^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 3,00 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,90 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,50 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,50 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,60 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-2,20 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,80 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa B C i D
  Bilet m. miasto. normalny -6,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,80 zł Bilet ulgowy (50%) - 3,00 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 3,00 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,90 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,50 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,50 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,60 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-2,20 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,80zł

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie  Zakładu Komunikacji Miejskiej (Łask, Lutomierska 2) uruchomiony został punkt PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Każdy mieszkaniec Łasku może dostarczyć odpady w wyznaczonym terminie.

Punkt ten jest czynny:

 • wtorek 11.00  - 19.00
 • czwartek 11.00 - 19.00 
 • 1 i 3 sobota miesiąca 9.00 - 13.00

Do PSZOK można dostarczyć następujące rodzaje odpadów:

 • Chemikalia (farby i rozpuszczalniki)
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Odpady wielkogabarytowe w tym meble
 • Odpady budowlano-rozbiórkowe
 • Zużyte opony
 • Odpady zielone (trawa, liście)
 • Opakowania ze szkła (białe i kolorowe)
 • Opakowania z tworzyw sztucznych
 • Przeterminowane leki
Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: sekretariat@zkmlask.pl