^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 3,00 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,90 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,50 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,50 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,60 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-2,20 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,80 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa B C i D
  Bilet m. miasto. normalny -6,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,80 zł Bilet ulgowy (50%) - 3,00 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 3,00 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,90 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,50 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,50 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,60 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-2,20 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,80zł

Linia C


Linia C
Łask - Zelów 
Zelów - Łask  
Trasa: Łask Szpital, Warszawska, Kaufland, Zielona PKS, Narutowicza Gimnazjum, Narutowicza ZURiT, Narutowicza Młyn, Gorczyn 1 Strefa, Gorczyn 2, Gorczyn 3, Czestków 1, Czestków 2, Czestków 3, Wola Buczkowska, Buczek Wygwizdów, Buczek, Buczek Młyn, Bachorzyn, Bachorzyn strefa, Herbertów, Zelów Kościuszki I, Zelów Kościuszki 2, Zelów/Dąbrowskiego.

Trasa linii C (teren Łasku) na mapie -  JPG    PDF
Trasa linii C (teren Zelowa) na mapie -  JPG    PDF
Na podstawie Map Google

 
Linia C - dni nauki szkolnej                                

 Łask Szpital - Zelów

Przystanek Godziny odjazdów 
 Szpital - - 7.05 - 9.25 12.10 - - 15.15 16.15 -
 Warszawska - - 7.06 7.55 9.26 12.11 - - 15.16 16.16 17.38
 KAUFLAND - - - - 9.28 12.13 - - - - -
 Zielona PKS 5.30 6.20 7.10 7.58 9.31 12.16 13.15 14.15 15.20 16.20 17.41
Pl. 11 Listopada 5.31 6.21 7.11 7.59 9.32 12.17 13.16 14.16 15.21 16.21 17.42
 Narutowicza Gimn. 5.32 6.22 7.12 8.00 9.33 12.18 13.17 14.17 15.22 16.22 17.43
 Narutowicza ZURiT 5.32 6.22 7.13 8.01 9.34 12.19 13.17 14.17 15.23 16.23 17.44
 Narutowicza
5.33 6.23 7.14 8.02 9.35 12.20 13.18 14.18 15.24 16.24 17.45
 Gorczyn II 5.35 6.25 7.17 8.05 9.38 12.23 13.20 14.20 15.27 16.27 17.48
 Gorczyn III  I STREFA 5.36 6.26 7.18 8.06 9.39 12.24 13.21 14.21 15.28 16.28 17.49
 Czestków A  II STREFA 5.38 6.28 7.20 8.08 9.42 12.27 13.23 14.23 15.30 16.30 17.51
Czestków B   5.39 6.29 7.21 8.09 9.43 12.28 13.24 14.24 15.31 16.31 17.52
 Czestków III 5.40 6.30 7.22 8.10 9.44 12.29 13.25 14.25 15.32 16.32 17.53
 Wola Buczkowska 5.42 6.32 7.24 8.12 9.46 12.31 13.27 14.27 15.34 16.34 17.55
 Wygwizdów 5.44 6.34 7.27 8.14 9.49 12.34 13.29 14.29 15.37 16.37 17.57
 Buczek III STREFA 5.46 6.36 7.30 8.16 9.52 12.37 13.31 14.31 15.40 16.40 17.59
Bucze Młyn  5.47 6.37  7.31  8.17  9.53  12.38  13.32  14.32  15.41  16.41  18.00
 Bachorzyn 5.49 6.39 7.33 8.18 9.54 12.39 13.34 14.34 15.43 16.43 18.01
 Bachorzyn - gr. strefy 5.50 6.40 7.35 8.19 9.55 12.40 13.35 14.35 15.45 16.45 18.02
 Herbertów IV STREFA 5.51 6.41 7.36 8.20 9.56 12.41 13.36 14.36 15.46 16.46 18.03
 Kościuszki I 5.52 6.42 7.37 8.22 9.58 12.43 13.37 14.37 15.47 16.47 18.05
 Kościuszki II 5.53 6.43 7.38 8.23 9.59 12.44 13.38 14.38 15.48 16.48 18.06
 Pl. Dąbrowskiego           V STREFA 5.54 6.44 7.39 8.24 10.00 12.45 13.39 14.39 15.49 16.49 18.07

