^
 • 1 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,30 zł
 • 2 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-1,70 zł Bilet ulgowy (50%) - 1,50 zł
 • 3 Linia Międzymiastowa C i D
  Bilet m. miasto. normalny -5,00 zł Bilet ulgowy szkolny-3,00 zł Bilet ulgowy (50%) - 2,50 zł
 • 4 Ceny biletów miejskich
  Bilet miejski normalny - 2,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 1,50 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,30 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,30 zł
 • 5 Ceny biletów podmiejskich
  Bilet podmiejski normalny - 3,00 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-1,70 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,50 zł

Linia 1/5


Linia 1/5
Łask PKP – Kolumna Osiedle Poleszyn - Barycz 
Kolumna Osiedle Poleszyn - Łask PKP
Trasa: Ulejów, Bałucz, Łask PKP, Kolejowa/Hurtownia, Kolejowa/Sąd, Lutomierska, Zielona, Pl. 11 Listopada, Narutowicza,  Jana Pawła II, 9-go Maja, Batorego Przedszkole, Kaufland, Szpital, Jodłowa PEC, Jodłowa Szkolna, Ostrów Wieś, Barycz, Kolumna Katowicka, CPN, Mosty, Prefabrykaty, Kolumna I, Kolumna II, Kolumna PKP, Sportowa, Wronowice Sikorkowa.

Trasa linii 1 na mapie - JPG  PDF
Trasa linii 1 wersja B na mapie - JPG  PDF
Na podstawie Map Google

Linia 1/5 - dni nauki szkolnej

Łask PKP – Wronowice ul. Sikorkowa 

Przystanek Godziny odjazdów 
Ulejów  - -
 -  -  6.50  -  - -
 - -  - - 16.00 17.00 -
Bałucz - 6.05  -  -  6.53  -  -  -  -  -  - - 16.05 17.05 -
Łask PKP  5.20 6.13  -  -  7.01  7.58  9.20  10.05  12.20 13.30 15.10 15.33 16.13 17.13 -
Kolejowa CPN  5.21 6.14  -  -  7.02 7.59  9.21 10.06  12.21 13.31 15.11 15.34 16.14 17.14 -
Kolejowa/Sąd
 5.22 6.15  -  -  7.03  8.00  9.22  10.07  12.22 13.32 15.12 15.35 16.15 17.15 -
Lutomierska  5.23 6.16  -  -  7.04  8.01  9.23  10.08  12.23 13.33 15.13 15.36 16.16 17.16 -
Zielona  5.25 6.17  -  -  -  8.03  9.25  10.10  12.25 13.35 15.15 15.38 16.18 17.18 -
Pl.11 Listopada
 5.27 6.18  6.36  7.10  7.09  8.05  9.27  10.12  12.27 13.36 15.17 15.39 16.20 17.20 17.23
Narutowicza  5.28  -  6.37  -  -  8.06  9.28  10.13  12.28 13.37 15.18 15.40 16.21 - 17.24
Jana Pawła II  5.29  -  6.37  -  -  8.07  9.29  10.14  12.29 13.38 15.19 15.41 16.22 - 17.25
9-go maja  5.31  -  6.38  7.11  -  8.09  9.30  10.16  12.31 13.40 15.20 15.43 16.23 - 17.26
Batorego/Przedszkole  -  -  -  -  -  8.10  9.31  -  12.32 13.42 15.22 15.45 16.24 - 17.27
KAUFLAND  -  -  - -  -  -  -  10.19  -  - - - -
Szpital  5.33  -  6.39  7.13  -  8.12  -  10.20  -  - -  -  - - -
Jodłowa PEC  -  -  -  -  -  -  9.35  -  12.34 13.44 15.24 15.47  16.26 - 17.28
Jodłowa/Szkolna  5.34  -  6.40  7.14  -  8.15  9.36  10.21  12.35 13.45 15.25 15.48  - - 17.29
Ostrów 38  -  -  -  7.16  -  -  -  -  -  - - - - -
Barycz  -  -  -  7.19  -  -  -  -  -  - - - - -
Kolumna Katowicka  -  -  -  7.24  -  -  -  -  -  - - - -
CPN  5.35  -  6.41  -  -  -  -  10.22  12.36 13.46 15.49 - - -
Mosty  5.37  -  6.42  -  -  -  -  10.24  12.38 13.48 15.51 - - -
Prefabrykaty  5.40  -  6.43  -  -  -  -  10.27  12.40 13.51 15.54 - - -
Kolumna I  5.41  -  6.44  -  -  -  -  10.28  12.41 13.52 15.55 - - -
Kolumna II  5.42  -  6.45  -  -  -  -  10.29  12.42 16.53 15.56 - - -
Kolumna PKP  5.44  -  6.46  7.25  -  -  -  10.31  12.45 13.56 15.58 - - -
Sportowa  5.45  -  6.47  -  -  -  -  10.32  12.48 13.59 15.59 - - -
Wronowice Sikorkowa  5.47  -  6.50  -  -  -  -  10.34  12.50 14.01 16.01 - - -

