^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,30 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-1,70 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,50 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa C i D
  Bilet m. miasto. normalny -5,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,00 zł Bilet ulgowy (50%) - 2,50 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,30 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-1,70 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,50 zł

Linia B


Linia B
Łask - Zduńska Wola
Trasa: Jodłowa, Jodłowa/Batorego,Danuty Siedzikówny, Warszawska II, Kaufland, 9 Maja, Jana Pawła II, Narutowicza ŁDK, Pl. 11 Listopada,Zielona PKS, Lutomierska, Kolejowa, Łask PKP, Żeromskiego INSTALPLAST, Orchów, Okup, Simowa, Ostrówek, KrobanówekZd. Wola /Nowomiejska, Ceramiczna,, Izolacja, Łaska/Łódzka, Łaska/Klasztorna, Technikum Elektroniczne, Łaska/Piwna, Plac Wolnosci, Sieradzka, Zd.Wola Sieradzka 

Trasa linii B na mapie -  JPG    PDF
Na podstawie Map Google

Linia B -  dni nauki szkolnej                                

Łask - Zduńska Wola

Przystanek Godziny odjazdów 
Jodłowa - 7.07 8.55 10.50  13.50  14.45  15.23 17.30
Jodłowa Batorego - 7.08 8.56 10.51  13.51  14.46  15.24 17.31
Danuty Siedzikówny - 7.09 8.58 10.53  13.53  -  15.26 17.33
Warszawska II 5.46 7.10 9.00 10.55  13.55  -  15.28 17.35
Kaufland - - - 10.57  -  -  - -
Batorego Przedszkole - - - -  -  14.48  - -
9-go Maja 5.48 7.13 9.02 11.00  13.58  14.50  15.31 17.37
Jana Pawła II 5.49 7.15 9.03 11.02  14.00  14.51  15.33 17.38
Narutowicza ŁDK 5.50 7.18 9.05 11.04  14.03  14.52  15.36 17.40
Pl. 11-go Listopada 5.51 7.20 9.07 11.06  14.05  14.53  15.38 17.42
Zielona PKS 5.52 7.21 9.08 11.07  14.06  14.55  15.39 17.43
Lutomierska - - 9.10 11.09  -  14.56  -- 17.45
Kolejowa Sąd - - 9.11 11.10  -  14.57  - 17.46
Kolejowa CPN - - 9.12 11.11  -  14.58  - 17.47
Łask PKP - - 9.13 11.12  -  14.59  - 17.48
Żeromskiego INSTALPLAST 5.54 7.23 - -  14.08  -  15.41 -
Orchów I 5.55 7.24 9.15 11.14  14.09  14.00  15.42 17.50
Orchów CPN 5.56 7.25 9,17 11.16  14.10  15.02  15.43 17.52
Mikołajówek - - - -  -  15.03  - -
Kopyść Świetlica - - - -  -  15.04  - -
Okup/Mikołajówek  5.58 7.27 9.20 11.18  14.12  -  15.45 17.55
Okup PKS 6.00 7.29 9.22 11.20  14.14  -  15.47 17.57
Okup Bar 6.01 7.31 9.23 11.21  14.16  -  15.49 17.58
Simowa 6.02 7.32 9.24 11.22  14.17  -  15.50 17.59
Ostrówek 6.03 7.34 9.26 11.23  14.19  -  15.52 18.01
Krobanówek 6.05 7.36 9.28 11.25  14.21  -  15.54 18.03
Zd.-Wola/Nowomiejska 6.06 7.37 9.29 11.26  14.22  -  15.55 18.04
Ceramiczna 6.07 7.38 9.30 11.27  14.23  -  15.56 18.05
Izolacja 6.08 7.39 9.31 11.28  14.24  -  15.57 18.06
Łaska/Łódzka 6.09 7.40 9.32 11.29  14.25  -  15.58 18.07
Łaska/Klasztorna 6.10 7.41 9.33 11.30  14.26  -  15.59 18.08
Tech.Elektr. 6.11 7.42 9.34 11.32  14.27  -  16.00 18.09
Łaska/Piwna 6.12 7.44 9.35 11.33  14.29  -  16.02 18.10
Plac Wolności 6.13 7.46 9.36 11.35  14.31  -  16.04 18.11
Sieradzka 6.14 7.48 9.38 11.36  14.33  -  16.06 18.13
Zd.Wola Sieradzka 6.15 7.50 9.40 11.37  14.35  -  16.08 18.15

