^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,30 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-1,70 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,50 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa C i D
  Bilet m. miasto. normalny -5,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,00 zł Bilet ulgowy (50%) - 2,50 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,30 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-1,70 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,50 zł

Linia 2


Linia 2 
Łask Szpital - Sięganów
Sięganów - Łask 
Trasa: Łask Szpital, Warszawska, Kaufland, Batorego, 9-go Maja, Narutowicza, 11-go Listopada, Widawska, Widawska OSM, Podłaszcze, Łopatki I, Łopatki II, Sięganów.

 Trasa linii 2 na mapie -  JPG    PDF 
Na podstawie Map Google

Linia 2 - dni nauki szkolnej

Łask Szpital - Sięganów

Przystanek Godziny odjazdów 
Szpital  -  -  -  12.30 13.50 - 15.20
Warszawska  - -  -  12.31 - - -
KAUFLAND - -  -  12.33 - - -
Batorego  - -  -  - 13.51 14.43 15.21
9-go Maja
 - - 8.02 12.36 13.53 14.45 15.23
Jana Pawła II
 - - 8.04 12.38 13.55 14.46 15.25
Narutowicza  - - 8.05 12.39 13.56 14.47 15.26
Pl. 11-go Listopada 6.19 7.15 8.06 12.40 13.57 14.48 15.27
Widawska I 6.21 7.17 8.08 12.42 13.59 14.50 15.29
Widawska OSM granica strefy 6.22 7.18 8.09 12.43 14.00 14.51 15.30
Podłaszcze 6.23 7.19 8.10 12.44 14.01 14.52 15.31
Łopatki I 6.25 7.21 8.12 12.46 14.03 14.54 15.33
Łopatki II 6.27 7.23 8.14 12.48 14.05 14.56 15.35
Sięganów 6.29 7.25 8.16 12.50 14.07 14.58 15.37

  

Linia 2 - dni wolne od nauki szkolnej

Łask Szpital - Sięganów

Przystanek Godziny odjazdów 
Szpital  - 15.01
Jodłowa - 15.05
Batorego - 15.07
9-go Maja
 - 15.08
Jana Pawła II
 - 15.09
Narutowicza  - 15.10
Pl. 11-go Listopada
6.25 15.11
Widawska I 6.27 15.12
Widawska OSM-granica strefy
6.28 15.13
Podłaszcze 6.29 15.15
Łopatki I 6.31 15.16
Łopatki II 6.33 15.16
Sięganów 6.35 15.17

  

Linia 2 - dni nauki szkolnej

Sięganów - Łask Szpital

Przystanek Godziny odjazdów 
     o o        
Sieganów 6.27 7.25 8.20 12.50 14.10 14.57 15.35
Łopatki II 6.29 7.27 8.22 12.52 14.12 14.59 15.37
Łopatki I
6.31 7.29 8.24 12.54 14.14 15.01 15.39
Podłaszcze 6.33 7.31 8.26 12.56 14.16 15.03 15.41
Widawska OSM- granica strefy
6.34 7.32 8.27 12.57 14.17 15.04 15.42
Widawska I
6.35 7.33 8.28 12.58 14.18 15.05 15.43
Pl. 11-go Listopada
6.37 7.35 8.30 13.00 14.20 15.07 15.45
Narutowicza 6.38 7.36 8.31 13.01 - - -
Jana Pawła II 6.39 7.37 8.32 13.02 - - -
9-go Maja 6.41 7.38 8.33 13.04 - - -
Batorego - 7.39 8.34 - - - -
KAUFLAND - - - 13.06 - - -
Szpital 6.44  7.41 8.36 13.07 -  -  -

  

Linia 2 - dni wolne od nauki szkolnej

Sięganów - Łask Szpital

Przystanek Godziny odjazdów 
     L
Sięganów 6.35  15.20
Łopatki II 6.37  15.22
Łopatki I 6.39  15.25
Podłaszcze 6.41  15.26
Widawska OSM gr. str.
6.42  15.27
Widawska I
6.43  15.28
Pl. 11-go Listopada
6.45  15.30
Narutowicza 6.46 -
Jana Pawła II 6.47 -
9-go Maja 6.49 -
Batorego 6.50 -
Szpital 6.51 -

 L - kursuje do Łask PKP

Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: zkm_lask@poczta.onet.pl