^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 3,00 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,90 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,50 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,50 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,60 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-2,20 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,80 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa B C i D
  Bilet m. miasto. normalny -6,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,80 zł Bilet ulgowy (50%) - 3,00 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 3,00 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,90 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,50 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,50 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,60 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-2,20 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,80zł

Linia 4

Linia 4

Łask- Wrzeszczewice- Bałucz- Ulejów- Łask

Trasa: Jodłowa, Jodłowa Batorego, Batorego Przedszkole, 9 Maja, Jana Pawła II, Narutowicza ŁDK, Pl. 11 Listopada, Zielona PKS, Lutomierska, Kolejowa, Kolejowa CPN, Łask PKP, Wola Stryjecka, Wola Bałucka, Bałucz, Młyńsko, Ulejów, Wiewiórczyn, Wydrzyn, Anielin, Krzucz, Karszew skrz.Rembów, Kiki, Karszew Szwalnia, Wrzeszczewice Skrejnia, Wrzeszczewice, Stryje Paskowe skrz., Stryje Paskowe, Bałucz Szkoła, Bałucz Sklep, Wola Bałucka, Wola Stryjecka, Łask PKP, Kolejowa CPN, Kolejowa, Lutomierska, Zielona PKS.

 

 Linia 4 - dni nauki szkolnej

 Łask- Wrzeszczewice- Bałucz- Ulejów- Łask

Przystanek    Godziny odjazdów   
Jodłowa - 6.17 11.50 14.27 - 16.28
Jodłowa Batorego - 6.18 11.51 14.28 15.38 16.29
Batorego Przedszk - 6.20 11.52 14.30 15.39 16.30
9 Maja - 6.22 11.54 14.32 15.41 16.32
Jana Pawła II - 6.23 11.55 14.33 15.42 16.33
Narutowicza ŁDK - 6.24 11.56 14.34 15.43 16.34
Pl. 11 Listopada - 6.25 11.57 14.35 15.44 16.35
Zielona PKS - 6.26 11.58 14.36 15.45 16.36
Lutomierska - 6.27 12.00 14.37 15.47 16.38
Kolejowa - 6.28 - - 15.48 16.39
Kolejowa CPN - 6.29 - - 15.49 16.40
Łask PKP - 6.30 - - 15.50 16.41
Wola Stryjecka - 6.34 - -- 15.54 16.45
Wola Bałucka - 6.36 - - 15.56 16.49
Bałucz Sklep - - - - 16.02 -
Bałucz - 6.39 - - - -
Młyńsko - 6.41 - - - -
Bałucz - 6.43 - - -  
Ulejów - - - - - -
Wiewiórczyn - - 12.01 14.38 - -
Wydrzyn - - 12.02 14.39 - -
Anielin - - 12.04 14.41 - -
Krzucz - - 12.05 14.42 - -
Karszew skrz.Rembów - - 12.06 14.43 - -
Kiki - - 12.08 14.45 - -
Karszew Szwalnia - - 12.09 14.46 - -
Wrzeszczewice Skrejnia - - 12.10 14.47 - -
Wrzeszczewice - - 12.11 14.48 - -
Stryje Paskowe - - 12.15 14.52 - -
Bałucz Szkoła - - 12.19 14.56 - -
Bałucz Sklep - - 12.20 15.00   -
Wola Bałucka - - - - - -
Wola Stryjewska - - - - - -
Łask PKP - - - - - -
Kolejowa CPN - - - - - --
Kolejowa - - - - - -
Lutomierska - - - - - -
Zielona PKS - - - - - -
Pl.11Listopada -          

 

 

 

Linia 4 - dni wolne od nauki szkolnej

Łask - Wrzeszczewice - Bałucz- Ulejów - Łask

 

Kurs o godz. 8.00 z Lutomierskiej i kurs o godz. 11.50 z Jodłowej kursuje tylko w CZWARTEK

 

Przystanek Godziny odjazdów
Jodłowa  -  - 11.50  16.25        
 Jodłowa Batorego
 -  - 11.51  16.26        
 Batorego Przedszkole
 -  - 11.52  16.28        
 9 maja
 -  - 11.54  16.30        
 Jana Pawła II
 -  - 11.56  16.31        
 Narutowicza ŁDK
 -  - 11.57  16.33        
Pl. 11 Listopada  -  - 11.58  16.34        
Zielona PKS
 -  - 11.59  16.35        
 Lutomierska - 8.00 12.00  16.37        
 Kolejowa -  - -  16.38        
 Kolejowa CPN
-  - -  16.39        
 Łask PKP
-  - -  16.40        
 Wola Stryjewska
-  - -  16.44        
 Wola Bałucka
-  - -  16.46        
 Bałucz  -  - -  16.49        
 Młyńsko  -  - -  -        
 Ulejów  -  - -  -        
 Wiewiórczyn - 8.01 12.02  -        
Wydrzyn - 8.02 12.04 -        
Anielin - 8.04 12.06 -        
Krzucz - 8.05 12.07 -        
Karszew skrz. Rembółw - 8.06 12.08 -        
Kiki - 8.08 12.10 -        
Karszew Szwalnia - 8.09 12.11 -        
Wrzeszczewice Skrejnia - 8.10 12.13 -        
Wrzeszczewice - 8.11 12.14 -        

