^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 3,00 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,90 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,50 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,50 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,60 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-2,20 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,80 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa B C i D
  Bilet m. miasto. normalny -6,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,80 zł Bilet ulgowy (50%) - 3,00 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 3,00 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,90 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,50 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,50 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,60 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-2,20 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,80zł

WYCIĄG Z UCHWAŁY

WYCIĄG Z UCHWAŁY NR L/557/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 września 2018 roku

Przejazdy ulgowe

 1. Do korzystania z przejazdów ulgowych 40% uprawnieni są:
  1. Uczniowie dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych- na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
  2. Dzieci w wieku od lat 4 do 7
  3. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nieobjęte obowiązkiem szkolnym w skutek choroby lub niepełnosprawności- na podstawie zaświadczenia lub ważnej legitymacji
 2. Do korzystania z przejazdów ulgowych 50% na wszystkich liniach uprawnieni są:
  1. Kombatanci
  2. Emeryci i renciści o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności
  3. Studenci

 

Przejazdy bezpłatne

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na wszystkich liniach uprawnieni są:

 1. Dzieci do lat 4
 2. Osoby, które ukończyły 75 lat
 3. Inwalidzi wojenni i wojskowi
 4. Osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz ich opiekun w czasie podróży
 5. Dzieci do 18 roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z opiekunem
 6. Posłowie i senatorowie RP
 7. Umundurowani funkcjonariusze KPP w Łasku
 8. Zasłużeni honorowi dawcy krwi

 

Dokumentami uprawniającymi do ulg są:

 • Ważna legitymacja szkolna lub studencka
 • Ważna legitymacja emeryta
 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość wydana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź przez inne organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie
 • Ważna legitymacja inwalidy wojennego lub wojskowego, kombatanta lub ofiary represji wojennych i okresu wojennego wraz z dokumentem tożsamości
 • Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi z pieczęcią upoważniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją autobusową wraz z dokumentem tożsamości
Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: sekretariat@zkmlask.pl