^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,80 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,80 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,40 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,40 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,40 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-2,00 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,70 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa B C i D
  Bilet m. miasto. normalny -5,60 zł Bilet ulgowy szkolny-3,40 zł Bilet ulgowy (50%) - 2,80 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,80 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,80 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,40 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,40 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,40 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-2,00 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,70zł

Linia C


Linia C
Łask - Zelów 
Zelów - Łask  
Trasa: Łask Szpital, Warszawska, Kaufland, Zielona PKS, Narutowicza Gimnazjum, Narutowicza ZURiT, Narutowicza Młyn, Gorczyn 1 Strefa, Gorczyn 2, Gorczyn 3, Czestków 1, Czestków 2, Czestków 3, Wola Buczkowska, Buczek Wygwizdów, Buczek, Buczek Młyn, Bachorzyn, Bachorzyn strefa, Herbertów, Zelów Kościuszki I, Zelów Kościuszki 2, Zelów/Dąbrowskiego.

Trasa linii C (teren Łasku) na mapie -  JPG    PDF
Trasa linii C (teren Zelowa) na mapie -  JPG    PDF
Na podstawie Map Google

 
Linia C - dni nauki szkolnej                                

 Łask Szpital - Zelów

Przystanek Godziny odjazdów 
 Szpital - - 7.05 - 9.25 12.10 - - 15.15 16.15 -
 Warszawska - - 7.06 7.55 9.26 12.11 - - 15.16 16.16 17.38
 KAUFLAND - - - - 9.28 12.13 - - - - -
 Zielona PKS 5.30 6.20 7.10 7.58 9.31 12.16 13.15 14.15 15.20 16.20 17.41
Pl. 11 Listopada 5.31 6.21 7.11 7.59 9.32 12.17 13.16 14.16 15.21 16.21 17.42
 Narutowicza Gimn. 5.32 6.22 7.12 8.00 9.33 12.18 13.17 14.17 15.22 16.22 17.43
 Narutowicza ZURiT 5.32 6.22 7.13 8.01 9.34 12.19 13.17 14.17 15.23 16.23 17.44
 Narutowicza
5.33 6.23 7.14 8.02 9.35 12.20 13.18 14.18 15.24 16.24 17.45
 Gorczyn II 5.35 6.25 7.17 8.05 9.38 12.23 13.20 14.20 15.27 16.27 17.48
 Gorczyn III 5.36 6.26 7.18 8.06 9.39 12.24 13.21 14.21 15.28 16.28 17.49
 Czestków I 5.38 6.28 7.20 8.08 9.42 12.27 13.23 14.23 15.30 16.30 17.51
 Czestków II 5.39 6.29 7.21 8.09 9.43 12.28 13.24 14.24 15.31 16.31 17.52
 Czestków III 5.40 6.30 7.22 8.10 9.44 12.29 13.25 14.25 15.32 16.32 17.53
 Wola Buczkowska 5.42 6.32 7.24 8.12 9.46 12.31 13.27 14.27 15.34 16.34 17.55
 Wygwizdów 5.44 6.34 7.27 8.14 9.49 12.34 13.29 14.29 15.37 16.37 17.57
 Buczek 5.46 6.36 7.30 8.16 9.52 12.37 13.31 14.31 15.40 16.40 17.59
Bucze Młyn  5.47 6.37  7.31  8.17  9.53  12.38  13.32  14.32  15.41  16.41  18.00
 Bachorzyn 5.49 6.39 7.33 8.18 9.54 12.39 13.34 14.34 15.43 16.43 18.01
 Bachorzyn - gr. strefy 5.50 6.40 7.35 8.19 9.55 12.40 13.35 14.35 15.45 16.45 18.02
 Herbertów 5.51 6.41 7.36 8.20 9.56 12.41 13.36 14.36 15.46 16.46 18.03
 Kościuszki I 5.52 6.42 7.37 8.22 9.58 12.43 13.37 14.37 15.47 16.47 18.05
 Kościuszki II 5.53 6.43 7.38 8.23 9.59 12.44 13.38 14.38 15.48 16.48 18.06
 Pl. Dąbrowskiego 5.54 6.44 7.39 8.24 10.00 12.45 13.39 14.39 15.49 16.49 18.07