 

Linia C - dni wolne od nauki szkolnej                             

Łask Szpital  - Zelów

Przystanek Godziny odjazdów 
 Szpital 5.30  7.05 9.25 12.00 15.10 -
 Warszawska 5.31  7.06 9.26 12.01 15.11 16.15 17.36
 KAUFLAND 9.28 12.03  - -
 Zielona 5.35  7.10 9.31 12.06 15.15 16.18 17.39
Pl.11 Listopada 5.36 7.11 9.32 12.07 15.16 16.19 17.40
 Narutowicza Gimn. 5.37 7.12 9.33 12.08 15.17 16.20 17.41
 Narutowcza ZURiT  5.38 7.13 9.34 12.09 15.18 16.21 17.42
 Narutowicza Młyn 5.39 7.14 9.35 12.10 15.19 16.22 17.43
 Gorczyn I  5.40
7.16 9.37 12.12 15.21 16.24 17.45
 Gorczyn II 5.41 7.17 9.38 12.13 15.22 16.25 17.46
 Gorczyn III I STREFA 5.42 7.18 9.39 12.14 15.23 16.26 17.47
 Czestków  A II STREFA 5.43 7.20 9.42 12.17 15.25 16.28 17.49
 Czestków  B  5.44 7.21 9.43 12.18 15.26 16.29 17.50
 Czestków II 5.45 7.22 9.44 12.19 15.27 16.30 17.51
 Wola Buczkowska 5.46 7.24 9.46 12.21 15.29 16.32 17.53
 Wygwizdów 5.47 7.27 9.49 12.24 15.32 16.34 17.55
 Buczek III STREFA 5.49 7.30 9.52 12.27 15.35 16.36 17.57
Buczek Młyn 5.50  7.31  9.53  12.28 15.36  16.37  17.58
Bachorzyn 5.52  7.33  9.54  12.29  15.38  16.38  17.59
 Bachorzyn granica strefy 5.54 7.35 9.55 12.30 15.40 16.39 18.00
 Herbertów  IV STREFA 5.55 7.36 9.56 12.31 15.41 16.40 18.01
 Kościuszki I  5.56 7.37 9.58 12.33 15.42 16.42 18.03
 Kościuszki II 5.57 7.38 9.59 12.34 15.43 16.43 18.04
 Pl. Dąbrowskiego                  V STREFA 5.58 7.39 10.00 12.35 15.44 16.44 18.05

 

Linia C - soboty                                                  

 Łask Szpital - Zelów

Przystanek Godziny odjazdów 
 Szpital   -  7.00 9.25 12.00 13.35
 Warszawska  - 7.01 9.26 12.01 13.36
 KAUFLAND  -  - 9.28 12.03 13.38
 Zielona 5.36 7.05 9.31 12.06 13.41
Pl 11 Listopada 5.37 7.06 9.32 12.07 13.42
 Narutowicza Gimnazjum
5.38 7.07 9.33 12.08 13.43
 Narutowicza ZURiT  5.38 7.08 9.34 12.09 13.44
Narutowicza 5.39 7.09 9.35 12.10 13.45
 Gorczyn  5.40 7.11 9.37 13.12 13.47
 Gorczyn
5.41 7.12 9.38 12.13 13.48
 Gorczyn III  I STREFA 5.42 7.13 9.39 12.14 13.49
 Czestków A  II STREFA
5.44 7.15 9.42 12.17 13.52
 Czestków  5.45 7.16 9.43 12.18 13.53
 Czestków II 5.46 7.17 9.44 12.19 13.54
 Wola Buczkowska 5.48 7.19 9.46 12.21 13.56
 Wygwizdów 5.50 7.22 9.49 12.24 13.59
 Buczek  III STREFA 5.52 7.25 9.52 12.27 14.02
 Buczek Młyn  5.53 7.26 9.53 12.28 14.03
 Bachorzyn 5.55 7.28 9.54 12.29 14.04
 Bachorzyn granica strefy 5.56 7.30 9.55 12.30 14.05
 Herbertów IV STREFA 5.57 7.31 9.56 12.31 14.06
 Kościuszki I 5.58 7.32 9.58 12.33 14.08
 Kościuszki II 5.59 7.33 9.59 12.34 14.09
 Pl. Dąbrowskiego V STREFA 6.00 7.34 10.00 12.35 14.10

