^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,30 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-1,70 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,50 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa C i D
  Bilet m. miasto. normalny -5,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,00 zł Bilet ulgowy (50%) - 2,50 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,30 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-1,70 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,50 zł

Linia 2


Linia 2 
Łask Szpital - Sięganów
Sięganów - Łask 
Trasa: Łask Szpital, Warszawska, Kaufland, Batorego, 9-go Maja, Narutowicza, 11-go Listopada, Widawska, Widawska OSM, Podłaszcze, Łopatki I, Łopatki II, Sięganów.

 Trasa linii 2 na mapie -  JPG    PDF 
Na podstawie Map Google

Linia 2 - dni nauki szkolnej

Łask Szpital - Sięganów

Przystanek Godziny odjazdów 
Szpital  -  -  - 12.20 - - 16.00
Batorego przedszkole - - 8.10 - 13.50 14.37 16.01
Warszawska  - -  - 12.21 - - -
KAUFLAND - -  - 12.23 - - -
9-go Maja
 - - 8.12 12.26 13.52 14.39 16.03
Jana Pawła II
 - - 8.13 12.28 13.53 14.40 16.04
Narutowicza  - - 8.14 12.29 13.54 14.41 16.05
Pl. 11-go Listopada 6.18 7.15 8.15 12.30 13.55 14.42 16.06
Widawska I 6.20 7.17 8.17 12.32 13.57 14.44 16.08
Widawska OSM granica strefy 6.21 7.18 8.18 12.33 13.58 14.45 16.09
Podłaszcze 6.22 7.19 8.19 12.34 13.59 14.46 16.10
Łopatki I 6.24 7.21 8.20 12.36 14.00 14.47 16.12
Łopatki II 6.26 7.23 8.21 12.38 14.01 14.48 16.14
Sięganów 6.28 7.25 8.22 12.40 14.02 14.49 16.16

  

Linia 2 - dni wolne od nauki szkolnej

Łask Szpital - Sięganów

Przystanek Godziny odjazdów 
Szpital  - 15.00
Jodłowa   15.02
Jodłowa/Batorego - 15.03
Batorego Przedszkole   15.04
9-go Maja
 - 15.06
Jana Pawła II
 - 15.07
Narutowicza  - 15.08
Pl. 11-go Listopada
6.25 15.09
Widawska I 6.27 15.11
Widawska OSM-granica strefy
6.28 15.12
Podłaszcze 6.29 15.13
Łopatki I 6.31 15.14
Łopatki II 6.33 15.15
Sięganów 6.34 15.16

 

Linia 2 - dni nauki szkolnej

Sięganów - Łask Szpital

Przystanek Godziny odjazdów 
     o o        
Sieganów 6.27 7.25 8.25 12.40 14.05 14.51 16.16
Łopatki II 6.29 7.27 8.27 12.42 14.07 14.53 16.18
Łopatki I
6.31 7.29 8.29 12.44 14.09 14.55 16.20
Podłaszcze 6.33 7.31 8.31 12.46 14.11 14.57 16.22
Widawska OSM- granica strefy
6.34 7.32 8.32 12.47 14.12 14.58 16.23
Widawska I
6.35 7.33 8.33 12.48 14.13 14.59 16.24
Pl. 11-go Listopada
- - 8.35 12.50 14.15 - 16.26
Narutowicza 6.35 7.33 8.36 12.51 - 15.59 -
Jana Pawła II - 7.34 8.37 12.52 -   -
9-go Maja - 7.36 8.39 12.54 -   -
Batorego - 7.38 - - -   -
KAUFLAND - 7.40 - 12.56 -   -
Szpital -   8.41 12.58 -    -

  

Linia 2 - dni wolne od nauki szkolnej

Sięganów - Łask Szpital

Przystanek Godziny odjazdów 
     L
Sięganów 6.35  15.18
Łopatki II 6.37  15.20
Łopatki I 6.38  15.23
Podłaszcze 6.39  15.24
Widawska OSM gr. str.
6.40  15.25
Widawska I
6.42  15.26
Pl. 11-go Listopada
-  15.28
Narutowicza 6.43 -
Jana Pawła II 6.44 -
9-go Maja 6.45 -
Batorego - -
Szpital 6.47 -

 L - kursuje do Łask PKP

Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: zkm_lask@poczta.onet.pl