Stryje Paskowe skrz

-

8.12

12.15 -        
Stryje Paskowe - 8.14 12.18 -        
Bałucz Szkoła - 8.19 12.23 -        
Bałucz Sklep - 8.20 12.24 -        

 

 

Linia 4 - dni nauki szkolnej

Łask- Bałucz- Ulejów- Wrzeszczewice- Łask

Przystanki     Godziny odjazdów
   
Ulejów  -   6.45 - - - - - -
Młyńsko -
  6.47 - - - - - -
Bałucz Sklep  -   - - -   - 15.59 16.53
Bałucz Szkoła  -   - - -   - 16.00 16.54
Stryje Paskowe  -   - - -   - 16.04 16.59
Wrzeszczewice  -   - 7.00 -   - 16.08 17.03
Wrzeszczewice Skrejnia  -   - 7.01 -   - 16.09 17.05
Karszew  -   - 7.02 -   - 16.11 17.07
Kiki  -   - 7.03 -   - 16.12 17.08
Karszew skrz.Rembów  -   - 7.05 -   - 16.14 17.10
Krzucz  -   - 7.06 -   - 16.15 17.12
Anielin  -   - 7.07 -   - 16.16 17.14
Wydrzyn  -   - 7.10 -   - 16.18 17.17
Wiewiórczyn  -   - 7.12 -   - 16.19 17.19
Wrzeszczewice  -    - - 8.20 - - - --
Stryje Paskowe  -   6.55 - 8.24 - - - --
Bałucz Szkoła - 7.05 7.00 - 8.29 - - - -
Bałucz Sklep - 7.06 7.01 - 8.30 12.21 - - -
Wola Bałucka - 7.08 7.04 - 8.33 12.22 - - -
Wola Stryjecka - 7.09 7.06 - 8.35 12.24 -- - -
Wydrzyn - -  - - 8.39    -    
Wiewiórczyn - -  - - 8.41     -
Łask PKP - 7.13 7.10 - - 12.28 - - -
Żeromskiego - - 7.11 -    -      
Kolejowa CPN - - - - - 12.29 - - -
Kolejowa - - - - - 12.30 - - -
Lutomierska - - - 7.14 8.43 12.31 - 16.21 -
Zielona PKS - - 7.13 7.16 8.45 12.33 - 16.23 -
Pl. 11 Listopada - 7.20 7.14 7.17 8.46 12.34 - 16.24 17.21
Narutowicza Gimn  -   - - 8.47 - - - -
Jana Pawła II  -   - - 8.48 - - - -
9 go Maja  -   - - 8.49 - - - -
Kaufland       - - - -    
Szpital       - - - -    
Batorego Przedszkole  -   - - 8.50 - - - -
Szpital       - 8.52 -    -
Jodłowa       - - -    -

 

Linia 4 - dni wolne od nauki szkolnej

Łask- Bałucz- Ulejów- Wrzeszczewice- Łask

 

 Kurs o godz. 8.20 z Bałucz Sklep i kurs o godz. 12.18 z Bałucz Sklep kursuje tylko w CZWARTEK

Przystanki   Godziny odjazdów
Bałucz Sklep - 8.20 12.18 17.05        
Wola Bałucka - 8.23 12.21 17.08        
Wola Stryjecka - 8.25 12.23 17.11        
Wydrzyn - 8.29 12.27  -        
Wiewiórczyn - 8.31 12.29  -        
Łask PKP - - - 17.15        
Kolejowa CPN - - - 17.16        
Kolejowa - - - 17.17        
Lutomierska - 8.33 12.31 17.18        
Zielona PKS - 8.35 12.33 17.20        
Pl. 11 Listopada   8.36 12.34 17.21        
Narutowicza Gimn. -- 8.38 - 17.22        
Jana Pawła II - 8.39 - 17.23        
9 Maja - 8.40 - 17.24        
Batorego Przedszkole - 8.41 - 17.25        
Szpital   8.43 -  -        
Jodłowa - - - 17.27        

 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: sekretariat@zkmlask.pl