 

Linia C - dni nauki szkolnej             

 Zelów - Łask Szpital

Przystanek Godziny odjazdów 
 Pl. Dąbrowskiego I STREFA 6.00 6.47 7.40 8.25 10.05 12.50 13.50 14.45 15.55 16.55  18.10
 Kościuszki I 6.01 6.48 7.41 8.26 10.06 12.51 13.51 14.46 15.56 16.56 18.11 
 Kościuszki II 6.02 6.49 7.42 8.27 10.07 12.52 13.52 14.47 15.57 16.57 18.12 
 Herbertów II STREFA 6.04 6.50 7.44 8.29 10.09 12.54 13.54 14.49 15.59 16.59 18.14 
 Bachorzyn  6.05 6.52 7.45 8.30 10.10 12.55 13.55 14.50 16.00 17.00 18.15 
Bachorzyn 6.07 6.54 7.47 8.32 10.12 12.57 13.57 14.52 16.02 17.02 18.17 
Buczek Młyn 6.09 6.56 7.49 8.34 10.14 12.59 13.59 14.54 16.04 17.04 18.19 
 Buczek  III STREFA 6.11 6.58 7.51 8.36 10.16 13.01 14.01 14.56 16.06 17.06 18.21 
 Wygwizdów 6.12 6.59 7.52 8.37 10.17 13.02 14.02 14.57 16.07 17.07 18.22 
 Wola Buczkowska 6.14 7.01 7.54 8.39 10.19 13.04 14.04 14.59 16.09 17.09 18.24 
 Czestków III 6.16 7.03 7.56 8.41 10.21 13.06 14.06 15.01 16.11 17.11 18.26 
 Czestków II 6.17 7.04 7.57 8.42 10.22 13.07 14.07 15.02 16.12  17.12 18.27 
 Czestków A IV STREFA 6.18 7.05 7.58 8.43 10.23 13.08 14.08 15.03 16.13 17.13  18.28 
 Gorczyn II 6.20 7.07 8.00 8.45 10.25 13.10 14.10 15.05 16.15 17.15  18.30 
 Gorczyn I 6.21 7.08 8.01 8.46 10.26 13.11 14.11 15.06 16.16 17.16  18.31 
Gorczyn 6.22 7.09 8.02 8.47 10.27 13.12 14.12 15.07 16.17 17.17  18.32 
 Gorczyn V STREFA 6.23 7.10 8.03 8.48 10.28 13.13 14.13 15.08 16.18 17.18  18.33 
 Narutowicza Młyn 6.25 7.12 8.05 8.50 10.30 13.15 14.15 15.10 16.20 17.20  18.35 
 Narutowicza ŁDK 6.27 7.14 8.07 8.52 10.32 13.17 14.17 15.12 16.22 17.22  18.37 
 Pl. 11-go Listopada 6.28 7.15 8.08 8.53 10.33 13.18 14.18 15.13 16.23 17.23 18.38
 Zielona PKS 6.29 7.16 8.09 8.54 10.34 - - 15.14 16.24 - 18.39
Szpital 6.33 - - - - - - - 16.28  -
 Kaufland - - 8.12 8.57 10.37 - - - - 18.42
 Szpital  - - 8.14 8.59 10.39 - - - - 18.44

 