 -

Linia B -  dni wolne od nauki szkolnej                                

Łask - Zduńska Wola

Przystanek Godziny odjazdów 
Wronowice Sikorkowa - 7.05 - - - - -
Kolumna Sportowa - 7.06 - - - - -
Kolumna PKP - 7.09 - - - - -
Kolumna Katowicka - - - - - - -
Kolumna Spacerowa - - - - - - -
Barycz - - - - - - -
Ostrów 15 - - - - - - -
Ostrów 27 - - - - - - -
Kolumna skrzyż. Krakowska - 7.10 -- - - - -
Kolumna Lubelska - 7.11 - - - - -
Prefabrykaty - 7.12 - - - - -
Mosty - 7.13 - - - - -
Warszawska CPN - 7.16 - - - - -
Jodłowa  5.45 7.17 9.00 10.50 13.45 15.28 17.10
Jodłowa Batorego 5.46 7.18 9.01 10.51 13.46 15.29 17.11
Danuty Siedzikówny 5.47 7.19 9.02 10.53 13.47 15.30 17.12
Warszawska II 5.48 7.20 9.03 10.55 13.38 15.31 17.13
Kaufland - - 9.05 10.57 13.50 - 17.15
9-go Maja 5.50 7.22 9.08 11.00 13.53 15.33 17.18
Jana Pawła II 5.51 7.23 9.09 11.02 13.54 15.35 17.19
Narutowicza ŁDK 5.52 7.24 9.10 11.04 13.55 15.38 17.20
Pl. 11-go Listopada 5.53 7.25 9.12 11.06 13.57 15.40 17.22
Zielona PKS 5.54 7.26 9.13 11.07 13.58 15.41 17.23
Lutomierska - 7.28 9.15 11.09 14.00 - -
Kolejowa Sąd - 7.29 9.16 11.10 14.01 - -
Kolejowa CPN - 7.30 9.17 11.11 14.02 - -
Łask PKP - 7.31 9.18 11.12 14.03 - -
Żeromskiego INSTALPLAST 5.56 - - - - 15.43 17.25
Orchów I 5.57 7.33 9.20 11.14 14.05 15.44 17.27
Orchów II 5.59 7.35 9.22 11.16 14.07 15.45 17.29
Okup/Mikołajówek  6.00 7.37 9.24 11.18 14.09 15.47 17.32
Okup OSP 6.02 7.39 9.26 11.20 14.11 15.49 17.34
Okup Bar 6.04 7.40 9.27 11.21 14.12 15.51 17.35
Simowa 6.05 7.41 9.28 11.22 14.13 15.52 17.36
Ostrówek 6.06 7.43 9.29 11.23 14.14 15.54 17.38
Krobanówek 6.08 7.45 9.31 11.25 14.16 15.56 17.40
Zd.Wola/Nowomiejska 6.09 7.46 9.32 11.26 14.17 15.57 17.41
Ceramicza 6.10 7.47 9.33 11.27 14.18 15.58 17.42
Izolacja 6.11 7.48 9.34 11.28 14.19 15.59 17.43
Łaska/Łódzka 6.12 7.49 9.35 11.29 14.20 16.00 17.44
Łaska/Klasztorna 6.13 7.50 9.36 11.30 14.21 16.01 17.45
Tech.Elektr. 6.14 7.51 9.38 11.32 14.23 16.02 17.46
Łaska/Piwna 6.15 7.52 9.39 11.33 14.24 16.04 17.47
Plac Wolności 6.16 7.53 9.41 11.35 14.26 16.06 17.48
Sieradzka 6.17 7.54 9.42 11.36 14.27 16.08 17.49
Zd.Wola Sieradzka 6.18 7.55 9.43 11.37 14.28 16.10 17.52

 

Linia B - niedziele i święta                           

Orchów - Łask, Pl. 11-go Listopada

Przystanek Godziny odjazdów
   
Orchów CPN 8.30
Orchów I  8.32
Łask PKP 8.35
Kolejowa/CPN 8.36
Kolejowa Sąd 8.37
Lutomierska 8.38
Zielona 8.40
Pl. 11-go Listopada 8.41

 