 

Linia C - dni wolne od nauki szkolnej                             

Łask Szpital  - Zelów

Przystanek Godziny odjazdów 
 Szpital 5.30  7.05 9.25 12.00 15.10 -
 Warszawska 5.31  7.06 9.26 12.01 15.11 16.15 17.36
 KAUFLAND 9.28 12.03  - -
 Zielona 5.35  7.10 9.31 12.06 15.15 16.18 17.39
Pl.11 Listopada 5.36 7.11 9.32 12.07 15.16 16.19 17.40
 Narutowicza Gimn. 5.37 7.12 9.33 12.08 15.17 16.20 17.41
 Narutowcza ZURiT  5.38 7.13 9.34 12.09 15.18 16.21 17.42
 Narutowicza Młyn 5.39 7.14 9.35 12.10 15.19 16.22 17.43
 Gorczyn I granica strefy 5.40
7.16 9.37 12.12 15.21 16.24 17.45
 Gorczyn II 5.41 7.17 9.38 12.13 15.22 16.25 17.46
 Gorczyn III 5.42 7.18 9.39 12.14 15.23 16.26 17.47
 Czestków 5.43 7.20 9.42 12.17 15.25 16.28 17.49
 Czestków I  5.44 7.21 9.43 12.18 15.26 16.29 17.50
 Czestków II 5.45 7.22 9.44 12.19 15.27 16.30 17.51
 Wola Buczkowska 5.46 7.24 9.46 12.21 15.29 16.32 17.53
 Wygwizdów 5.47 7.27 9.49 12.24 15.32 16.34 17.55
 Buczek 5.49 7.30 9.52 12.27 15.35 16.36 17.57
Buczek Młyn 5.50  7.31  9.53  12.28 15.36  16.37  17.58
Bachorzyn 5.52  7.33  9.54  12.29  15.38  16.38  17.59
 Bachorzyn granica strefy 5.54 7.35 9.55 12.30 15.40 16.39 18.00
 Herbertów  5.55 7.36 9.56 12.31 15.41 16.40 18.01
 Kościuszki I  5.56 7.37 9.58 12.33 15.42 16.42 18.03
 Kościuszki II 5.57 7.38 9.59 12.34 15.43 16.43 18.04
 Pl. Dąbrowskiego 5.58 7.39 10.00 12.35 15.44 16.44 18.05

 

Linia C - soboty                                                  

 Łask Szpital - Zelów

Przystanek Godziny odjazdów 
 Szpital   -  7.00 9.25 12.00 13.35
 Warszawska  - 7.01 9.26 12.01 13.36
 KAUFLAND  -  - 9.28 12.03 13.38
 Zielona 5.36 7.05 9.31 12.06 13.41
Pl 11 Listopada 5.37 7.06 9.32 12.07 13.42
 Narutowicza Gimnazjum
5.38 7.07 9.33 12.08 13.43
 Narutowicza ZURiT  5.38 7.08 9.34 12.09 13.44
Narutowicza 5.39 7.09 9.35 12.10 13.45
 Gorczyn  granica strefy 5.40 7.11 9.37 13.12 13.47
 Gorczyn
5.41 7.12 9.38 12.13 13.48
 Gorczyn I 5.42 7.13 9.39 12.14 13.49
 Czestków
5.44 7.15 9.42 12.17 13.52
 Czestków I 5.45 7.16 9.43 12.18 13.53
 Czestków II 5.46 7.17 9.44 12.19 13.54
 Wola Buczkowska 5.48 7.19 9.46 12.21 13.56
 Wygwizdów 5.50 7.22 9.49 12.24 13.59
 Buczek 5.52 7.25 9.52 12.27 14.02
 Buczek Młyn  5.53 7.26 9.53 12.28 14.03
 Bachorzyn 5.55 7.28 9.54 12.29 14.04
 Bachorzyn granica strefy 5.56 7.30 9.55 12.30 14.05
 Herbertów 5.57 7.31 9.56 12.31 14.06
 Kościuszki I 5.58 7.32 9.58 12.33 14.08
 Kościuszki II 5.59 7.33 9.59 12.34 14.09
 Pl. Dąbrowskiego 6.00 7.34 10.00 12.35 14.10

