 13.25 14.10 14.28 15.12 15.37 16.12 16.32 17.32 18.22 19.27 20.27 21.27 22.27
Chechło II 5.23 6.21 7.05 7.58 8.48 9.18 10.03 10.58 12.05 13.26 14.12 14.30 15.14 15.38 16.13 16.33 17.33 18.23 19.28 20.28 21.28 22.28
Dobroń WDDiM 5.25 6.23 7.07 8.00 8.50 9.20 10.05 11.00 12.07 13.28 14.15 14.32 15.17 15.40 16.15 16.35 17.35 18.25 19.30 20.30 21.30 22.30
Dobroń 5.28 6.26 7.10 8.03 8.53 9.23 10.08 11.03 12.10 13.31 14.19 14.35 15.21 15.43 16.18 16.38 17.38 18.28 19.33 20.33 21.33 22.33
Dobroń CPN  III STREFA 5.29 6.27 7.11 8.04 8.54 9.24 10.09 11.04 12.11 13.33 14.21 14.36 15.23 15.45 16.20 16.40 17.40 18.29 19.34 20.35 21.35 22.35
Orpelów IV STREFA 5.31 6.29 7.13 8.06 8.56 9.26 10.11 11.06 12.13 13.35 14.23 14.38 15.25 15.47 16.22 16.42 17.42 18.31 19.36 20.37 21.37 22.37
Kol.skrz.Krakow. 5.34 6.32 7.16 8.09 8.59 9.29 10.14 11.09 12.16 13.37 14.25 14.41 15.27 15.49 16.24 16.44 17.44 18.34 19.39 20.39 21.39 22.39
Kolumna PKP 5.36 6.34 7.18 8.11 9.01 9.31 10.16 11.11 12.18 13.40 14.27 14.43 15.29 15.52 16.27 16.47 17.47 18.36 19.41 20.42 21.42 22.42
Ul.Lubelska 5.38 6.36 7.20 8.13 9.03 9.33 10.18 11.13 12.20 13.42 14.29 14.45 15.31 15.54 16.29 16.49 17.49 18.38 19.43 20.44 21.44 22.44
Prefabrykaty 5.39 6.37 7.21 8.14 9.04 9.34 10.19 11.14 12.21 13.43 14.30 14.46 15.32 15.55 16.30 16.50 17.50 18.39 19.44 20.45 21.45 22.45
Mosty 5.40 6.38 7.22 8.15 9.05 9.35 10.20 11.15 12.22 13.44 14.31 14.47 15.33 15.56 16.31 16.51 17.51 18.40 19.45 20.46 21.46 22.46
Warszawska CPN 5.43 6.41 7.25 8.18 9.08 9.38 10.23 11.18 12.25 13.47 14.34 14.50 15.36 15.59 16.34 16.54 17.54 18.43 19.48 20.49 21.49 22.49
Jodłowa - - - - - - - - - - 14.35 - 15.37 16.00 16.35 16.55 17.55 - - 20.50 21.50 22.50
Przylesie- Batorego - - - - - - - - - - 14.36 - 15.38 16.01 16.36 16.56 17.56 - - 20.51 21.51 22.51
Batorego- Przedszkole - - - - - - - - - - 14.38 - 15.40 16.03 16.38 16.58 17.58 -
- 20.53 21.53 22.53
Ul. Warszawska 5.45 6.43 7.27 8.20 9.10 9.40 10.25 11.20 12.27 13.49 - 14.52 - - - - - 18.45 19.50 - - -
KAUFLAND - - - 8.22 9.12 9.42 10.27 11.22 - - - - - - - - - 18.47 19.52 - - _
Ul. 9-go Maja 5.47 6.45 7.29 8.24 9.14 9.44 10.29 11.24 12.29 13.51 14.39 14.54 15.41 16.05 16.40 17.00 18.00 18.49 19.54 20.55 21.55 22.55
ul. Jana Pawła II 5.48 6.46 7.30 8.25 9.15 9.45 10.30 11.25 12.30 13.52 14.40 14.55 15.42 16.06 16.41 17.01 18.01 18.50 19.55 20.56 21.56 22.56
Ul. Narutowicza 5.49 6.47 7.31 8.27 9.17 9.47 10.32 11.27 12.31 13.54 14.41 14.56 15.43 16.08 16.43 17.03 18.03 18.52 19.57 20.58 21.58 22.58
Pl. 11go Listopada 5.50 6.48 7.32 8.29 9.19 9.49 10.34 11.29 12.32 13.55 14.42 14.57 15.44 16.10 16.45 17.05 18.05 18.54 19.59 21.00 22.00 23.00
Ul. Zielona 5.51 6.49 7.33 8.30 9.20 9.50 10.35 11.30 12.33 13.56 14.43 14.58 15.45 16.11 16.46 17.06 18.06 18.55 20.00 21.01 22.01 23.01
Lutomierska - - - - - -  - -  - 13.58 14.45 - 15.47 -  - - - - - - - -
Kolejowa - - - - - -  - -  - 13.59 14.46 - 15.48 -  - - - - - - - -
KolejowaCPN - - - - - -  - -  - 14.00 14.47 - 15.49 -  - - - - - - - -
Łask PKP V STREFA - - - - - -  - -  - 14.01 14.48 - 15.50 -  - - - - - - - -

