^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,80 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,80 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,40 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,40 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,40 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-2,00 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,70 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa B C i D
  Bilet m. miasto. normalny -5,60 zł Bilet ulgowy szkolny-3,40 zł Bilet ulgowy (50%) - 2,80 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,80 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,80 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,40 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,40 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,40 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-2,00 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,70zł
Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: sekretariat@zkmlask.pl