 

Linia 1/5 - dni wolne od nauki szkolnej

Łask PKP – Wronowice ul. Sikorkowa 

Przystanek Godziny odjazdów 
Ulejów   -  -  -  - - -  -  -  -  -  - -
Bałucz  - 6.05  -  - - -  -  -  -  -  17.00 -
Łask PKP 5.20 6.13 6.20  7.20  - -  10.05  12.30  14.50  15.35  17.07 -
Kolejowa CPN 5.21 6.14 6.21  7.21  - - 10.06  12.31 14.51 15.36 17.08 -
Kolejowa/Sąd 5.22 6.15 6.22  7.22  - -  10.07  12.32  14.52  15.37  17.09 -
Lutomierska  5.23 6.16 6.23  7.23  - -  10.08  12.33  14.53  15.38  17.10 -
Zielona  5.25 6.18 6.25  7.25   8.17  9.28  10.10  12.35  14.55  15.40  17.11 -
Pl. 11-go Listopada  5.27 6.20 6.26  7.27   8.18  9.29  10.12  12.37  14.56  15.42  17.12  17.23
Jana Pawła II 5.29  - 6.28  7.29   8.19  9.30  10.14  12.39  14.58  15.44  -  17.24
9-go Maja 5.31 - 6.30 7.31  8.21  9.32  10.16  12.40  14.59  15.46  -  17.25
Batorego/Przedszkole - - - -  8.23  9.34  10.18  12.42  15.00  15.47  -  17.26
Szpital 5.33 - 6.32 7.33  8.25  9.36  -  -  15.01  -  -  17.28
Jodłowa/PEC - - - -  8.26  9.37  10.20  12.45  -  15.49  -  17.29
Jodłowa/Szkolna 5.35 - 6.33 7.35  8.27  9.38  10.22  12.46  15.03  15.50  -  -
CPN 5.36 - 6.34 7.38  -  -  10.23  12.47  -  15.55  -  -
Mosty 5.38 - 6.36 7.40  -  -  10.26  12.48  -  15.57  -  -
Prefabrykaty 5.40 - 6.37 7.41  -  -  10.28  12.50  -  15.58  -  -
Kolumna I 5.41 - 6.38 7.43  -  -  10.29  12.51  -  15.59  -  -
Kolumna II 5.43 - 6.40 7.44  -  -  10.31  12.53  -  16.00  -  -
Kolumna PKP 5.45 - 6.43 7.45  -  -  10.33  12.55  -  16.01  -  -
Sportowa 5.48 - 6.45 7.48  -  -  10.34  12.58  -  16.05  -  -
Wronowice Sikorkowa 5.50 - 6.48 7.50  -  -  10.36  13.00  -    -  -

 

Linia 1/5 - dni nauki szkolnej 

Wronowice ul. Sikorkowa - Łask PKP 

Przystanek Godziny odjazdów
Wronowice Sikorkowa  -  6.05  -  6.52  7.15  8.15  -  10.35  - 12.55    14.15       16.10   -
Sportowa -  6.07  -  6.54  7.17  8.17  -  -  10.37  -  -  12.57 -  14.17 - - 16.12 - -
Kolumna PKP -  6.10  -  6.57  7.20  8.20  -  -  10.40  -  -  13.00 -  14.20 - - 16.15 - -
Katowicka - -  -  - - - - - - - - - - 14.21 - - 16.17 - -
Barycz - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  14.27 - - 16.20 - -
Ostrów wieś
- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  14.29 - - 16.22 - -
Kolumna II -  6.12  -  6.59  7.23  8.22  -  -  10.43  -  - 13.02 -  - - - - - -
Kolumna I    6.13  -  7.01  7.26  8.23  -  -  10.44  -  - 13.04 -  - - - - - -
Prefabrykaty -  6.14  -  7.02  7.28  8.25  -  -  10.45  -  - 13.05 - - - - - - -
Mosty - 6.15 - 7.03 7.29 8.26 - - 10.47 - - 13.06 - - - - - - -
CPN - 6.17 - 7.05 7.30 8.29 - - 10.50 - - 13.08 - - - - - - -
Warszawska - - - - - 8.31 - - 10.52 - - - - - - - - - -
Jodłowa/Szkolna - 6.18 6.35 7.06 7.31 - 8.30 9.40 - 11.50 12.50 13.10 13.45 14.36 14.40 15.25 16.25 16.32 17.34
Jodłowa - 6.19 6.36 7.07 7.32 - 8.31 9.41 - 11.51 12.51 13.11 13.46 14.37 14.41 15.26 16.26 16.33 17.35
Batorego - 6.20 6.38 7.09 7.33 - 8.33 9.43 - 11.53 12.53 13.12 13.48 14.38 14.43 15.28 16.28 16.34 -
KAUFLAND - - - - - 8.34 - - 10.54 - - - - - - - - - -
9-go Maja - 6.21 6.40 7.10 7.35 8.37 8.35 9.45 10.57 11.55 - 13.14 13.50 14.40 14.45 15.30 16.30 16.35 -
Jana Pawła II - 6.22 6.41 7.11 7.37 8.38 8.36 9.46 10.58 11.56 - 13.15 13.51 14.41 14.46 15.31 16.32 16.36 -
Narutowicza - 6.23 6.42 7.12 7.39 8.39 8.37 9.47 10.59 11.57 - 13.16 13.52 14.43 14.47 15.32 16.33 16.37 -
Pl. 11-go Listopada - 6.25 6.43 7.13 7.41 8.40 8.38 9.48 11.00 11.58 - 13.17 13.53 14.44 14.49 15.34 16.35 16.39 -
Zielona PKS - 6.26 6.44 7.14 7.43 - 8.39 9.49 11.01 11.59 - - 13.54 14.45 - 15.35 - 16.40 17.40
Lutomierska - 6.28 6.46 7.15 7.44 - 8.40 9.51 11.03 12.01 - - 13.55 14.46 - 15.37 - 16.42 -
Kolejowa/Sąd - 6.29 6.47 7.16 7.45 - - 9.52 11.04 12.02 - - 13.56 14.47 - 15.38 - 16.43 -
Kolejowa/CPN 5.55 6.30 6.48 7.17 7.46 - - 9.53 11.05 12.03 - - 13.57 14.48 - 15.39 - 16.44 -
Łask PKP 6.05 6.31 6.49 7.18 7.47 - - 9.56 11.06 12.06 - - 13.58 14.50 - 15.40 - 16.45 -
Bałucz - - - - - - - - - - - - - - - 15.48 - 16.55 -
Ulejów - - - - - - - - - - - - - - - 15.50 - 17.00 -