 

Linia D - dni wolne od nauki szkolnej             

 Pabianice, ul. Sikorskiego PZTT - Łask

Przystanek Godziny odjazdów
Sikorskiego PZTT 5.10 6.05 6.50 8.00 8.40 9.35 10.15 12.00 13.10 14.15 14.50 15.15 15.50 16.10 17.10 18.05 19.10 20.10 21.10 22.10
Konstnt./Konopna 5.12 6.07 6.52 8.02 8.42 9.37 10.17 12.02 13.12 14.17 14.52 15.17 15.52 16.12 17.12 18.07 19.12 20.12 21.12 22.12
Konstant./Warszaw. 5.13 6.08 6.53 8.03 8.43 9.38 10.18 12.03 13.13 14.18 14.53 15.18 15.53 16.13 17.13 18.08 19.13 20.13 21.13 22.13
Zamk./Zamek 5.14 6.09 6.54 8.04 8.44 9.39 10.19 12.04 13.14 14.19 14.54 15.19 15.54 16.14 17.14 18.09 19.14 20.14 21.14 22.14
Zamk./Okulickiego 5.15 6.10 6.56 8.05 8.46 9.41 10.21 12.06 13.16 14.21 14.56 15.21 15.56 16.16 17.16 18.11 19.16 20.16 21.16 22.16
Zamk./Staszwskiego 5.17 6.12 6.58 8.07 8.49 9.44 10.24 12.09 13.19 14.24 14.58 15.23 15.59 16.19 17.18 18.14 19.19 20.19 21.19 22.19
Łaska/Węglowa  5.19 6.14 7.00 8.09 8.51 9.46 10.26 12.11 13.21 14.26 15.00 15.25 16.01 16.21 17.20 18.16 19.21 20.21 21.21 22.21
Łaska Dw. PKP 5.20 6.15 7.01 8.10 8.52 9.47 10.27 12.12 13.22 14.27 15.02 15.26 16.02 16.22 17.21 18.17 19.22 20.22 21.22 22.22
Łaska/Strzelnica                I STREFA 5.22 6.17 7.03 8.13 8.55 9.50 10.30 12.15 13.25 14.30 15.05 15.28 16.05 16.25 17.23 18.20 19.25 20.25 21.25 22.25
Chechło I  II STREFA 5.23 6.18 7.05 8.15 8.57 9.52 10.32 12.17 13.27 14.32 15.07 15.30 16.07 16.27 17.25 18.22 19.27 20.27 21.27 22.27
Chechło II 5.25 6.20 7.06 8.17 8.58 9.53 10.33 12.18 13.28 14.33 15.09 15.31 16.08 16.28 17.26 18.23 19.28 20.28 21.28 22.28
Dobroń WDDiM 5.27 6.22 7.08 8.20 9.00 9.55 10.35 12.20 13.30 14.35 15.12 15.33 16.10 16.30 17.28 18.25 19.30 20.30 21.30 22.30
Dobroń 5.30 6.25 7.11 8.24 9.03 9.58 10.38 12.23 13.33 14.38 15.16 15.36 16.13 16.33 17.31 18.28 19.33 20.33 21.33 22.33
Dobroń CPN  III STREFA 5.31 6.26 7.13 8.26 9.04 9.59 10.39 12.24 13.34 14.39 15.18 15.38 16.15 16.35 17.33 18.29 19.34 20.35 21.35 22.35
Orpelów  II STREFA 5.33 6.28 7.15 8.28 9.06 10.01 10.41 12.26 13.36 14.41 15.20 15.40 16.17 16.37 17.35 18.31 19.36 20.37 21.37  22.37
Kolumna