 

Linia C - dni nauki szkolnej             

 Zelów - Łask Szpital

Przystanek Godziny odjazdów 
 Pl. Dąbrowskiego 6.00 6.47 7.40 8.25 10.05 12.50 13.50 14.45 15.55 16.55  18.10
 Kościuszki I 6.01 6.48 7.41 8.26 10.06 12.51 13.51 14.46 15.56 16.56 18.11 
 Kościuszki II 6.02 6.49 7.42 8.27 10.07 12.52 13.52 14.47 15.57 16.57 18.12 
 Herbertów 6.04 6.50 7.44 8.29 10.09 12.54 13.54 14.49 15.59 16.59 18.14 
 Bachorzyn granica strefy 6.05 6.52 7.45 8.30 10.10 12.55 13.55 14.50 16.00 17.00 18.15 
Bachorzyn 6.07 6.54 7.47 8.32 10.12 12.57 13.57 14.52 16.02 17.02 18.17 
Buczek Młyn 6.09 6.56 7.49 8.34 10.14 12.59 13.59 14.54 16.04 17.04 18.19 
 Buczek 6.11 6.58 7.51 8.36 10.16 13.01 14.01 14.56 16.06 17.06 18.21 
 Wygwizdów 6.12 6.59 7.52 8.37 10.17 13.02 14.02 14.57 16.07 17.07 18.22 
 Wola Buczkowska 6.14 7.01 7.54 8.39 10.19 13.04 14.04 14.59 16.09 17.09 18.24 
 Czestków III 6.16 7.03 7.56 8.41 10.21 13.06 14.06 15.01 16.11 17.11 18.26 
 Czestków II 6.17 7.04 7.57 8.42 10.22 13.07 14.07 15.02 16.12  17.12 18.27 
 Czestków I 6.18 7.05 7.58 8.43 10.23 13.08 14.08 15.03 16.13 17.13  18.28 
 Gorczyn II 6.20 7.07 8.00 8.45 10.25 13.10 14.10 15.05 16.15 17.15  18.30 
 Gorczyn I 6.21 7.08 8.01 8.46 10.26 13.11 14.11 15.06 16.16 17.16  18.31 
Gorczyn 6.22 7.09 8.02 8.47 10.27 13.12 14.12 15.07 16.17 17.17  18.32 
 Gorczyn I granica strefy 6.23 7.10 8.03 8.48 10.28 13.13 14.13 15.08 16.18 17.18  18.33 
 Narutowicza Młyn 6.25 7.12 8.05 8.50 10.30 13.15 14.15 15.10 16.20 17.20  18.35 
 Narutowicza ŁDK 6.27 7.14 8.07 8.52 10.32 13.17 14.17 15.12 16.22 17.22  18.37 
 Pl. 11-go Listopada 6.28 7.15 8.08 8.53 10.33 13.18 14.18 15.13 16.23 17.23 18.38
 Zielona PKS 6.29 7.16 8.09 8.54 10.34 - - 15.14 16.24 - 18.39
Szpital 6.33 - - - - - - - 16.28  -
 Kaufland - - 8.12 8.57 10.37 - - - - 18.42
 Szpital - - 8.14 8.59 10.39 - - - - 18.44

 