 

Linia 1/5 - dni wolne od nauki szkolnej 

Wronowice ul. Sikorkowa - Łask PKP 

Przystanek Godziny odjazdów 
Wronowice/Sikorkowa  5.52  -  -  6.47  7.50  -  -  -  10.35  13.05  -  - 16.15  -
Sportowa 5.54  -  -  6.49  7.52  -  -  -  10.37  13.07  -  - 16.17  -
Kolumna PKP 5.56  -  -  6.51  7.55  -  -  -  10.39  13.10  -  - 16.19  -
Kolumna II 5.58 -  -  6.53 7.58 - - - 10.41 13.12 - - 16.21  -
Kolumna I
6.00  -  -  6.54  8.00  -  -  -  10.43  13.13  -  - 16.22  -
Prefabrykaty 6.02  -  -  6.55  8.01  -  -  -  10.44  13.14  -  - 16.23  -
Mosty 6.04  -  -  6.56  8.02  -  -  -  10.45  13.15  -  - 16.24  -
CPN 6.06  -  -  6.58  8.05  -  -  -  10.48  13.18  -  - 16.26  -
Warszawska 6.08 - - - 8.07 - - - 10.50 - - - - -
KAUFLAND - - - - 8.09 - - - 10.51 - - - - -
Jodłowa  -  -  6.35  6.59  -  8.30  9.45  10.45  -  13.19  15.03  - 16.27  17.34
Jodłowa/Batorego - - 6.36 7.00 - 8.31 9.46 10.46 - 13.20 15.04 - 16.28 17.35
Batorego - - 6.38 7.02 - 8.33 9.48 10.48 - 13.22 15.05 - 16.30 -
9-go Maja 6.12 - 6.40 7.03 8.13 8.35 9.50 10.50 10.53 13.23 15.06 - 16.31 -
Jana Pawła II 6.13 - 6.41 7.04 8.14 8.36 9.51 10.51 10.54 13.24 15.07 - 16.32 -
Narutowicza 6.14 - 6.42 7.05 8.15 8.37 9.52 10.52 10.55 13.25 15.08 - 16.33 17.40
Pl. 11-go Listopada 6.15 - 6.43 7.06 8.16 8.38 9.53 10.53 11.05 13.26 15.09 15.27 16.34 -
Zielona PKS 6.17 - 6.44 7.07 - 8.39 9.54 10.54 10.56 13.27 - 15.28 16.35 -
Lutomierska 6.19 - 6.46 7.09 - 8.41 9.56 10.56 10.57 13.29 - 15.30 16.37 -
Kolejowa/Sąd 6.20 - 6.47 7.10 - 8.42 9.57 10.57 10.59 13.30 - 15.31 16.38 -
Kolejowa/CPN 6.21 - 6.48 7.11 - 8.43 9.58 10.58 11.01 13.31 - 15.32 16.39 -
Łask PKP 6.22 5.57 6.49 7.12 - 8.46 10.01 11.01 11.02 13.32 - 15.33 16.40 -
Bałucz - 6.05 - - - - - - - - - - 16.50 -

 

 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

98-100 Łask, ul. Lutomierska 2

tel. (43) 675-27-97


e-mail: zkm_lask@poczta.onet.pl