skrzyż.Krakowskiej 
5.36 6.31 7.17 8.30 9.09 10.04 10.44 12.29 13.39 14.44 15.22 15.42 16.19 16.39 17.37 18.34 19.39 20.39 21.39 22.39
Kolumna PKP  5.38 6.33 7.20 8.32 9.11 10.06 10.46 12.31 13.41 14.46 15.24 15.45 16.22 16.42 17.40 18.36 19.41 20.42 21.42 22.42
Lubelska  5.40 6.35 7.22 8.34 9.13 10.08 10.48 12.33 13.43 14.48 15.26 15.47 16.24 16.44 17.42 18.38 19.43 20.44 21.44 22.44
Prefabrykaty  5.41 6.36 7.23 8.35 9.14 10.09 10.49 12.34 13.44 14.49 15.27 15.48 16.25 16.45 17.43 18.39 19.44 20.45 21.45 22.45
Mosty 5.42 6.37 7.24 8.36 9.15 10.10 10.50 12.35 13.45 14.50 15.28 15.49 16.26 16.46 17.44 18.40 19.45 20.46 21.46 22.46
Warszawska CPN 5.45 6.40 7.27 8.39 9.18 10.13 10.53 12.38 13.48 14.53 15.31 15.52 16.29 16.49 17.47 18.43 19.48 20.49 21.49 22.49
Jodłowa  - - - - - - - - - - 15.32 - 16.30 16.50 17.50 - - 20.50 21.50 22.50
Jodłowa/Batorego - - - - - - - - - - 15.33 - 16.31 16.51 17.51 - - 20.51 21.51 22.51
Batorego/Przedszkole - - - - - - - - - - 15.35 - 16.33 16.53 17.53 - - 20.53 21.53 22.53
Warszawska 5.47 6.42 7.29 8.41 9.20 10.15 10.55 12.40 13.50 14.55 - 15.54 - - - 18.45 19.50 - - -
Kaufland - - - 8.42 9.22 10.17 10.57 12.42 13.52 14.57 - - - - - 18.47 19.52 - - -
9-go Maja - 6.44 7.31 8.44 9.24 10.19 10.59 12.44 13.54 14.59 15.36 15.56 16.35 16.55 17.54 18.49 19.54 20.55 21.55 22.55
Jana Pawła II  - 6.45 7.32 8.45 9.25 10.20 11.00 12.45 13.55 15.00 15.37 15.57 16.36 16.56 17.55 18.50 19.55 20.56 21.56 22.56
Narutowicza ŁDK - 6.46 7.34 8.46 9.27 10.22 11.02 12.47 13.57 15.02 15.38 15.59 16.38 16.58 17.57 18.52 19.57 20.58 21.58 22.58
Pl. 11-go Listopada - 6.47 7.35 8.47 9.29 10.24 11.04 12.49 13.59 15.04 15.39 16.00 16.40 17.00 17.58 18.54 19.59 21.00 22.00 23.00
Zielona   5.50 6.48 7.36 8.48 9.30 10.25 11.05 12.50 14.00 15.05 15.40 16.01 16.41 17.01 17.59 18.55 20.00 21.01 22.01 23.01
Lutomierska - - 7.38 8.50 - - - - - - 15.42 - - - 18.00 - - - - -
Kolejowa/Lutomierska - - 7.39 8.51 - - - - - - 15.43 - - - 18.01 - - - - -
Kolejowa CPN - - 7.40 8.52 - - - - - - 15.44 - - - 18.02 - - - - -
Łask PKP V STREFA - - 7.41 8.53 - - - - - - 15.45 - - - 18.03 - - - - -

