^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,30 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-1,70 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,50 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa C i D
  Bilet m. miasto. normalny -5,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,00 zł Bilet ulgowy (50%) - 2,50 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,30 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-1,70 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,50 zł

Linia 2


Linia 2 
Łask Szpital - Sięganów
Sięganów - Łask 
Trasa: Łask Szpital, Warszawska, Kaufland, Batorego, 9-go Maja, Narutowicza, 11-go Listopada, Widawska, Widawska OSM, Podłaszcze, Łopatki I, Łopatki II, Sięganów.

 Trasa linii 2 na mapie -  JPG    PDF 
Na podstawie Map Google

Linia 2 - dni nauki szkolnej

Łask Szpital - Sięganów

Przystanek Godziny odjazdów 
Szpital  -  -  -  12.30 13.50 - -
Warszawska  - -  -  12.31 - - -
KAUFLAND - -  -  12.33 - - -
Batorego  - -  -  - 13.51 14.43 15.25
9-go Maja
 - - 8.02 12.36 13.52 14.44 15.27
Jana Pawła II
 - - 8.04 12.37 13.54 14.45 15.28
Narutowicza  - - 8.05 12.38 13.55 14.46 15.30
Pl. 11-go Listopada 6.20 7.15 8.06 12.40 13.57 14.47 15.31
Widawska I 6.21 7.17 8.08 12.42 13.59 14.49 15.32
Widawska OSM granica strefy 6.22 7.18 8.09 12.43 14.00 14.50 15.33
Podłaszcze 6.23 7.19 8.10 12.45 14.02 14.51 15.34
Łopatki I 6.24 7.21 8.12 12.47 14.04 14.53 15.35
Łopatki II 6.25 7.13 8.14 12.49 14.06 14.54 15.36
Sięganów 6.26 7.24 8.15 12.50 14.08 14.57 15.38

  

Linia 2 - dni wolne od nauki szkolnej

Łask Szpital - Sięganów

Przystanek Godziny odjazdów 
Szpital  - 14.59
Jodłowa - 15.00
Batorego - 15.03
9-go Maja
 - 15.05
Jana Pawła II
 - 15.07
Narutowicza  - 15.08
Pl. 11-go Listopada
6.25 15.09
Widawska I 6.27 15.10
Widawska OSM-granica strefy
6.28 15.11
Podłaszcze 6.29 15.12
Łopatki I 6.31 15.13
Łopatki II 6.33 15.15
Sięganów 6.35 15.17

  

Linia 2 - dni nauki szkolnej

Sięganów - Łask Szpital

Przystanek Godziny odjazdów 
     o o        
Sieganów 6.27 7.25 8.20 12.50 14.10 14.57 15.40
Łopatki II 6.29 7.27 8.22 12.52 14.12 14.59 15.42
Łopatki I
6.31 7.29 8.24 12.54 14.14 15.01 15.44
Podłaszcze 6.33 7.31 8.25 12.56 14.16 15.03 15.46
Widawska OSM- granica strefy
6.34 7.32 8.26 12.57 14.17 15.04 15.47
Widawska I
6.35 7.34 8.28 12.58 14.18 15.05 15.48
Pl. 11-go Listopada
6.36 7.35 8.30 13.00 14.20 15.06 15.50
Narutowicza 6.37 7.37 8.32 13.02 - - -
Jana Pawła II 6.38 7.38 8.33 13.03 - - -
9-go Maja 6.39 7.40 8.35 13.04 - - -
Batorego - 7.42 8.37 - - - -
KAUFLAND - - - 13.06 - - -
Szpital 6.40  7.45 8.40 13.09 -  -  -

  

Linia 2 - dni wolne od nauki szkolnej

Sięganów - Łask Szpital

Przystanek Godziny odjazdów 
     L
Sięganów 6.35  15.18
Łopatki II 6.37  15.20
Łopatki I 6.39  15.22
Podłaszcze 6.41  15.23
Widawska OSM gr. str.
6.42  15.24
Widawska I
6.43  15.25
Pl. 11-go Listopada
6.45  15.26
Narutowicza 6.46 -
Jana Pawła II 6.47 -
9-go Maja 6.49 -
Batorego 6.50 -
Szpital 6.53 -

 L - kursuje do Łask PKP

Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: zkm_lask@poczta.onet.pl