 
Linia B - dni nauki szkolnej             

Zduńska Wola - Łask

Przystanek Godziny odjazdów 
Zd Wola Sieradzka 6.20 - 7.55 9.45 11.50 14.35 - 16.10  18.20
Sieradzka 6.21 - 7.56 9.46 11.51 14.36  - 16.11  18.21
Łaska/Al.Kościuszki 6.23 - 7.59 9.49 11.54 14.39  - 16.14  18.23
Tech.Elek. 6.25 - 8.01 9.51 11.56 14.42  - 16.17  18.25
Łaska/Klasztorna 6.27 - 8.03 9.53 11.59 14.44  - 16.19  18.27
Łaska/Łódzka 6.29 - 8.05 9.56 12.01 14.47  - 16.22  18.29
Izolacja 6.31 - 8.07 9.58 12.03 14.49  - 16.24  18.31
Ceramiczna 6.33 - 8.08 9.59 12.04 14.50  - 16.25  18.33
Zd.Wola/Nowomiejska 6.34 - 8.09 10.00 12.05 14.51  - 16.26  18.34
Krobanówek 6.35 - 8.11 10.02 12.07 14.53  - 16.28  18.35
Ostrówek 6.37 - 8.13 10.04 12.09 14.55  - 16.30  18.37
Simowa 6.38 - 8.15 10.06 12.11 14.57  - 16.32  18.38
Kopyśc Świetlica - 7.10 - - - -  15.04 -  -
Kopyśc. Skrzyż. - 7.12 - - - -  15.06 -  -
Okup Bar 6.39 - 8.16 10.07 12.03 14.58  - 16.33  18.39
Okup PKS 6.41 7.12 8.18 10.09 12.15 15.00  15.06 16.35  18.41
Okup I 6.43 7.15 8.21 10.12 12.18 15.03  15.09  16.38  18.43
Orchów II 6.48 7.18 8.23 10.14 12.20 15.05  15.12  16.40  18.45
Orchów I 6.49 7.20 8.24 10.16 12.22 15.07  15.14  16.42  18.46
Łask PKP - 7.22 8.25 - 12.24 -  15.16  -  -
Kolejowa/CPN  - 7.23 8.26 - 12.25 -  15.17  -  -
Kolejowa/Sąd - 7.24 8.27 - 12.26 -  15.18  -  -
Lutomierska  - 7.25 8.29 - 12.27 -  15.19  -  -
Żeromskiego INSTALPLAST 6.50 - - 10.18 - 15.09  -  16.44 18.47
Zielona PKS 6.51 7.27 8.30 10.20 12.29 15.10  15.21  16.45 18.49
Pl. 11-go Listopada 6.52 7.28 8.31 10.21 12.30 15.11  15.22  16.46 18.50
Narutowicza Gimn. 6.53 - 8.32 10.22 12.31 15.12  -  16.47 18.51
Jana Pawła II 6.54 - 8.33 10.22 12.32 15.13  -  16.48 18.52
9-go Maja 6.55 - 8.35 10.23 12.33 15.14  -  16.49 18.53
Kaufland - - 8.38 10.25 - -  -  -  -
Szpital 6.56 - 8.40 10.27 - 15.16  -  16.51  18.54
Batorego  -  - -  - 12.37  - -  - -
Jodłowa - - - - 12.38 15.17  -  16.52  -

 

Linia B -  dni wolne od nauki szkolnej 

Zduńska Wola - Łask

Przystanek Godziny odjazdów 
Zd Wola Sieradzka 6.25 8.00 9.45 11.50 14.33 16.10 18.10
Sieradzka 6.26 8.01 9.46 11.51 14.34 16.11 18.11
Łaska/Al.Kościuszki 6.28 8.03 9.48 11.53 14.36 16.14 18.13
Tech. Elekt 6.30 8.05 9.50 11.55 14.38 15.17 18.15
Łaska/Klasztorna 6.32 8.07 9.52 11.57 14.40 16.19 18.17
Łaska/Łódzka 6.34 8.09 9.54 11.59 14.42 16.22 18.19
Izolacja 6.36 8.11 9.56 12.01 14.44 16.24 18.21
Ceramiczna 6.38 8.12 9.57 12.02 14.46 16.25 18.23
Zd.Wola Nowomiejska 6.39 8.13 9.58 12.03 14.47 16.26 18.24
Krobanówek 6.40 8.15 10.00 12.05 14.48 16.28 18.25
Ostrówek 6.42 8.17 10.02 12.07 14.50 16.30 18.27
Simowa 6.43 8.19 10.03 12.09 14.51 16.32 18.28
Okup/Bar 6.44 8.20 10.04 12.10 14.52 16.33 18.29
Okup PKS 6.45 8.22 10.06 12.12 14.53 16.35 18.30
Okup I 6.47 8.24 10.08 12.13 14.55 16.38 18.32
Orchów II 6.48 8.25 10.09 12.14 14.56 16.40 18.33
Orchów 6.49 8.26 10.10 12.15 14.57 16.42 18.34
Łask PKP - 8.28 - 12.16 - - -
Kolejowa CPN - 8.29 - 12.19 - - -
Kolejowa - 8.30 - 12.20 - - -
Lutomierska - 8.31 - 12.21 - - -
Zielona PKS - - - - - - -
Żeromskiego INSTALPLAST 6.50 - 10.11 - 14.58 16.44 18.35
Zielona PKS 6.51 8.33 10.13 12.23 15.00 16.45 18.37
Pl.11 Listopada 6.52 8.35 10.14 12.24 15.01 16.46 18.38
Narutowicza Gimnazjum 6.54 87.36 10.15 12.25 15.02 16.47 18.39
Jana Pawła II 6.55 8.37 10.16 12.26 15.03 16.48 18.40
9 go Maja 6.56 8.38 10.17 12.27 15.04 16.49 18.41
Kaufland - 8.40 100.19 12.29 - - -
Szpital 6.57 8.42 10.21 12.31 15.05 16.51 18.42
Jodłowa 2 - 8.43 10.23 - 15.08 16.52 -

 

 

 

Linia B - niedziele i święta                        

Pl. 11-go Listopada - Łask PKP- Orchów

Przystanek Godziny odjazdów 
Pl. 11-go Listopada 10.13
Zielona 10.14
Lutomierska 10.16
Kolejowa/Sąd 10.17
Kolejowa/CPN  10.18
Łask PKP 10.19
Orchów I 10.21
Orchów/CPN 10.23
Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: zkm_lask@poczta.onet.pl