 

Linia D - soboty 

Pabianice, ul. Waltera Jnkego - Łask PKP

Przystanek Godziny odjazdów
Waltera Jankego - - - - - - - - - 15.10 16.10 17.10 18.05 19.10 20.10 21.55
20 stycznia/Podleśna - - - - - - - - - 15.12 16.12 17.12 18.07 19.12 20.10 21.55
Nawrockiego/20 Stycznia - - - - - - - - - 15.13 16.13 17.13 18.08 19.13 20.11 21.56
Konstantynowska/Warszawska - - - - - - - - - 15.15  16.15 17.15  18.10  19.15 20.13 21.58
Sikorskiego PZTT 5.08 6.05 7.00 8.00 9.00 10.30 12.00 13.10 14.10 - - - - - - -
Partyzancka/Lumileds 5.10 6.07 7.02 8.02 9.02 10.32 12.02  13.12  14.12 - - - - - - -
Zamkowa/Okulickiego 5.13 6.11 7.06 8.06 9.06 10.36 12.06 13.16 14.15 15.18 16.18 17.18 18.13 19.18 20.16 22.01
Staszewskiego/ Zamkowa 5.15 6.13 7.08 8.09 9.09 10.39 12.09 13.19 14.17 15.20 16.20 17.20 18.15 19.20 20.18 22.03
Łaska/Węglowa 5.17 6.15 7.10 8.11 9.11 10.41 12.11 13.21 14.19 15.22 16.22 17.22 18.17 19.22 20.20 22.05
Łaska/Dworzec PKP 5.18 6.17 7.12 8.12 9.12 10.42 12.12 13.22 14.20 15.23 16.23 17.23 18.18 19.23 20.21 22.06
Łaska/Strzelnica I STREFA 5.20 6.20 7.15 8.15 9.15 10.45 12.15 13.25 14.22 15.25 16.25 17.25 18.20 19.25 20.23 22.08
Chehchło I  II STREFA 5.21 6.22 7.17 8.17 9.17 10.47 12.17 13.27 14.23 15.26 16.26 17.26 18.21 19.26 20.24 22.09
Chechło II 5.23 6.24 7.19 8.18 9.18 10.48 12.18 13.28 14.25 15.28 16.28 17.28 18.23 19.28 20.25 22.10
Dobroń WDDiM 5.25 6.27 7.22 8.20 9.20 10.50 12.20 13.30 14.27 15.30 16.30 17.30 18.25 19.30 20.27 22.12
Dobroń 5.28 6.31 7.26 8.23 9.23 10.53 12.23 13.33 14.30 15.33 16.33 17.33 18.28 19.33 20.30 22.15
Dobroń CPN III STREFA 5.29 6.33 7.28 8.24 9.24 10.54 12.24 13.34 14.31 15.34 16.34 17.34 18.29 19.34 20.31 22.16
Orpelów IV STREFA 5.31 6.35 7.30 8.26 9.26 10.56 12.26 13.36 14.33 15.36 16.36 17.36 18.31 19.36 20.33 22.18
Kolumna.skrzyz.Krakowska 5.34 6.37 7.32 8. 39 9.39 11.09 12.39 13.39 14.36 15.38 16.38 17.38 18.33 19.38 20.35 22.20
Kolumna PKP 5.36 6.39 7.34 8.31 9.30 11.01 12.31 13.41 14.38 15.41 16.41 17.41 18.36 19.41 20.38 22.23
 Lubelska 5.38 6.41 7.36 8.33 9.33 11.03 12.33 13.43 14.40 15.43 16.43 17.43 18.38 19.43 20.40 22.25
Prefabrykaty 5.39 6.42 7.37 8.34 9.34 11.04 12.34 13.44 14.41 15.44 16.44 17.44 18.39 19.44 20.41 22.26
Mosty 5.40 6.43 7.38 8.35 9.35 11.05 12.35 13.45 14.42 15.45 16.45 17.45 18.40 19.45 20.42 22.27
Warszawska CPN 5.43 6.46 7.41 8.38 9.38 11.08 12.38 13.48 14.45 15.48 16.48 17.48 18.43 19.48 20.45 22.30
Jodłowa - 6.47 7.42 - - - - 13.49 - - - - - - 20.46 22.31
Jodłowa - Batorego - 6.48 7.43 - - - - 13.50 - - - - - - 20.47 22.32
Batorego-Przedszkole - 6.50 7.45 - - - - 13.52 - - - - - - 20.49 22.34
Warszawska II 5.45 - - 8.40 9.40 11.10 12.40 -  14.47  15.50  16.50  17.50 18.45  19.50 - -
Kaufland - - - 8.42 9.42 11.12 12.42 - 15.52 16.542 17.542 18.47
19.542 - -
9-go Maja 5.47 6.51 7.46 8.44 9.44 11.14 12.44 13.54 14.49 15.54 16.54 17.54 18.49 19.54 20.50 22.35
Jana Pawła II 5.48 6. 52
7.47 8.45 9.45 11.15 12.45 13.55 14.50 15.55 16.55 17.55 18.50 19.55 20.51 22.36
Narutowicza ŁDK 5.49 6.53 7.48 8.47 9.47 11.17 12.47 13.57 14.51 15.57 16.57 17.57 18.52 19.57 20.52 22.37
Pl. 11-go Listopada 5.50 6.54 7.49 8.49 9.49 11.19 12.49 13.59 14.52 15.58 16.58 17.58 18.53 19.58 20.53 22.38
Zielona PKS 5.51 6.55 7.50 8.50 9.50 11.20 12.50 14.00 14.53 15.59 16.59 17.59 18.54 19.59 20.54 22.39
Lutomierska - 6.57 7.52 - - - - - - - - - - - - --
Kolejowa - 6.58 7.53 - - - - - - - - - - - - -
Kolejowa CPN - 6.59 7.54                       -
Łask PKP V STREFA - 7.00 7.55 - - - - - - - - - - - - -