Linia C - dni wolne od nauki szkolnej         

 Zelów - Łask Szpital

Przystanek Godziny odjazdów 
 Pl. Dąbrowskiego  I STREFA  6.00  7.50  10.05  12.40  15.45  16.55  18.10
 Kościuszki I  6.01  7.51  10.06  12.41  15.46  16.55  18.11
 Kościuszki II  6.02  7.52  10.07  12.42  15.47  16.56  18.12
 Herbertów  II STREFA  6.04  7.54  10.09  12.44  15.49  16.59  18.14
 Bachorzyn granica strefy  6.05  7.55  10.10  12.45  15.50  17.00  18.15
Bachorzyn 6.07 7.57 10.12 12.47 15.52 17.02 18.17
 Buczek Młyn
 6.09  7.59  10.14  12.49  15.54  17.04  18.19
Buczek III STREFA 6.11 8.01 10.16 12.51 15.57 17.06 18.21
Buczek Wygwizdów  6.12  8.02  10.17  12.52  15.58  17.07  18.22
 Wola Buczkowska  6.14  8.04  10.19  12.54  16.00  17.09  18.24
 Czestków III  6.16  8.06  10.21  12.56  16.02  17.11  18.26
 Czestków II  6.17  8.07  10.22  12.57  16.03  17.12  18.27
 Czestków A  IV STREFA  6.18  8.08  10.23  12.58  16.04  17.13  18.28
 Gorczyn III  6.20  8.09  10.25  13.00  16.05  17.15  18.30
 Gorczyn II  6.21  8.10  10.26  13.01  16.06  17.16  18.31
Gorczyn 6.22 8.11 10.27 13.02 16.07 17.17 18.32
 Gorczyn V STREFA  6.23  8.12  10.28  13.03  16.08  17.18  18.33
 Narutowicza Młyn  6.25  8.13  10.30  13.05  16.10  17.20  18.35
 Narutowicza ŁDK  6.27  8.14  10.32  13.07  16.12  17.22  18.37
 Pl. 11-go Listopada  6.28 8.15  10.33  13.08 16.13  17.23  18.38
 Zielona  6.29  -  10.34  13.09  16.14  18.39
 Kaufland   -   10.37  13.12  -  18.42
 Szpital  6.31  10.39  13.14  16.18  18.44

 

Linia C - soboty                                           

Zelów- Łask Szpital 

Przystanek Godziny odjazdów 
 Pl. Dąbrowskiego I STREFA 6.15  7.50  10.00 12.40 14.10
 Kościuszki I 6.16  7.51  10.01 12.41 14.11
 Kościuszki II 6.17  7.52  10.02 12.42 14.12
 Herbertów  II STREFA 6.19  7.54  10.04 12.44 14.14
 Bachorzyn granica strefy 6.20  7.55  10.05 12.45 14.15
 Bachorzyn 6.22 7.57 10.07 12.47 14.17
 Buczek Młyn 6.24 7.59 10.09 12.49 14.19
 Buczek III STREFA 6.26 8.01 10.11 12.51 14.21
 Wygwizdów 6.27 8.02 10.12 12.52 14.22
 Wola Buczkowska 6.29 8.04 10.14 12.54 14.24
 Czestków III 6.31 8.06 10.16 12.56 14.26
 Czestków II 6.32 8.07 10.17 12.57 14.27
 Czestków A IV STREFA 6.33 8.08 10.18 12.58 14.28
 Gorczyn Mauryca 6.35 8.10 10.20 13.00 14.30
 Gorczyn III 6.36 8.11 10.21 13.01 14.31
 Gorczyn II 6.37 8.12 10.22 13.02 14.32
 Gorczyn  V STREFA 6.38 8.13 10.23 13.03 14.33
 Narutowicza Młyn 6.40 8.15 10.25 13.05 14.35
 Narutowicza ŁDK 6.42 8.17 10.27 13.07 14.37
Pl 11 Listopada 6.43 8.18 10.28 13.08 14.38
 Zielona 6.44 8.19 10.29 13.09 14.39
 Kaufland - 8.22 10.32 14.42
 Szpital 6.48 8.24 10.34 14.44
Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: sekretariat@zkmlask.pl