Linia C - dni wolne od nauki szkolnej         

 Zelów - Łask Szpital

Przystanek Godziny odjazdów 
 Pl. Dąbrowskiego  6.00  7.50  10.05  12.40  15.45  16.55  18.10
 Kościuszki I  6.01  7.51  10.06  12.41  15.46  16.55  18.11
 Kościuszki II  6.02  7.52  10.07  12.42  15.47  16.56  18.12
 Herbertów   6.04  7.54  10.09  12.44  15.49  16.59  18.14
 Bachorzyn granica strefy  6.05  7.55  10.10  12.45  15.50  17.00  18.15
Bachorzyn 6.07 7.57 10.12 12.47 15.52 17.02 18.17
 Buczek Młyn
 6.09  7.59  10.14  12.49  15.54  17.04  18.19
Buczek 6.11 8.01 10.16 12.51 15.57 17.06 18.21
Buczek Wygwizdów  6.12  8.02  10.17  12.52  15.58  17.07  18.22
 Wola Buczkowska  6.14  8.04  10.19  12.54  16.00  17.09  18.24
 Czestków III  6.16  8.06  10.21  12.56  16.02  17.11  18.26
 Czestków II  6.17  8.07  10.22  12.57  16.03  17.12  18.27
 Czestków I  6.18  8.08  10.23  12.58  16.04  17.13  18.28
 Gorczyn III  6.20  8.09  10.25  13.00  16.05  17.15  18.30
 Gorczyn II  6.21  8.10  10.26  13.01  16.06  17.16  18.31
Gorczyn 6.22 8.11 10.27 13.02 16.07 17.17 18.32
 Gorczyn I granica strefy  6.23  8.12  10.28  13.03  16.08  17.18  18.33
 Narutowicza Młyn  6.25  8.13  10.30  13.05  16.10  17.20  18.35
 Narutowicza ŁDK  6.27  8.14  10.32  13.07  16.12  17.22  18.37
 Pl. 11-go Listopada  6.28 8.15  10.33  13.08 16.13  17.23  18.38
 Zielona  6.29  -  10.34  13.09  16.14  18.39
 Kaufland   -   10.37  13.12  -  18.42
 Szpital  6.31  10.39  13.14  16.18  18.44

 

Linia C - soboty                                           

Zelów- Łask Szpital 

Przystanek Godziny odjazdów 
 Pl. Dąbrowskiego 6.15  7.50  10.00 12.40 14.10
 Kościuszki I 6.16  7.51  10.01 12.41 14.11
 Kościuszki II 6.17  7.52  10.02 12.42 14.12
 Herbertów  6.19  7.54  10.04 12.44 14.14
 Bachorzyn granica strefy 6.20  7.55  10.05 12.45 14.15
 Bachorzyn 6.22 7.57 10.07 12.47 14.17
 Buczek Młyn 6.24 7.59 10.09 12.49 14.19
 Buczek 6.26 8.01 10.11 12.51 14.21
 Wygwizdów 6.27 8.02 10.12 12.52 14.22
 Wola Buczkowska 6.29 8.04 10.14 12.54 14.24
 Czestków III 6.31 8.06 10.16 12.56 14.26
 Czestków II 6.32 8.07 10.17 12.57 14.27
 Czestków I 6.33 8.08 10.18 12.58 14.28
 Gorczyn Mauryca 6.35 8.10 10.20 13.00 14.30
 Gorczyn III 6.36 8.11 10.21 13.01 14.31
 Gorczyn II 6.37 8.12 10.22 13.02 14.32
 Gorczyn I granica strefy 6.38 8.13 10.23 13.03 14.33
 Narutowicza Młyn 6.40 8.15 10.25 13.05 14.35
 Narutowicza ŁDK 6.42 8.17 10.27 13.07 14.37
Pl 11 Listopada 6.43 8.18 10.28 13.08 14.38
 Zielona 6.44 8.19 10.29 13.09 14.39
 Kaufland - 8.22 10.32 14.42
 Szpital 6.48 8.24 10.34 14.44
Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: sekretariat@zkmlask.pl