 

Linia D - niedziele i święta

Pabianice, ul. Waltera Jankego - Łask PKP

Przystanek Godziny odjazdów
Waltera Jankego  - 8.30 9.30 12.00 14.00 15.30 17.00 18.25 20.10 21.55
20 Stycznia/Podleśna 8.32 9.31 12.02 14.02 15.32 17.02 18.27 20.11 21.56
Nawrockiego/20Stycznia 8.33 9.32 12.03 14.03 15.33 17.03 18.28 20.12 21.57
Konstantynowska/Warszawska 8.35 9.34 12.05 14.05 15.35 17.05 18.30 20.13 21.58
Okulickiego/Zamkowa 8.38 9.37 12.08 14.08 15.38 17.08 18.33 20.16 22.01
Zamkowa/Staszewskiego 8.40 9.39 12.10 14.10 15.40 17.10 18.35 20.18 22.03
Łaska/Węglowa  8.42 9.41 12.12 14.12 15.42 17.12 18.37 20.20 22.05
Łaska/Dworzec PKP 8.43 9.42 12.13 14.13 15.43 17.13 18.38 20.21 22.06
Łaska/Strzelnica I STREFA 8.45 9.44 12.15 14.15 15.45 17.15 18.40 20.23 22.08
 Chechło I II STREFA  -  8.46  9.45  12.16  14.16  15.46  17.16 18.41  20.24 22.09
Chechło II - 8.48 9.46 12.18 14.18 15.48  17.18  18.43  20.25 22.10
Dobroń WDDiM - 8.50 9.48 12.20 14.20 15.50  17.20  18.45  20.27 22.12
Dobroń - 8.53 9.51 12.23 14.23 15.53  17.23  18.48  20.30 22.15
Dobroń CPN III STREFA - 8.54 9.52 12.24 14.24 15.54  17.24  18.49  20.31 22.16
Orpelów   IV STREFA - 8.56 9.54 12.26 14.26 15.56  17.26  18.51  20.33 22.18
Kolumna skrzyż. Krakowska - 8.58 9.56 12.28 14.28 15.58  17.28  18.53  20.35 22.20
Kolumna PKP 6.30 9.01 9.58 12.31 14.31 16.01  17.31  18.56  20.38 22.23
Kolumna skrzyż. Krakowska 6.32  - - - - - - - - -
Kolumna Lubelska 6.34 9.03 10.00 12.33 14.33 16.03  17.33  18.58  20.40  22.25
Prefabrykaty 6.35 9.04 10.01 12.34 14.34 16.04  17.34  18.59  20.41  22.26
Mosty 6.37 9.05 10.02 12.35 14.35 16.05  17.35  19.00  20.42  22.27
Warszawska CPN 6.40 9.18 10.05 12.38 14.38 16.08  17.38  19.03  20.45  22.30
Jodłowa - - - - - -  -  - 20.46  22.31
Jodłowa Batorego - - - - - -  -  - 20.47  22.32
Batorego Przedszkole - - - - - -  -  - 20.49  22.34
Warszawska II 6.42 9.10 10.06 12.40 14.40 16.10  17.40  19.05  -  -
Kaufland - 9.12 - 12.42 14.42 16.12  17.42  19.07  -  -
9 Maja 6.44 9.14 10.08 12.44 14.44 16.14  17.44  19.09  20.50  22.35
Jana Pawła II 6.45 9.15 10.09 12.45 14.45 16.15  17.45  19.10  20.51  22.36
Narutowicza ŁDK 6.46 9.17 10.11 12.47 14.47 16.17  17.47  19.12  20.52  22.37
PL11Listopada 6.47 9.18 10.13 12.48 14.48 16.18  17.48  19.13 20.53  22.38
Zielona PKS - 9.19 10.14 12.49 14.49 16.19  17.49  19.14 20.54  22.39
Lutomierska - - - - - -  -  -  - -
Kolejowa - - - - - -  -  -  -  -
Kolejowa CPN - - - - - -  -  -  -  -
Łask PKP V STREFA - - - -- - -  -  -  -  -
Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: sekretariat@zkmlask.pl