^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 3,00 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,90 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,50 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,50 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,60 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-2,20 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,80 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa B C i D
  Bilet m. miasto. normalny -6,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,80 zł Bilet ulgowy (50%) - 3,00 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 3,00 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,90 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,50 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,50 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,60 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-2,20 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,80zł

Historia ZKM Łask

Początek komunikacji miejskiej w Łasku datuje się od maja 1960 roku. Od tego czasu rozpoczyna działalność prywatny przewoźnik pan Leon Krawczyk, który to do grudnia 1963 roku dwoma używanymi autobusami marki BISING i MAYBACH przewozi pasażerów na trasie Rynek-Dworzec PKP Łask.
Po kilkumiesięcznej przerwie, jesienią 1964 roku, przy Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łasku zostaje zorganizowana komunikacja miejska.
Na początek zakupiono dwa zużyte autobusy marki SAN H-25B od Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, które po naprawach stanowiły pierwszy tabor komunikacji miejskiej. Ogrzewane one były przez przebiegającą wewnątrz autobusu rurą wydechową. Pierwszym kierowcą komunikacji miejskiej na państwowej posadzie był pan Stanisław Gocałek, a od 1 października 1965 roku dołączył do niego pan Janusz Kempka. Obsługiwana była linia Miasto (Rynek) - Dworzec PKP w Łasku w godzinach 5.00 - 10.00  i  13.00 - 17.00 według rozkładu jazdy PKP tzn. autobusy przyjeżdżały na dworzec przed przyjazdem pociągu.

Komunikacja rozwija sie w latach siedemdziesiątych. Powstają nowe linie numerowane jako 1, 2 i 3 odpowiednio Łask - Kolumna Dworzec PKP, Łask - Gorczyn i Łask - Ostrów szkoła. Powstanie województwa sieradzkiego oraz rozwój gospodarczy naszego miasta, zobligował Wojewodę Sieradzkiego do zorganizowania od 1 stycznia 1978 r. Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sieradzu i Łasku.
Była to decyzja nr. 150 Wojewody Sieradzkiego z dn. 27 grudnia 1977 roku. 1 marca 1978 r. w ramach istniejącego już Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sieradzu rozpoczęła działalność Placówka Terenowa w Łasku, której kierownikiem był pan Henryk Adamczyk. Zapleczem gospodarczym, administracyjnym oraz warsztatem były trzy barakowozy oraz wybudowany na placu kanał naprawczy - najazdowy, czyli przedsiębiorstwo pod chmurką a wszystko to miało miejsce przy ulicy Objazdowej w miejscu dzisiejszej Stacji paliw BP. W kolejnych miesiącach modernizowano placówkę stwarzając tym samym zatrudnionym tu osobą lepsze warynki bytowe.
1 maja 1989 r. uruchomiono kolejną linię autobusową (międzymiastową) na trasie Łask - Zduńska Wola. 7 marca 1991 roku Urząd Miasta i Gminy w Łasku wykupuje teren po byłej STW przy ulicy Lutomierskiej 2 i przenosi placówkę w to miejsce, gdzie 29 pracowników i 13 autobusów rozpoczyna etap swojej pracy. 1 sierpnia 1991 r. podzielone zostaje Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sieradzu na trzy niezależne komunikacje. Jedną z nich jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji podległe UMiG w Łasku, które po przekształceniach funkcjonuje do dziś jako Zakład Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Łasku przy ulicy Lutomierskiej 2.Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: sekretariat@zkmlask.pl